Dr. Magdalena Maziarz

Adiunkt w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki

Gabinet 330, Tel.+48 71 3752 452

 

 

SKRÓCONY BIOGRAM

 • Absolwentka Filologii Germańskiej Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (2002).
 • Obrona pracy magisterskiej pt. „Das Telefonat aus soziolinguistischer und glottodydaktischer Sicht” napisana pod kierunkiem prof. Eugeniusza Tomiczka (2002).
 • Absolwentka Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Public Relations na Wydziale Filologicznym UWr (2007).
 • Obrona pracy doktorskiej „Edukacja medialna w systemach oświatowych państw członkowskich Unii Europejskiej” napisanej pod kierunkiem dra hab. Igora Borkowskiego prof. nadzw. UWr.
 • Absolwentka studiów kwalifikacyjnych z zakresu Zarządzania w oświacie (2014).
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia 2015 – 2017, nadal (II kadencja).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (od 2014).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.
 • Ekspert w Kometa Sieć Edukacji Cyfrowej.
 • Wicedyrektor CKZiU w Oławie (2014 – 2018).
 • Adiunkt w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki.

Zainteresowania badawcze

 • Edukacja medialna (dzieci, młodzieży, dorosłych), edukacja medialna w systemach oświatowych.
 • Bezpieczeństwo w internecie, edukacja cyfrowa.
 • Edukacja językowa w szkole.
 • Andragogika i uczenie się języków przez osoby dorosłe.
 • Wykorzystanie mediów w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.
 • Edukacyjne wykorzystanie smartfonów i tabletów.
 • Język mediów.

Prowadzone zajęcia:

Obecnie (IFG)

 • Metodyka nauczania języka niemieckiego – ćwiczenia.
 • Podstawy dydaktyki – wykład.
 • Edukacja medialna i cyfrowa w pracy nauczyciela języków obcych – konwersatorium.
 • Praktyka śródroczna
 • Kurs podręcznikowy, PNJN

Wcześniej

 • Edukacja medialna – IDiKS, SWPS
 • Pedagogika mediów – IDiKS
 • Telewizja edukacyjna – IDiKS

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

KALENDER

Alles im Überblick