Dr. Krzysztof Huszcza

Adjunkt am Lehrstuhl für Literaturdidaktik

Raum 323, Tel.+48 71 3752 867

KURZBIOGRAMM

Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury. Całą swoją zawodową karierę związał z Uniwersytetem Wrocławskim. Pracował także dla „Gazety Wrocławskiej” i jako tłumacz m.in. tekstów źródłowych, archiwalnych, ale przede wszystkim literackich. Przez kilka lat organizował warsztaty tłumaczeniowe dla studentów, czego pokłosiem były liczne wydania książkowe. Wraz ze studentami opublikował kilka tomów poezji austriackich pisarzy współczesnych. Ostatnio (2014) wydał tom prozy Petera Turriniego. Jest autorem kilku oryginalnych opracowań literackich, dotyczących literatury współczesnej niemieckiego obszaru językowego. Oprócz działalności dydaktycznej sprawuje także funkcję pedagoga – od wielu lat jest opiekunem najmłodszych pokoleń adeptów germanistyki. Zainteresowania badawcze: współczesna literatura austriacka, w szczególności poezja i dramaturgia oraz historia krajów niemieckojęzycznych.


AUSFÜHRLICHES BIOGRAMM

VERÖFFENTLICHUNGEN

KALENDER

Alles im Überblick