MENADŻER – Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

MENADŻER

INFORMACJE OGÓLNE

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Zajęcia w wymiarze 192 godzin odbywają się od listopada do czerwca co dwa – trzy tygodnie podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pl. Nankiera 15.

TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW

5 listopada 2016 r.

PRZEWIDYWANA OPŁATA

3 800 zł (opłata może być rozłożona na dwie raty po 1900 zł).

Internetowa Rejestracja Kandydatów

WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST:

  • posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej (licencjat lub magisterium) bez względu na rodzaj studiów w dniu rozpoczęcia zajęć
  • podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterium lub licencjat) lub ksero dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty
  • kserokopia dowodu osobistego
  • 2 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie studiów pl. Nankiera 15, s. 305.

KONTAKT

mgr Robert Sulima
biogram
Tel.+48 71 3752 359
Rekrutacja

 

dr hab. Dariusz Komorowski
biogram
Tel.+48 71 3752 453
kierownik studiów

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja językoznawcza „Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich”

Rundbrief          

Międzynarodowa konferencja TRANSLATON 1: Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania

Translaton 1: Current paradigms in research on translation and interpreting. Opportunities...

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I

Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów i Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize