dr Magdalena Maziarz

Adiunkt w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki

Gabinet 330, Tel.+48 71 3752 452

 

SKRÓCONY BIOGRAM

 • Adiunkt w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki.
 • Absolwentka Filologii Germańskiej Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (2002).
 • Obrona pracy magisterskiej pt. „Das Telefonat aus soziolinguistischer und glottodydaktischer Sicht” napisanejpodkierunkiem prof. EugeniuszaTomiczka (2002).
 • Absolwentka Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Public Relations na Wydziale Filologicznym UWr (2007).
 • Obrona pracy doktorskiej „Edukacja medialna w systemach oświatowych państw członkowskich Unii Europejskiej” napisanej pod kierunkiem dra hab. Igora Borkowskiego prof. nadzw. UWr.
 • Absolwentka studiów kwalifikacyjnych z zakresu Zarządzania w oświacie (2014).
 • Pełnomocnik dziekana Wydziału Filologicznego ds. koordynacji zdalnego nauczania (2020-2022).
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia od 2015.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.
 • Członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich.
 • Ekspert w „Komet@” Sieć Edukacji Cyfrowej.
 • Egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (język niemiecki).
 • Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Zainteresowania badawcze

 • Edukacja medialna (dzieci, młodzieży, dorosłych), edukacja medialna w systemach oświatowych.
 • Kompetencja tekstowa, kompetencje informacyjne.
 • Systemy oświatowe, dydaktyka, innowacje w edukacji.
 • Kształcenie nauczycieli.
 • Edukacja cyfrowa, edukacja zdalna.
 • Edukacja językowa w szkole.
 • Wykorzystanie mediów w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.
 • Kompetencje kluczowe w kształceniu językowym.
 • Dydaktyka tłumaczenia.
 • Język mediów.

Prowadzone zajęcia:

Obecnie (IFG)

 • Podstawy dydaktyki – wykład i ćwiczenia
 • Dydaktyka języka niemieckiego i nowe technologie
 • Kompetencje informacyjne i cyfrowe w pracy germanisty
 • Strategie informacyjne w pracy germanisty
 • Tłumaczenie kooperatywne
 • Zajęcia PNJN

Wcześniej

 • Edukacja medialna – IDiKS, SWPS
 • Pedagogika mediów – IDiKS
 • Telewizja edukacyjna – IDiKS

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Internationale wissenschaftliche Tagung „Die Rezeption Johannes Schefflers in den europäischen Nationalliteraturen vom 17. bis zum 21. Jahrhundert“

Institut für Germanistik der Universität Wrocław   Lehrstuhl für Literatur...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize