prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz

Prorektor ds. Nauki

Kierownik Zakładu Języka Niemieckiego

Gabinet 318, Tel.+48 71 3752 445

SKRÓCONY BIOGRAM

Ukończyła studia germanistyczne i niderlandystyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Następca śp. prof. dr hab. Eugeniusza Tomiczka na funkcji Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej UWr. Wcześniej przez dziesięć lat pełniła funkcję zastępcy Dyrektor Instytutu ds. dydaktyki. Zainteresowania badawcze: retoryka, teoria argumentacji, pragmalingwistyka, politolingwistyka, badania kontrastywne, logika. Organizator i współorganizator cyklicznych międzynarodowych konferencji językoznawczych „Linguistische Treffen in Wrocław” oraz „Kongresów Germanistyki Wrocławskiej”. Członek kolegiów redakcyjnych czasopism Germanica Wratisaviensia, Linguistische Treffen in Wrocław oraz Studia Translatorica.

Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław II

Zakład Języka Niemieckiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Językoznawcze Koło Naukowe...

Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit

27.-29. Mai 2021 Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische...

Międzynarodowa konferencja językoznawcza z cyklu „Linguistische Treffen in Wrocław VIII“

W dn. 16-18 września 2021 r. Zakład Języka Niemieckiego oraz...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize