Alternative content

bt1
bt2
bt3
Powrót do strony nadrzędnej

 

dr Anna Pol

asystent - Zakład Glottodydaktyki


gab. 330
tel. 071 3752 500
mail: agackowska@poczta.onet.pl

 

Biogram naukowy

 • 1997-2002: Studia filologiczne, Filologia germańska, Uniwersytet Wrocławski
  Tytuł pracy magisterskiej: Die Rolle der didaktischen Spiele in der Entwicklung der kommunikativen Kompetenz im DaF-Unterricht
 • 2000 - 2001: Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie Zarządzania i Marketingu. Temat pracy: Usługi oświatowe - zakres, system organizacji i charakter rynku docelowego na przykładzie nauki języków obcych
 • 2002-2006: Studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2009 - 2010: Studia podyplomowe Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej - Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii
 • 2010: Obrona rozprawy doktorskiej
  Tytuł rozprawy doktorskiej: Kompetencja glottodydaktyczna nauczycieli języka niemieckiego w świetle współczesnych paradygmatów edukacyjnych

 

Zainteresowania naukowe

 • proces rozwijania kompetencji glottodydaktycznej nauczycieli języka obcego
 • refleksyjne postawy nauczycieli
 • rola nauczyciela języka obcego w świetle współczesnych paradygmatów edukacyjnych
 • wczesnoszkolna edukacja językowa

 

Projekty badawcze

Kompetencja glottodydaktyczna nauczycieli języka niemieckiego:

 • nauczyciel jako jeden z podmiotów układu glottodydaktycznego
 • właściwości kompetencji glottodydaktycznej i jej składowe

 

Stypendia, pobyty badawcze, wyróżnienia

Udział w projektach międzynarodowych:

 • 2003-2006: Projekt COALA - Communication and language promotion in training pre - school teachers
 • 2004 - 2006: Interkulturowy tandem językowy: Wrocław - Burgos
 • 2007- 2008: Projekt TIPP - Teachers In Practice and Process
 • 2008 - 2010: Projekt EASE - Early Years Transition Programme
Udział w konferencjach:
 • 2003: Konin: Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych
 • 2003: Essen: Integration durch Sprache in Schule, Studium und Beruf
 • 2004: Poznań: Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: Tendencje, problemy, zadania
 • 2006: Wrocław: Gesus - Tagung: Interkulturelle Aspekte der Glottopedagogik

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 

Dydaktyka

Dydaktyka

 • warsztaty glottodydaktyczne
 • glottopedagogika
 • techniki informacyjne

 

Publikacje

 

a) monografie

 

b) pozostałe publikacje

 • 2004. Recenzja książki Małgorzaty Pamuły: "Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym" w: Orbis linguarum
 • 2005. "Looking for adequate curricula of bilingual education at primary level", w: Studia Linguistica XXIV (współautorka razem z M. Białek)
 • 2006. Kompetencja międzykulturowa w kształceniu nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT (współautorka i współredaktorka razem z R. Lewickim i M. Białek)
 • 2007. Recenzja książki Elżbiety Zawadzkiej pt. "Nauczyciele języków obcych w dobie przemian", w: Przegląd Glottodydaktyczny, tom 22
 • 2008. "Inhaltliche Bestimmung der interkulturellen Kompetenz polnischer Fremdsprachenlehrer(innen) - ein Versuch", w: Tom pokonferencyjny. Linguistica et res cotidianae (współautorka razem z M. Białek)

 

st