aktualizowano: 2024-04-17 19:15:17
PLAN ZAJĘĆ dla roku II studiów licencjackich w SEMESTRZE LETNIM, rok akad. 2023/24
godz PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:30-
10:00
 k_opc.2Kdr Małgorzata Czarnecka219
1Bhl2Ćw.dr Aleksandra Nadkierniczna-Stasik204
4Bhl2Ćw.dr Marta Filipowska203
5ApisĆw.mgr Barbara Fichtenbauer303
 k_opc.2Kdr hab. prof. UWr Dariusz Komorowski219
7AgpĆw.dr Anna Gondek306
 kultWprof. dr hab. Marek Hałub26
1djnĆw.dr Magdalena Białek148
2BkultĆw.dr Marcin Miodek219
3BkpĆw.dr Adrian Madej205
4infoĆw.dr Magdalena Maziarz221
6AgpĆw.dr Anna Gondek303
10:15-
11:45
3BgpĆw.dr Marcelina Kałasznik200
6Ahl2Ćw.dr Ewa Musiał203
2Bhl2Ćw.dr Monika Mańczyk-Krygiel220
3BpisĆw.mgr Barbara Fichtenbauer303
7AkonwĆw.dr hab. prof. UWr Anna Gajdis301
1infoĆw.dr Magdalena Maziarz221
4BkultĆw.dr Marcin Miodek200
5Ahl2Ćw.prof. dr hab. Mirosława Czarnecka301
6ApisĆw.dr hab. Agnieszka Kodzis-Sofińska201
7AgsĆw.dr Marta Rogozińska303
8AkonwĆw.dr Ewa Musiał204
 hl2Wprof. dr hab. Mirosława Czarnecka26
1BleksĆw.dr Marta Filipowska302
2BkpĆw.dr Adrian Madej205
3infoĆw.dr Magdalena Maziarz221
5AgpĆw.dr Anna Gondek303
6AkonwĆw.dr Urszula Kawalec201
12:00-
13:30
1BgpĆw.prof. dr hab. Janusz Stopyra200
2BpisĆw.dr hab. Rafał Szubert220
4BgpĆw.dr Marcelina Kałasznik26
8Ahl2Ćw.dr Ewa Musiał203
4BpisĆw.mgr Barbara Fichtenbauer303
1BkonwĆw.dr Ewa Musiał204
3BkonwĆw.mgr Barbara Fichtenbauer26
5infoĆw.dr Magdalena Maziarz221
5AkultĆw.dr hab. prof. UWr Dariusz Komorowski200
6AgsĆw.dr Marta Rogozińska303
8AgpĆw.dr Anna Gondek148
8ApisĆw.dr hab. Agnieszka Kodzis-Sofińska201
 k_opc.2Kprof. dr hab. Mirosława Czarnecka26
2infoĆw.dr Magdalena Maziarz221
3Bhl2Ćw.dr Kalina Mróz-Jabłecka301
8AkpĆw.dr Rafał Biskup200
1BkpĆw.dr Adrian Madej205
3BkultĆw.dr Marcin Miodek219
4BleksĆw.dr Marta Filipowska302
5AkonwĆw.dr Urszula Kawalec201
13:45-
15:15
1BpisĆw.dr hab. Rafał Szubert306
2BleksĆw.dr Marta Filipowska204
 gsWdr hab. prof. UWr Edyta Błachut26
2BkonwĆw.mgr Barbara Fichtenbauer26
3BleksĆw.dr Julianna Redlich302
4BkonwĆw.dr Ewa Musiał204
6AkpĆw.dr Joanna Małgorzata Banachowicz303
7ApisĆw.dr hab. Agnieszka Kodzis-Sofińska201
8AkultĆw.dr hab. prof. UWr Dariusz Komorowski200
1BgsĆw.dr Adam Gołębiowski204
15:30-
17:00
1psychpKCEN306
2BgsĆw.dr Adam Gołębiowski204
3BgsĆw.dr Adam Gołębiowski204
6AkultĆw.dr Leszek Dziemianko219
7Ahl2Ćw.dr hab. prof. UWr Anna Gajdis205
4BkpĆw.dr Julianna Redlich302
7AkpĆw.dr Joanna Małgorzata Banachowicz303
1BkultĆw.dr Leszek Dziemianko219
2BgpĆw.dr hab. prof. UWr Józef Jarosz205
4BgsĆw.dr Adam Gołębiowski204
5AkpĆw.dr Rafał Biskup200
6infoĆw.dr Magdalena Maziarz221
17:15-
18:45
1pedpKCEN205
5AgsĆw.dr Adam Gołębiowski204
7AkultĆw.dr Leszek Dziemianko219
19:00-
20:30