dr Magdalena Maziarz

Adiunkt w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki

Gabinet 330, Tel.+48 71 3752 452

 

SKRÓCONY BIOGRAM

 • Adiunkt w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki.
 • Absolwentka Filologii Germańskiej Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (2002).
 • Obrona pracy magisterskiej pt. „Das Telefonat aus soziolinguistischer und glottodydaktischer Sicht” napisanejpodkierunkiem prof. EugeniuszaTomiczka (2002).
 • Absolwentka Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Public Relations na Wydziale Filologicznym UWr (2007).
 • Obrona pracy doktorskiej „Edukacja medialna w systemach oświatowych państw członkowskich Unii Europejskiej” napisanej pod kierunkiem dra hab. Igora Borkowskiego prof. nadzw. UWr.
 • Absolwentka studiów kwalifikacyjnych z zakresu Zarządzania w oświacie (2014).
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia 2015 – 2017, nadal (II kadencja).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (od 2014).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.
 • Członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich.
 • Ekspert w Kometa Sieć Edukacji Cyfrowej.
 • Egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (język niemiecki).
 • Wicedyrektor CKZiU w Oławie (2014 – 2018)

Zainteresowania badawcze

 • Edukacja medialna (dzieci, młodzieży, dorosłych), edukacja medialna w systemach oświatowych.
 • Systemy oświatowe, dydaktyka, innowacje w edukacji.
 • Kształcenie nauczycieli.
 • Bezpieczeństwo w internecie, edukacja cyfrowa.
 • Edukacja językowa w szkole.
 • Andragogika i uczenie się języków przez osoby dorosłe.
 • Wykorzystanie mediów w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.
 • Edukacyjne wykorzystanie smartfonów i tabletów.
 • Kompetencje kluczowe w kształceniu językowym
 • Język mediów

Prowadzone zajęcia:

Obecnie (IFG)

 • Metodyka nauczania języka niemieckiego – ćwiczenia
 • Podstawy dydaktyki – wykład
 • Edukacja medialna i cyfrowa w pracy nauczyciela języków obcych – konwersatorium
 • Praktyka śródroczna
 • Kurs podręcznikowy, PZJN

Wcześniej

 • Edukacja medialna – IDiKS, SWPS
 • Pedagogika mediów – IDiKS
 • Telewizja edukacyjna – IDiKS

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize