Dni adaptacyjne – spotkanie ze studentami

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy Państwa na spotkania organizowane w ramach dnia adaptacyjnego 2 października, które odbywać się będą w Instytucie Filologii Germańskiej (Pl. Nankiera 15B, Wrocław) wg następującego harmonogramu:

godz. 9.30, s. 125 – I rok studiów pierwszego stopnia,

godz. 11.00, s. 26 – II i III rok studiów pierwszego stopnia,

godz. 12.00, s. 26 – I i II rok  studiów drugiego stopnia

 

W czasie spotkań przekażemy niezbędne informacje uławiające Państwu odnalezienie się w nowej lub też powakacyjnej rzeczywistości akademickiej. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i przybliżymy różne formy aktywności w społeczności studenckiej.

W spotkaniach wezmą udział: Opiekunowie lat, Instytutowy Koordynator USOS dr Piotr Żyromski, Opiekun tutoriatu dr Monika Mańczyk-Krygiel, Opiekunowie specjalizacji, Opiekunowie i Członkowie naukowych kół studenckich,  Studenckiego Koła Teatralnego, Redaktorzy i Autorzy studenckiego czasopisma Elixiere,  Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej prof. dr hab. Tomasz Małyszek, Z-ca Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej ds. dydaktycznych dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr.

Do miłego zobaczenia w IFG!

Z-ca Dyrektora IFG ds. dydaktycznych

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Warsztaty teatralne

5.-6.03.2019 – Warsztaty teatralne zorganizowane na warszawskiej germanistyce przez Studencki...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize