Plan zajęć pracowników Instytutu Filologii Germańskiej
w roku akad. 2023/24


aktualizowano: 2024-04-17 19:15:20

SPNJO
sem. zimowy
śr17:15-18:45204j. obcyCRrok I Lektorat jęz. obcego - poziom B1/B2 I
śr17:15-18:45205j. obcyCRrok I Lektorat jęz. obcego - poziom B1/B2 I
śr17:15-18:45148j. obcyCRrok II Lektorat jęz. obcego - poziom B2 II
śr17:15-18:45200j. obcyCRrok II Lektorat jęz. obcego - poziom B2 II
śr17:15-18:45201j. obcyCRrok IV Lektorat jęz. obcego - poziom B2+
śr19:00-20:30204j. obcyCRrok I Lektorat jęz. obcego - poziom B1/B2 I
śr19:00-20:30205j. obcyCRrok I Lektorat jęz. obcego - poziom B1/B2 I
śr19:00-20:30148j. obcyCRrok II Lektorat jęz. obcego - poziom B2 II
śr19:00-20:30200j. obcyCRrok II Lektorat jęz. obcego - poziom B2 II
śr19:00-20:30201j. obcyCRrok IV Lektorat jęz. obcego - poziom B2+
pt8:30-10:00205j. obcyCRrok I Lektorat jęz. obcego - poziom B1/B2 I
pt8:30-10:00148j. obcyCRrok II Lektorat jęz. obcego - poziom B2 II
pt10:15-11:45205j. obcyCRrok I Lektorat jęz. obcego - poziom B1/B2 I
pt10:15-11:45148j. obcyCRrok II Lektorat jęz. obcego - poziom B2 II
sem. letni
śr17:15-18:45148j. obcyCRrok I Lektorat jęz. obcego - poziom B1/B2 I
śr17:15-18:45204j. obcyCRrok I Lektorat jęz. obcego - poziom B1/B2 I
śr17:15-18:45205j. obcyCRrok I Lektorat jęz. obcego - poziom B1/B2 I
śr19:00-20:30148j. obcyCRrok I Lektorat jęz. obcego - poziom B1/B2 I
śr19:00-20:30204j. obcyCRrok I Lektorat jęz. obcego - poziom B1/B2 I
śr19:00-20:30205j. obcyCRrok I Lektorat jęz. obcego - poziom B1/B2 I
pt8:30-10:00204j. obcyCRrok I Lektorat jęz. obcego - poziom B1/B2 I
pt10:15-11:45204j. obcyCRrok I Lektorat jęz. obcego - poziom B1/B2 I
dr Joanna Małgorzata Banachowicz
sem. zimowy
wt13:45-15:15220ptpuĆw.rok III3 PZJN III: Praca z tekstem publicystycznym
wt15:30-17:00220ptpuĆw.rok III2 PZJN III: Praca z tekstem publicystycznym
śr13:45-15:15306ptpuĆw.rok III5 PZJN III: Praca z tekstem publicystycznym
śr15:30-17:00203ptpuĆw.rok III4 PZJN III: Praca z tekstem publicystycznym
sem. letni
śr13:45-15:15303kpĆw.rok II6A PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
śr15:30-17:00303kpĆw.rok II7A PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
mgr Artur Białachowski
sem. zimowy
pon13:45-15:15200pisĆw.rok II1B PZJN II: Pisanie (zima/lato)
pon15:30-17:00200pisĆw.rok II4B PZJN II: Pisanie (zima/lato)
pt12:00-13:30204pisĆw.rok II3B PZJN II: Pisanie (zima/lato)
pt13:45-15:15204pisĆw.rok II2B PZJN II: Pisanie (zima/lato)
sem. letni
wt10:15-11:45302kpA/lĆw.rok I9A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A) (lato)
wt13:45-15:15302czytĆw.rok I8A PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
wt15:30-17:00302czytĆw.rok I7A PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
prof. dr hab. Edward Białek
sem. zimowy
wt13:45-15:15303psm ASem.rok III6 Seminarium licencjackie
wt15:30-17:00303mgrSem.rok IV12 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
śr10:15-11:45311mgrSem.rok V12 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
śr12:00-13:30204k_opc.5Krok V Konwersatorium opcyjne (dla st. mag. rok II)
śr13:45-15:15204k_opc.3Krok III Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok III)
sem. letni
śr10:15-11:45203psm ASem.rok III6 Seminarium licencjackie
śr12:00-13:30203k_opc.4Krok IV Konwersatorium opcyjne (dla st. mag. rok I)
śr13:45-15:15203mgrSem.rok V12 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
śr15:30-17:00203mgrSem.rok IV12 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
dr Magdalena Białek
sem. zimowy
pon12:00-13:30148kp/zĆw.rok I5B PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
pon15:30-17:0026glottWrok IV Glottodydaktyka
pt12:00-13:30148kp/zĆw.rok I5B PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
sem. letni
pt8:30-10:00148djnĆw.rok II1 Dydaktyka języka niemieckiego w szkole podstawowej I
pt10:15-11:45148djniemĆw.rok IV1 Dydaktyka języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej
pt12:00-13:30148djnĆw.rok III1 Dydaktyka języka niemieckiego w szkole podstawowej II
dr Paweł Bielawski
sem. zimowy
pon10:15-11:45221tł specĆw.rok V1 TP: Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
pon13:45-15:15306słuĆw.rok I6B PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
śr15:30-17:00221słuĆw.rok I4B PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
czw13:45-15:15221tł specĆw.rok V2 TP: Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
dr Łukasz Bieniasz
sem. zimowy
śr10:15-11:45200słuĆw.rok I1B PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
śr12:00-13:30200słuĆw.rok I5B PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
śr13:45-15:15200słuĆw.rok I3B PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
sem. letni
pon8:30-10:00301k_opc.5Krok V Konwersatorium opcyjne (dla st. mag. rok II)
pon10:15-11:45301hlAĆw.rok III3 Historia literatury austriackiej
pon12:00-13:30301słuĆw.rok I1B PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
pon13:45-15:15301słuĆw.rok I3B PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
pon15:30-17:00301słuĆw.rok I2B PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
dr Magdalena Bieniasz
sem. letni
śr8:30-10:00205tł kooĆw.rok V2 PT: Tłumaczenie kooperatywne
śr10:15-11:45205intmedUĆw.rok IV1 PZJN: Język niemiecki w interakcji i mediacji (ustny)
dr Rafał Biskup
sem. zimowy
czw8:30-10:00301kpĆw.rok II5A PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
czw10:15-11:45306hl1Ćw.rok I7A Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
czw13:45-15:15301kpĆw.rok II8A PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
czw15:30-17:00301hl1Ćw.rok I10A Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
sem. letni
czw8:30-10:00200hl1Ćw.rok I5B Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
czw12:00-13:30200kpĆw.rok II8A PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
czw13:45-15:15200hl1Ćw.rok I7A Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
czw15:30-17:00200kpĆw.rok II5A PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
dr hab. prof. UWr Edyta Błachut
sem. zimowy
czw10:15-11:45209mgrSem.rok IV10 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
czw12:00-13:30209mgrSem.rok V10 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
sem. letni
wt13:45-15:1526gsWrok II Gramatyka - składnia
wt15:30-17:00209mgrSem.rok IV10 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
czw10:15-11:45125gmWrok I Gramatyka - morfologia: część werbalna
czw12:00-13:30209mgrSem.rok V10 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
prof. dr hab. Urszula Bonter
sem. zimowy
pon10:15-11:45302k_opc.5Krok V Konwersatorium opcyjne (dla st. mag. rok II)
pon12:00-13:30302k_opc.2Krok II Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok II)
pon13:45-15:15302mgrSem.rok IV8 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
wt13:45-15:1526psm ASem.rok III7 Seminarium licencjackie
wt15:30-17:0026mgrSem.rok V8 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
sem. letni
pon10:15-11:45302mgrSem.rok IV8 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
pon12:00-13:30302psm ASem.rok III7 Seminarium licencjackie
pon13:45-15:15302mgrSem.rok V8 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
CEN
sem. zimowy
pon15:30-17:00205wrdzKrok II1 Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe (psychologia)
pon17:15-18:45306emiĆw.rok IV1 Emisja głosu
pon19:00-20:30205pedSpecKrok II1 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pedagogika)
czw15:30-17:00205bezpĆw.rok II1 Elementy prawa i bezpieczeństwo w szkole
sem. letni
pon15:30-17:00306psychpKrok II1 Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela
pon15:30-17:00205kppedKrok III1 Kompetencje psychologiczno – pedagogiczne nauczyciela
pon17:15-18:45148psychWrok I Psychologia dla nauczycieli
pon17:15-18:45205pedpKrok II1 Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela
pon19:00-20:30148psychrKrok I2 Psychologia rozwoju człowieka
pon19:00-20:30148psychrKrok I1 Psychologia rozwoju człowieka
czw17:15-18:45205pedKrok I1 Pedagogika dla nauczycieli
czw17:15-18:45205pedKrok I2 Pedagogika dla nauczycieli
czw19:00-20:30205pedWrok I Pedagogika dla nauczycieli
dr Peter Chmiel
sem. zimowy
pt10:15-11:45204gmĆw.rok II4B Gramatyka - morfologia: słowotwórstwo, nominalne i nieodmienne części mowy
pt10:15-11:45204gmĆw.rok II3B Gramatyka - morfologia: słowotwórstwo, nominalne i nieodmienne części mowy
pt13:45-15:15205k_opc.3Krok III Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok III)
pt15:30-17:00205gmĆw.rok II1B Gramatyka - morfologia: słowotwórstwo, nominalne i nieodmienne części mowy
prof. dr hab. Mirosława Czarnecka
sem. zimowy
śr10:15-11:45303hl2Ćw.rok II8A Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
czw10:15-11:4526hl2Wrok II Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
czw12:00-13:3026wmWrok IV1 Zajęcia do specjalności: wykład monograf. (I)/(II)
sem. letni
śr10:15-11:45301hl2Ćw.rok II5A Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
czw10:15-11:4526hl2Wrok II Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
czw12:00-13:3026k_opc.2Krok II Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok II)
dr Małgorzata Czarnecka
sem. zimowy
wt8:30-10:00302gp/zĆw.rok I1B PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
wt10:15-11:45221infoĆw.rok III4 Kompetencje informacyjne i cyfrowe w pracy germanisty
wt12:00-13:30221infoĆw.rok III3 Kompetencje informacyjne i cyfrowe w pracy germanisty
śr8:30-10:00221infoĆw.rok III2 Kompetencje informacyjne i cyfrowe w pracy germanisty
śr10:15-11:45219djwaĆw.rok IV1 Dydaktyka języka – warsztaty praktyczne
śr12:00-13:30221infoĆw.rok III1 Kompetencje informacyjne i cyfrowe w pracy germanisty
czw10:15-11:45219djnwĆw.rok III1 Dydaktyka języka niemieckiego – warsztaty praktyczne
czw12:00-13:30219gp/zĆw.rok I1B PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
sem. letni
pon8:30-10:00219k_opc.2Krok II Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok II)
pon10:15-11:45219słuĆw.rok I4B PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
pon12:00-13:30219słuĆw.rok I6B PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
mgr Natalia Czudek
sem. zimowy
czw8:30-10:00200leksĆw.rok I11A PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
sem. letni
pt12:00-13:30204leksĆw.rok I4B PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
dr Leszek Dziemianko
sem. zimowy
wt12:00-13:30203leksĆw.rok I2B PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
wt13:45-15:15203czytĆw.rok I8A PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
wt15:30-17:00203leksĆw.rok I4B PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
czw12:00-13:30306czytĆw.rok I11A PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
czw13:45-15:15306czytĆw.rok I12A PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
czw15:30-17:00306leksĆw.rok I3B PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
sem. letni
wt15:30-17:00219kultĆw.rok II6A Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląska 1
wt17:15-18:45219kultĆw.rok II7A Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląska 1
śr13:45-15:15219kiĆw.rok V3 Komunikacja interkulturowa III/IV
śr15:30-17:00219leksĆw.rok I2B PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
czw13:45-15:15219k_opc.5Krok V Konwersatorium opcyjne (dla st. mag. rok II)
czw15:30-17:00219kultĆw.rok II1B Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląska 1
dr Mariusz Dzieweczyński
sem. zimowy
wt13:45-15:15219kultĆw.rok III2 Kulturoznawstwo - część szczegółowa
wt15:30-17:00219kultĆw.rok III3 Kulturoznawstwo - część szczegółowa
czw13:45-15:15205kiĆw.rok IV1 Komunikacja interkulturowa I/II
czw15:30-17:00219k_opc.2Krok II Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok II)
sem. letni
pon8:30-10:00205kiĆw.rok V2 Komunikacja interkulturowa III/IV
pon10:15-11:45205kiĆw.rok V1 Komunikacja interkulturowa III/IV
śr12:00-13:30205kiĆw.rok IV1 Komunikacja interkulturowa I/II
śr13:45-15:15205k_opc.1Krok I Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok I)
mgr Barbara Fichtenbauer
sem. zimowy
wt8:30-10:00220zsjĆw.rok IV1 PZJN: Zintegrowane sprawności językowe
wt10:15-11:45220zsjĆw.rok IV2 PZJN: Zintegrowane sprawności językowe
wt12:00-13:30220zsjĆw.rok IV3 PZJN: Zintegrowane sprawności językowe
śr8:30-10:00220jsprzeĆw.rok V1 Język specjalistyczny w wybranych obszarach działania przedsiębiorstwa
czw8:30-10:00203zsjĆw.rok IV3 PZJN: Zintegrowane sprawności językowe
czw13:45-15:15204zsjĆw.rok IV1 PZJN: Zintegrowane sprawności językowe
czw15:30-17:00204zsjĆw.rok IV2 PZJN: Zintegrowane sprawności językowe
sem. letni
wt8:30-10:00303pisĆw.rok II5A PZJN II: Pisanie (zima/lato)
wt10:15-11:45303pisĆw.rok II3B PZJN II: Pisanie (zima/lato)
wt12:00-13:30303pisĆw.rok II4B PZJN II: Pisanie (zima/lato)
śr12:00-13:3026konwĆw.rok II3B PZJN II: Konwersacje (lato)
śr13:45-15:1526konwĆw.rok II2B PZJN II: Konwersacje (lato)
dr Marta Filipowska
sem. zimowy
pon8:30-10:0026hl2Ćw.rok II3B Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
pon13:45-15:15203słumówĆw.rok II2B PZJN II: Słuchanie i mówienie (B) (zima)
czw13:45-15:15219słumówĆw.rok II3B PZJN II: Słuchanie i mówienie (B) (zima)
pt12:00-13:30200słumówĆw.rok II4B PZJN II: Słuchanie i mówienie (B) (zima)
sem. letni
pon8:30-10:00203hl2Ćw.rok II4B Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
pon13:45-15:15204leksĆw.rok II2B PZJN II: Ćwiczenia leksykalne (B) (lato)
pt10:15-11:45302leksĆw.rok II1B PZJN II: Ćwiczenia leksykalne (B) (lato)
pt12:00-13:30302leksĆw.rok II4B PZJN II: Ćwiczenia leksykalne (B) (lato)
dr hab. prof. UWr Anna Gajdis
sem. zimowy
wt13:45-15:15205kp/zĆw.rok I2B PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
wt15:30-17:00205mgrSem.rok IV11 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
czw8:30-10:00302kp/zĆw.rok I2B PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
czw10:15-11:45302mgrSem.rok V11 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
czw12:00-13:30302hl2Ćw.rok II5A Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
sem. letni
wt10:15-11:45301konwĆw.rok II7A PZJN II: Konwersacje (lato)
wt13:45-15:15205kpB/lĆw.rok I3B PZJN I: Kurs podręcznikowy (B) (lato)
wt15:30-17:00205hl2Ćw.rok II7A Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
wt17:15-18:45205mgrSem.rok V11 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
czw8:30-10:00306mgrSem.rok IV11 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
czw12:00-13:30306kpB/lĆw.rok I3B PZJN I: Kurs podręcznikowy (B) (lato)
dr Michał Gąska
sem. zimowy
wt12:00-13:30148tł teuĆw.rok V1 TP: Tłumaczenie tekstów użytkowych
wt13:45-15:15221tł konsĆw.rok V1 TU: Tłumaczenie ustne konsekutywne i a vista
śr12:00-13:30330tł konsĆw.rok V2 TU: Tłumaczenie ustne konsekutywne i a vista
śr15:30-17:00205termKrok IV3 Zajęcia do specjalności: terminologia badawcza
sem. letni
pon12:00-13:30205intmedUĆw.rok IV3 PZJN: Język niemiecki w interakcji i mediacji (ustny)
pon13:45-15:15303komedĆw.rok V1 Komunikacja w obszarze opieki medycznej
wt8:30-10:00204intmedUĆw.rok IV2 PZJN: Język niemiecki w interakcji i mediacji (ustny)
wt12:00-13:30221d w tłĆw.rok V1 PT: Doskonalenie warsztatu tłumacza
wt13:45-15:15221d w tłĆw.rok V2 PT: Doskonalenie warsztatu tłumacza
dr Adam Gołębiowski
sem. zimowy
pon15:30-17:00204gmĆw.rok II6A Gramatyka - morfologia: słowotwórstwo, nominalne i nieodmienne części mowy
pon17:15-18:45204k_opc.2Krok II Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok II)
wt13:45-15:15204gmĆw.rok II7A Gramatyka - morfologia: słowotwórstwo, nominalne i nieodmienne części mowy
wt15:30-17:00204gmĆw.rok II8A Gramatyka - morfologia: słowotwórstwo, nominalne i nieodmienne części mowy
sem. letni
pon15:30-17:00204gsĆw.rok II2B Gramatyka - składnia
pon17:15-18:45204gsĆw.rok II5A Gramatyka - składnia
wt15:30-17:00204gsĆw.rok II3B Gramatyka - składnia
czw13:45-15:15204gsĆw.rok II1B Gramatyka - składnia
czw15:30-17:00204gsĆw.rok II4B Gramatyka - składnia
dr Anna Gondek
sem. zimowy
pon8:30-10:00221pr tłumĆw.rok V1 TP: Praktyka tłumacza przysięgłego
pon10:15-11:45203gp/zĆw.rok I11A PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
pon12:00-13:30203gp/zĆw.rok I10A PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
czw8:30-10:00205gp/zĆw.rok I10A PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
czw10:15-11:45205gp/zĆw.rok I11A PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
czw12:00-13:30221pr tłumĆw.rok V2 TP: Praktyka tłumacza przysięgłego
sem. letni
śr8:30-10:00306gpĆw.rok II7A PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
śr10:15-11:45148gp/lĆw.rok I3B PZJN I: (LI) Gramatyka praktyczna II (sem. letn.)
śr12:00-13:30148gpĆw.rok II8A PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
pt8:30-10:00303gpĆw.rok II6A PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
pt10:15-11:45303gpĆw.rok II5A PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
pt12:00-13:30303gp/lĆw.rok I5B PZJN I: (LI) Gramatyka praktyczna II (sem. letn.)
dr Edyta Gorząd-Biskup
sem. zimowy
pon8:30-10:00148kultĆw.rok III1 Kulturoznawstwo - część szczegółowa
pon10:15-11:45148leksĆw.rok I1B PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
wt8:30-10:00203leksĆw.rok I5B PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
wt10:15-11:45203leksĆw.rok I6B PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
sem. letni
wt8:30-10:00306leksĆw.rok I3B PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
wt10:15-11:45306leksĆw.rok I1B PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
wt12:00-13:30306leksĆw.rok I6B PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
śr10:15-11:4526k_opc.3Krok III Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok III)
prof. dr hab. Marek Hałub
sem. zimowy
śr15:30-17:00306ptnĆw.rok IV1 Pisanie tekstów naukowych I/II
śr17:15-18:45310mgrSem.rok V1 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
czw8:30-10:0026kultWrok III Kulturoznawstwo - część szczegółowa
czw10:15-11:45310mgrSem.rok IV1 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
czw12:00-13:30310psm ASem.rok III1 Seminarium licencjackie
sem. letni
śr15:30-17:00310psm ASem.rok III1 Seminarium licencjackie
śr17:15-18:45310mgrSem.rok V1 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
czw8:30-10:0026kultWrok II Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląska 1
czw10:15-11:45310mgrSem.rok IV1 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
mgr Monika Horodecka
sem. zimowy
czw15:30-17:00203czytĆw.rok I7A PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
sem. letni
czw12:00-13:30148czytĆw.rok I5B PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
dr Krzysztof Huszcza
sem. zimowy
wt8:30-10:00306kp/zĆw.rok I3B PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
wt10:15-11:45306konwĆw.rok III2 PZJN III: Konwersacje
wt12:00-13:30306konwĆw.rok III4 PZJN III: Konwersacje
czw8:30-10:00148kp/zĆw.rok I3B PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
czw10:15-11:45148konwĆw.rok III1 PZJN III: Konwersacje
sem. letni
czw8:30-10:00205tłumĆw.rok III1 Tłumaczenia pisemne
czw10:15-11:45205tłumĆw.rok III2 Tłumaczenia pisemne
czw12:00-13:30205tłumĆw.rok III3 Tłumaczenia pisemne
dr Tomasz Jabłecki
sem. zimowy
wt8:30-10:00204kp/zĆw.rok I8A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
wt10:15-11:45204hl2Ćw.rok II6A Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
wt12:00-13:30204hl2Ćw.rok II7A Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
czw8:30-10:00306kp/zĆw.rok I8A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
sem. letni
wt8:30-10:00219kbrĆw.rok III4 ZJNwP III: Kurs branżowy
wt10:15-11:45219kbrĆw.rok III3 ZJNwP III: Kurs branżowy
czw8:30-10:00219kbrĆw.rok III2 ZJNwP III: Kurs branżowy
czw10:15-11:45219kbrĆw.rok III5 ZJNwP III: Kurs branżowy
dr hab. prof. UWr Józef Jarosz
sem. zimowy
śr10:15-11:45220gpĆw.rok II3B PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
śr12:00-13:30220termKrok IV1 Zajęcia do specjalności: terminologia badawcza
śr13:45-15:15220psm ASem.rok III5 Seminarium licencjackie
śr15:30-17:00220kowloĆw.rok V1 Komunikacja w logistyce
czw10:15-11:45201mgrSem.rok IV9 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
czw12:00-13:30201mgrSem.rok V7 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
czw13:45-15:15201gpĆw.rok II4B PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
sem. letni
wt13:45-15:15203psm ASem.rok III5 Seminarium licencjackie
wt15:30-17:00203gmĆw.rok I1B Gramatyka - morfologia: część werbalna
czw12:00-13:30149mgrSem.rok V7 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
czw13:45-15:15149mgrSem.rok IV9 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
czw15:30-17:00205gpĆw.rok II2B PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
dr hab. prof. UWr Ewa Jarosz-Sienkiewicz
sem. zimowy
śr10:15-11:45148leksĆw.rok I8A PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
śr12:00-13:30148hl3Ćw.rok III2 Historia literatury niem. po 1945
śr13:45-15:15148k_opc.3Krok III Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok III)
czw10:15-11:45149leksĆw.rok I9A PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
czw12:00-13:30149leksĆw.rok I10A PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
czw13:45-15:15149mgrSem.rok IV16 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
sem. letni
śr10:15-11:45149leksĆw.rok I8A PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
śr12:00-13:30149leksĆw.rok I7A PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
czw10:15-11:45302mgrSem.rok IV16 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
czw12:00-13:30302leksĆw.rok I9A PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
dr Alina Jurasz
sem. zimowy
pon8:30-10:00204gpĆw.rok II5A PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
pon10:15-11:45204gp/zĆw.rok I5B PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
pon12:00-13:30204gp/zĆw.rok I6B PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
pon13:45-15:15204słowĆw.rok III5 PZJN III: Ćwiczenia słownikowe
śr8:30-10:00149słowĆw.rok III1 PZJN III: Ćwiczenia słownikowe
śr10:15-11:45149gp/zĆw.rok I5B PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
śr12:00-13:30149gp/zĆw.rok I6B PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
śr13:45-15:15149słowĆw.rok III2 PZJN III: Ćwiczenia słownikowe
sem. letni
pon10:15-11:45303gp/lĆw.rok I1B PZJN I: (LI) Gramatyka praktyczna II (sem. letn.)
pon12:00-13:30303gp/lĆw.rok I2B PZJN I: (LI) Gramatyka praktyczna II (sem. letn.)
pon13:45-15:15221k_opc.1Krok I Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok I)
pon15:30-17:00303gp/lĆw.rok I6B PZJN I: (LI) Gramatyka praktyczna II (sem. letn.)
dr Marcelina Kałasznik
sem. zimowy
pon8:30-10:00149gpĆw.rok II6A PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
pon10:15-11:45149gp/zĆw.rok I7A PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
pon12:00-13:30149gp/zĆw.rok I8A PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
pon13:45-15:15149gpĆw.rok II8A PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
czw8:30-10:00204gp/zĆw.rok I7A PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
czw10:15-11:45204gp/zĆw.rok I8A PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
czw12:00-13:30204gpĆw.rok II7A PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
sem. letni
pon10:15-11:45200gpĆw.rok II3B PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
pon12:00-13:3026gpĆw.rok II4B PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
pon13:45-15:1526gp/lĆw.rok I4B PZJN I: (LI) Gramatyka praktyczna II (sem. letn.)
dr Urszula Kawalec
sem. zimowy
pon10:15-11:45200kp/zĆw.rok I9A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
pon12:00-13:30200kp/zĆw.rok I12A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
czw10:15-11:45301kp/zĆw.rok I12A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
czw12:00-13:30301kp/zĆw.rok I9A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
pt12:00-13:30201słumówĆw.rok II1B PZJN II: Słuchanie i mówienie (B) (zima)
pt13:45-15:15201hl2Ćw.rok II2B Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
sem. letni
pon10:15-11:45149słuĆw.rok I7A PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
pon12:00-13:30149słuĆw.rok I8A PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
czw12:00-13:30201kpA/lĆw.rok I7A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A) (lato)
czw13:45-15:15205kpA/lĆw.rok I8A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A) (lato)
pt10:15-11:45201konwĆw.rok II6A PZJN II: Konwersacje (lato)
pt12:00-13:30201konwĆw.rok II5A PZJN II: Konwersacje (lato)
mgr Karolina Kazik
sem. zimowy
pon12:00-13:3026pisĆw.rok II8A PZJN II: Pisanie (zima/lato)
wt10:15-11:45219tł teuĆw.rok V2 TP: Tłumaczenie tekstów użytkowych
sem. letni
pon13:45-15:15205intmedPĆw.rok IV1 PZJN: Język niemiecki w interakcji i mediacji (pisemny)
pon15:30-17:0026koantrKrok V1 Komunikacja specjalistyczna w ujęciu antropocentrycznym
wt10:15-11:45204tłumĆw.rok III5 Tłumaczenia pisemne
wt12:00-13:30204tłumĆw.rok III4 Tłumaczenia pisemne
czw10:15-11:45204intmedPĆw.rok IV2 PZJN: Język niemiecki w interakcji i mediacji (pisemny)
czw12:00-13:30204intmedPĆw.rok IV3 PZJN: Język niemiecki w interakcji i mediacji (pisemny)
dr hab. Agnieszka Kodzis-Sofińska
sem. zimowy
pon10:15-11:45205kp/zĆw.rok I10A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
pon12:00-13:30205kp/zĆw.rok I11A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
pon13:45-15:15205mgrSem.rok IV7 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
śr10:15-11:45201kp/zĆw.rok I11A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
śr12:00-13:30201kp/zĆw.rok I10A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
śr13:45-15:15201hl3Ćw.rok III3 Historia literatury niem. po 1945
sem. letni
wt13:45-15:15200mgrSem.rok IV7 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
śr10:15-11:45201pisĆw.rok II6A PZJN II: Pisanie (zima/lato)
śr12:00-13:30201pisĆw.rok II8A PZJN II: Pisanie (zima/lato)
śr13:45-15:15201pisĆw.rok II7A PZJN II: Pisanie (zima/lato)
dr hab. prof. UWr Dariusz Komorowski
sem. zimowy
śr10:15-11:45205kiĆw.rok IV2 Komunikacja interkulturowa I/II
śr12:00-13:30205termKrok IV2 Zajęcia do specjalności: terminologia badawcza
śr13:45-15:15205kiĆw.rok IV3 Komunikacja interkulturowa I/II
czw8:30-10:00220kiĆw.rok V1 Komunikacja interkulturowa III/IV
czw10:15-11:45220kiĆw.rok V2 Komunikacja interkulturowa III/IV
czw12:00-13:30205mgrSem.rok V9 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
sem. letni
śr8:30-10:00219k_opc.2Krok II Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok II)
śr12:00-13:30200kultĆw.rok II5A Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląska 1
śr13:45-15:15200kultĆw.rok II8A Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląska 1
śr15:30-17:00200mgrSem.rok V9 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
mgr Jan Krzywdziński
sem. letni
wt10:15-11:45200st polĆw.rok IV1 Stylistyka języka polskiego
prof. dr hab. Wojciech Kunicki
sem. zimowy
pon8:30-10:00125hl1Wrok I Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
pon10:15-11:45306hl1Ćw.rok I12A Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
pon12:00-13:30306psm ASem.rok III2 Seminarium licencjackie
pon13:45-15:15317mgrSem.rok IV2 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
sem. letni
pon8:30-10:00125hl1Wrok I Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
pon10:15-11:45306hl1Ćw.rok I9A Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
pon12:00-13:30306psm ASem.rok III2 Seminarium licencjackie
pon13:45-15:15317mgrSem.rok IV2 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
dr Adrian Madej
sem. zimowy
czw13:45-15:15302kultĆw.rok III4 Kulturoznawstwo - część szczegółowa
czw15:30-17:00302ptnĆw.rok IV3 Pisanie tekstów naukowych I/II
pt12:00-13:30203jprawĆw.rok V1 Język prawniczy w komunikacji specjalistycznej
pt13:45-15:15203kpĆw.rok II3B PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
sem. letni
czw12:00-13:30220k_opc.5Krok V Konwersatorium opcyjne (dla st. mag. rok II)
czw15:30-17:00220jtinĆw.rok IV1 Język techniczny i naukowy w komunikacji specjalistycznej
pt8:30-10:00205kpĆw.rok II3B PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
pt10:15-11:45205kpĆw.rok II2B PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
pt12:00-13:30205kpĆw.rok II1B PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
dr hab. prof. UWr Anna Małgorzewicz
sem. zimowy
śr8:30-10:00302mgrSem.rok IV6 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
śr10:15-11:45330mgrSem.rok V6 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
śr12:00-13:30219wmWrok IV2 Zajęcia do specjalności: wykład monograf. (I)/(II)
śr13:45-15:15330mgrSem.rok V5 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
sem. letni
pon8:30-10:00220wmWrok IV2 Zajęcia do specjalności: wykład monograf. (I)/(II)
pon10:15-11:45330mgrSem.rok V5 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
pon12:00-13:30330mgrSem.rok V6 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
pon13:45-15:15330tł kooĆw.rok V1 PT: Tłumaczenie kooperatywne
pon15:30-17:00330mgrSem.rok IV6 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
prof. dr hab. Tomasz Małyszek
sem. zimowy
pon10:15-11:4526hl3Wrok III Historia literatury niem. po 1945
pon12:00-13:30301hl3Ćw.rok III1 Historia literatury niem. po 1945
pon13:45-15:15301mgrSem.rok IV4 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
sem. letni
śr8:30-10:00125wlWrok I Wstęp do literaturoznawstwa
śr10:15-11:45219k_opc.5Krok V Konwersatorium opcyjne (dla st. mag. rok II)
śr12:00-13:30219k_opc.3Krok III Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok III)
śr13:45-15:15149mgrSem.rok IV4 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
dr Monika Mańczyk-Krygiel
sem. zimowy
pon8:30-10:00301hl2Ćw.rok II4B Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
pon10:15-11:45301kp/zĆw.rok I6B PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
wt8:30-10:00301słuĆw.rok I7A PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
wt10:15-11:45301słuĆw.rok I9A PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
czw8:30-10:00219kp/zĆw.rok I6B PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
sem. letni
wt8:30-10:00220kpB/lĆw.rok I2B PZJN I: Kurs podręcznikowy (B) (lato)
wt10:15-11:45220hl2Ćw.rok II2B Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
czw8:30-10:00301kpB/lĆw.rok I2B PZJN I: Kurs podręcznikowy (B) (lato)
dr hab. prof. UWr Ewa Matkowska
sem. zimowy
śr13:45-15:15219czytĆw.rok I2B PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
śr15:30-17:00219leksĆw.rok I12A PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
czw10:15-11:45200czytĆw.rok I1B PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
czw12:00-13:30200leksĆw.rok I7A PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
pt8:30-10:00302mgrSem.rok V3 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
pt10:15-11:45302hl3Ćw.rok III4 Historia literatury niem. po 1945
pt12:00-13:30302czytĆw.rok I10A PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
sem. letni
czw12:00-13:30303czytĆw.rok I2B PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
czw13:45-15:15303czytĆw.rok I1B PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
czw15:30-17:00303leksĆw.rok I5B PZJN I: Leksyka (zima)/Struktury leksykalne w praktyce (lato)
pt8:30-10:00220wmWrok IV1 Zajęcia do specjalności: wykład monograf. (I)/(II)
pt10:15-11:45220mgrSem.rok V3 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
dr Magdalena Maziarz
sem. zimowy
śr8:30-10:0026pdydWrok II Podstawy dydaktyki
śr10:15-11:45221pdydĆw.rok II1 Podstawy dydaktyki
sem. letni
śr8:30-10:00221infoĆw.rok IV1 Strategie informacyjne w pracy germanisty
śr10:15-11:45221infoĆw.rok II1 Kompetencje informacyjne i cyfrowe w pracy germanisty
śr12:00-13:30221infoĆw.rok II5 Kompetencje informacyjne i cyfrowe w pracy germanisty
czw12:00-13:30221infoĆw.rok II2 Kompetencje informacyjne i cyfrowe w pracy germanisty
czw13:45-15:15221infoĆw.rok IV2 Strategie informacyjne w pracy germanisty
czw15:30-17:00221infoĆw.rok II6 Kompetencje informacyjne i cyfrowe w pracy germanisty
pt8:30-10:00221infoĆw.rok II4 Kompetencje informacyjne i cyfrowe w pracy germanisty
pt10:15-11:45221infoĆw.rok II3 Kompetencje informacyjne i cyfrowe w pracy germanisty
pt12:00-13:30221infoĆw.rok IV3 Strategie informacyjne w pracy germanisty
dr Marcin Miodek
sem. zimowy
pon8:30-10:00220k_opc.5Krok V Konwersatorium opcyjne (dla st. mag. rok II)
pt8:30-10:00219k_opc.3Krok III Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok III)
pt10:15-11:45219kiĆw.rok V3 Komunikacja interkulturowa III/IV
sem. letni
śr8:30-10:00200kiĆw.rok IV3 Komunikacja interkulturowa I/II
śr10:15-11:45200kultĆw.rok II4B Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląska 1
pt8:30-10:00219kultĆw.rok II2B Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląska 1
pt10:15-11:45219kiĆw.rok IV2 Komunikacja interkulturowa I/II
pt12:00-13:30219kultĆw.rok II3B Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląska 1
dr Aleksandra Molenda
sem. zimowy
pon10:15-11:45303gp/zĆw.rok I2B PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
pon12:00-13:30303gp/zĆw.rok I3B PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
pon13:45-15:15303gp/zĆw.rok I4B PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
śr10:15-11:45203gp/zĆw.rok I2B PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
śr12:00-13:30203gp/zĆw.rok I3B PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
śr13:45-15:15303gp/zĆw.rok I4B PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
sem. letni
pon10:15-11:45148kpB/lĆw.rok I5B PZJN I: Kurs podręcznikowy (B) (lato)
pon12:00-13:30148kpB/lĆw.rok I4B PZJN I: Kurs podręcznikowy (B) (lato)
pon13:45-15:15148kpB/lĆw.rok I1B PZJN I: Kurs podręcznikowy (B) (lato)
śr10:15-11:45220kpB/lĆw.rok I5B PZJN I: Kurs podręcznikowy (B) (lato)
śr12:00-13:30220kpB/lĆw.rok I4B PZJN I: Kurs podręcznikowy (B) (lato)
śr13:45-15:15148kpB/lĆw.rok I1B PZJN I: Kurs podręcznikowy (B) (lato)
dr Kalina Mróz-Jabłecka
sem. zimowy
wt10:15-11:45303kp/zĆw.rok I7A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
wt12:00-13:30303słuĆw.rok I10A PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
czw12:00-13:30148słuĆw.rok I12A PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
czw13:45-15:15148kp/zĆw.rok I7A PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
sem. letni
wt10:15-11:45201słuĆw.rok I5B PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
wt13:45-15:15219słuĆw.rok I9A PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
czw10:15-11:45301kbrĆw.rok III1 ZJNwP III: Kurs branżowy
czw12:00-13:30301hl2Ćw.rok II3B Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
dr Ewa Musiał
sem. zimowy
wt8:30-10:00200pisĆw.rok II7A PZJN II: Pisanie (zima/lato)
wt10:15-11:45200pisĆw.rok II5A PZJN II: Pisanie (zima/lato)
wt12:00-13:30200pisĆw.rok II6A PZJN II: Pisanie (zima/lato)
pt12:00-13:30306słuĆw.rok I8A PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
pt13:45-15:15306słuĆw.rok I11A PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
sem. letni
pon10:15-11:45203hl2Ćw.rok II6A Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
pon12:00-13:30203hl2Ćw.rok II8A Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
śr10:15-11:45204konwĆw.rok II8A PZJN II: Konwersacje (lato)
śr12:00-13:30204konwĆw.rok II1B PZJN II: Konwersacje (lato)
śr13:45-15:15204konwĆw.rok II4B PZJN II: Konwersacje (lato)
dr Aleksandra Nadkierniczna-Stasik
sem. zimowy
pon8:30-10:00201hl2Ćw.rok II1B Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
pon10:15-11:45201kp/zĆw.rok I4B PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
wt8:30-10:00201słowĆw.rok III4 PZJN III: Ćwiczenia słownikowe
wt10:15-11:45201kp/zĆw.rok I1B PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
czw8:30-10:00303kp/zĆw.rok I1B PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
czw10:15-11:45303słowĆw.rok III3 PZJN III: Ćwiczenia słownikowe
czw12:00-13:30303kp/zĆw.rok I4B PZJN I: Kurs podręcznikowy (A/B) (zima)
sem. letni
pon8:30-10:00204hl2Ćw.rok II1B Historia literatury niem.: 1830-1910 (od literatury przedmarcowej do literatury przełomu wieków)/1910-1945
pon10:15-11:45204kpB/lĆw.rok I6B PZJN I: Kurs podręcznikowy (B) (lato)
pon12:00-13:30204techpĆw.rok III4 ZJNwP III: Techniki parafrazowania
czw8:30-10:00220kpB/lĆw.rok I6B PZJN I: Kurs podręcznikowy (B) (lato)
czw10:15-11:45220techpĆw.rok III3 ZJNwP III: Techniki parafrazowania
dr hab. prof. UWr Roman Opiłowski
sem. letni
pon10:15-11:45201gp/lĆw.rok I8A PZJN I: (LI) Gramatyka praktyczna II (sem. letn.)
pon12:00-13:30201gp/lĆw.rok I9A PZJN I: (LI) Gramatyka praktyczna II (sem. letn.)
śr13:45-15:15220k_opc.3Krok III Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok III)
śr15:30-17:00220komarkĆw.rok V1 Komunikacja w marketingu internetowym
dr Jan Pacholski
sem. zimowy
czw12:00-13:30220konwĆw.rok III3 PZJN III: Konwersacje
czw13:45-15:15220ptnĆw.rok IV2 Pisanie tekstów naukowych I/II
pt10:15-11:45220konwĆw.rok III5 PZJN III: Konwersacje
pt12:00-13:30220słuĆw.rok I2B PZJN I: Słuchanie i mówienie (zima/lato)
sem. letni
czw8:30-10:00303erysĆw.rok III3 ZJNwP III: Ćwiczenia erystyczne
czw10:15-11:45303erysĆw.rok III4 ZJNwP III: Ćwiczenia erystyczne
pt10:15-11:4526erysĆw.rok III5 ZJNwP III: Ćwiczenia erystyczne
pt12:00-13:3026techpĆw.rok III5 ZJNwP III: Techniki parafrazowania
mgr Przemysław Pietruszka
sem. zimowy
pt12:00-13:30205czytĆw.rok I9A PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
sem. letni
pt12:00-13:30200czytĆw.rok I9A PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
prof. dr hab. Lucjan Puchalski
sem. zimowy
pon8:30-10:00219mgrSem.rok IV15 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
pon10:15-11:45219hl1Ćw.rok I8A Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
pon12:00-13:30219k_opc.5Krok V Konwersatorium opcyjne (dla st. mag. rok II)
pt10:15-11:45303mgrSem.rok V13 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
pt12:00-13:30303hl1Ćw.rok I11A Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
sem. letni
pon8:30-10:0026hlAWrok III Historia literatury austriackiej
pon10:15-11:45304mgrSem.rok IV15 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
pt8:30-10:00306hlAĆw.rok III1 Historia literatury austriackiej
pt10:15-11:45306hlAĆw.rok III2 Historia literatury austriackiej
pt12:00-13:30304mgrSem.rok V13 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
dr Justyna Radłowska
sem. zimowy
wt15:30-17:00201kpĆw.rok II6A PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
wt17:15-18:45201ptpuĆw.rok III1 PZJN III: Praca z tekstem publicystycznym
śr15:30-17:0026kpĆw.rok II7A PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
sem. letni
wt15:30-17:00200techpĆw.rok III2 ZJNwP III: Techniki parafrazowania
wt17:15-18:45200erysĆw.rok III1 ZJNwP III: Ćwiczenia erystyczne
śr15:30-17:00204erysĆw.rok III2 ZJNwP III: Ćwiczenia erystyczne
czw15:30-17:00301k_opc.1Krok I Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok I)
czw17:15-18:45301techpĆw.rok III1 ZJNwP III: Techniki parafrazowania
dr Julianna Redlich
sem. zimowy
wt12:00-13:30201hl1Ćw.rok I4B Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
wt13:45-15:15201hl1Ćw.rok I6B Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
śr10:15-11:45204kpĆw.rok II4B PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
śr13:45-15:15302kpĆw.rok II1B PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
śr15:30-17:00302kpĆw.rok II2B PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
sem. letni
wt10:15-11:45203hl1Ćw.rok I8A Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
wt12:00-13:30203k_opc.1Krok I Konwersatorium opcyjne (dla st. lic. rok I)
śr13:45-15:15302leksĆw.rok II3B PZJN II: Ćwiczenia leksykalne (B) (lato)
śr15:30-17:00302kpĆw.rok II4B PZJN II: Kurs podręcznikowych (zima/lato)
dr Marta Rogozińska
sem. zimowy
śr10:15-11:45302fonĆw.rok I10A Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
śr12:00-13:30302fonĆw.rok I11A Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
czw10:15-11:45203fonĆw.rok I2B Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
czw12:00-13:30203gmĆw.rok II2B Gramatyka - morfologia: słowotwórstwo, nominalne i nieodmienne części mowy
sem. letni
śr10:15-11:45303gsĆw.rok II7A Gramatyka - składnia
śr12:00-13:30303gsĆw.rok II6A Gramatyka - składnia
czw8:30-10:00203gmĆw.rok I7A Gramatyka - morfologia: część werbalna
czw12:00-13:30203gmĆw.rok I8A Gramatyka - morfologia: część werbalna
dr Łukasz Solarz
sem. letni
wt17:15-18:45204gmĆw.rok I9A Gramatyka - morfologia: część werbalna
wt19:00-20:30204gmĆw.rok I6B Gramatyka - morfologia: część werbalna
czw15:30-17:00203gmĆw.rok I3B Gramatyka - morfologia: część werbalna
pt15:30-17:00204gmĆw.rok I5B Gramatyka - morfologia: część werbalna
pt17:15-18:45204gmĆw.rok I4B Gramatyka - morfologia: część werbalna
prof. dr hab. Janusz Stopyra
sem. zimowy
pon10:15-11:45220wmWrok IV3 Zajęcia do specjalności: wykład monograf. (I)/(II)
pon12:00-13:30220gpĆw.rok II1B PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
wt13:45-15:15200gmĆw.rok II5A Gramatyka - morfologia: słowotwórstwo, nominalne i nieodmienne części mowy
wt15:30-17:00200mgrSem.rok IV3 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
śr12:00-13:3026gmWrok II Gramatyka - morfologia: słowotwórstwo, nominalne i nieodmienne części mowy
śr13:45-15:15203gpĆw.rok II2B PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
sem. letni
pon10:15-11:45220wmWrok IV3 Zajęcia do specjalności: wykład monograf. (I)/(II)
pon12:00-13:30200gpĆw.rok II1B PZJN II: Gramatyka praktyczna (zima/lato)
pon13:45-15:15200gmĆw.rok I2B Gramatyka - morfologia: część werbalna
wt13:45-15:15201mgrSem.rok IV3 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
wt15:30-17:00201mgrSem.rok V14 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
prof. dr hab. Joanna Szczęk
sem. zimowy
śr8:30-10:00303mgrSem.rok IV5 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
śr10:15-11:4526pragmWrok III Pragmalingwistyka
śr12:00-13:30303psm ASem.rok III4 Seminarium licencjackie
śr13:45-15:15325mgrSem.rok V4 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
sem. letni
śr8:30-10:00325mgrSem.rok V4 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
śr10:15-11:45306gp/lĆw.rok I7A PZJN I: (LI) Gramatyka praktyczna II (sem. letn.)
śr12:00-13:30306psm ASem.rok III4 Seminarium licencjackie
śr13:45-15:15325mgrSem.rok IV5 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
dr hab. Rafał Szubert
sem. zimowy
pon12:00-13:30221tł usĆw.rok V1 TU: Tłumaczenie ustne sądowe
pon13:45-15:15220gp/zĆw.rok I12A PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
pon15:30-17:00220gp/zĆw.rok I9A PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
czw13:45-15:1526mgrSem.rok IV14 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
czw15:30-17:0026tł usĆw.rok V2 TU: Tłumaczenie ustne sądowe
pt12:00-13:30219gp/zĆw.rok I12A PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
pt13:45-15:15219gp/zĆw.rok I9A PZJN I: (ZI) Gramatyka praktyczna I (sem. zim.)
sem. letni
pon12:00-13:30220pisĆw.rok II2B PZJN II: Pisanie (zima/lato)
pon13:45-15:15306pisĆw.rok II1B PZJN II: Pisanie (zima/lato)
pon17:15-18:45303k_opc.5Krok V Konwersatorium opcyjne (dla st. mag. rok II)
wt15:30-17:00303mgrSem.rok IV14 Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (I)/(II)
dr hab. prof. UWr Artur Tworek
sem. zimowy
wt13:45-15:15306fonĆw.rok I1B Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
wt15:30-17:00306fonĆw.rok I12A Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
śr8:30-10:00125wjWrok I Wstęp do językoznawstwa
śr10:15-11:45306mgrSem.rok V2 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
śr12:00-13:30306psm ASem.rok III3 Seminarium licencjackie
sem. letni
wt13:45-15:15306fonĆw.rok I1B Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
wt15:30-17:00306fonĆw.rok I9A Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
śr8:30-10:0026gkWrok III Gramatyka kontrastywna
śr10:15-11:45302psm ASem.rok III3 Seminarium licencjackie
śr12:00-13:30302mgrSem.rok V2 Zajęcia specjalizacyjne: seminarium magisterskie (III)/(IV)
dr Agnieszka Zakrzewska-Szostek
sem. zimowy
wt10:15-11:45149czytĆw.rok I5B PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
wt12:00-13:30149czytĆw.rok I3B PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
wt13:45-15:15149czytĆw.rok I4B PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
wt15:30-17:00149czytĆw.rok I6B PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
sem. letni
pt10:15-11:45203hlAĆw.rok III4 Historia literatury austriackiej
pt12:00-13:30203czytĆw.rok I3B PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
pt13:45-15:15203czytĆw.rok I4B PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
pt15:30-17:00203czytĆw.rok I6B PZJN I: Czytanie i pisanie (zima/lato)
dr Natalia Żarska
sem. zimowy
pon12:00-13:30201hl1Ćw.rok I9A Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
pon13:45-15:15201hl1Ćw.rok I2B Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
pon15:30-17:00201hl1Ćw.rok I3B Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
pon17:15-18:45201hl1Ćw.rok I5B Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
sem. letni
pon10:15-11:4526hl1Ćw.rok I3B Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
pon13:45-15:15203mfafKrok III1 Między filozofią a filologią
pon15:30-17:00203mfafKrok III2 Między filozofią a filologią
wt10:15-11:45149hl1Ćw.rok I2B Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
śr13:45-15:15306mfafKrok III3 Między filozofią a filologią
śr15:30-17:00306mfafKrok III4 Między filozofią a filologią
dr Krzysztof Żarski
sem. zimowy
wt12:00-13:30302hl1Ćw.rok I1B Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
sem. letni
wt12:00-13:30149hl1Ćw.rok I1B Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
wt13:45-15:15149hl1Ćw.rok I4B Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
wt15:30-17:00149hl1Ćw.rok I6B Historia literatury niem.: średniowiecze, barok, oświecenie/Burza i napór, klasyka weimarska, romantyzm
dr Piotr Żyromski
sem. zimowy
wt12:00-13:30301fonĆw.rok I6B Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
wt13:45-15:15301fonĆw.rok I7A Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
śr12:00-13:30301fonĆw.rok I8A Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
śr13:45-15:15301fonĆw.rok I9A Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
śr15:30-17:00301fonĆw.rok I3B Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
pt12:00-13:30301fonĆw.rok I4B Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
pt13:45-15:15301fonĆw.rok I5B Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
sem. letni
wt12:00-13:30301fonĆw.rok I5B Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
wt13:45-15:15301fonĆw.rok I6B Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
śr12:00-13:30301fonĆw.rok I2B Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
śr13:45-15:15301fonĆw.rok I3B Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
śr15:30-17:00301fonĆw.rok I4B Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
pt12:00-13:30301fonĆw.rok I7A Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy
pt13:45-15:15301fonĆw.rok I8A Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy/system spółgłoskowy