MENADŻER

INFORMACJE OGÓLNE

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Zajęcia w wymiarze 192 godzin odbywają się od listopada do czerwca co dwa – trzy tygodnie podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pl. Nankiera 15.

TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW

5 listopada 2016 r.

PRZEWIDYWANA OPŁATA

3 800 zł (opłata może być rozłożona na dwie raty po 1900 zł).

Internetowa Rejestracja Kandydatów

WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST:

  • posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej (licencjat lub magisterium) bez względu na rodzaj studiów w dniu rozpoczęcia zajęć
  • podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterium lub licencjat) lub ksero dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty
  • kserokopia dowodu osobistego
  • 2 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie studiów pl. Nankiera 15, s. 305.

KONTAKT

mgr Robert Sulima
biogram
Tel.+48 71 3752 359
Rekrutacja

 

dr hab. Dariusz Komorowski
biogram
Tel.+48 71 3752 453
kierownik studiów

Kalendarz Wydarzeń

Wykład gościnny: „Die deutsche Sprache – wie sie heute ist (und von Linguisten gesehen wird)” Prof. Dr. Csaba Földes, Universität Erfurt

Zakład Lingwistyki Stosowanej zaprasza na wykład gościnny pt. „Die deutsche...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize