prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz

Prorektor ds. Nauki

Kierownik Zakładu Języka Niemieckiego

Gabinet 318, Tel.+48 71 3752 445

SKRÓCONY BIOGRAM

Ukończyła studia germanistyczne i niderlandystyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Następca śp. prof. dr hab. Eugeniusza Tomiczka na funkcji Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej UWr. Wcześniej przez dziesięć lat pełniła funkcję zastępcy Dyrektor Instytutu ds. dydaktyki. Zainteresowania badawcze: retoryka, teoria argumentacji, pragmalingwistyka, politolingwistyka, badania kontrastywne, logika. Organizator i współorganizator cyklicznych międzynarodowych konferencji językoznawczych „Linguistische Treffen in Wrocław” oraz „Kongresów Germanistyki Wrocławskiej”. Członek kolegiów redakcyjnych czasopism Germanica Wratisaviensia, Linguistische Treffen in Wrocław oraz Studia Translatorica.

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja naukowa ‚Nic już mnie wam nie przypomni… Polskie modele odbioru twórczości Petera Turriniego’

Zakład Dydaktyki Literatury oraz Pracownia Przekładu Tekstów Literackich w Instytucie...

Konferenz „Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten“

Herzlich willkommen auf der Website der 9. internationalen Tagung zur...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize