STUDIA TRANSLATORICA

ISSN 2084-3321

e-ISSN: 2657-4802

 

Czasopismo Studia Translatorica powstało w 2010 r. W pierwszym numerze zostały opublikowane artykuły dokumentujące dyskusje toczone podczas międzynarodowej konferencji Translation: Theorie – Praxis – Didaktik, która odbyła się we wrześniu 2009 r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat przewodni tej konferencji wyznaczył profil czasopisma, które stanowi obecnie płaszczyznę naukowej refleksji dotyczącej teoretycznych i praktycznych aspektów translacji oraz jej profesjonalnej dydaktyki.

Centrum naukowych rozważań podejmowanych w publikowanych artykułach tworzy problematyka różnych form tłumaczenia tekstów pisanych i tłumaczeń ustnych, tłumaczenia a’vista, translacji audiowizualnych rozpatrywanych m.in. w kontekście modeli translatorycznych, lingwistycznych, psycholingwistycznych i kognitywnych. Na łamach naszego czasopisma publikujemy również wyniki badań translatoryki eksperymentalnej, które umożliwiają wgląd w prawa rządzące międzyludzką komunikacją językową zachodzącą w różnych rodzajach układów translacyjnych. Do publikowania zapraszamy również Autorów, którzy badają translację na tle jej komunikacyjnych i interkulturowych uwarunkowań. Zainteresowani jesteśmy również artykułami z zakresu translodydaktyki, zarówno akademickiej, jak i szkolnej.

Celem czasopisma Studia Translatatorica jest umożliwienie międzynarodowej wymiany myśli naukowej. Z tego powodu obok tekstów w języku polskim publikujemy artykuły w języku niemieckim, angielskim, włoskim i in.

Ważną częścią naszego czasopisma jest dział prezentujący recenzje najnowszych publikacji z zakresu teorii, praktyki i dydaktyki translacji. W części tej udostępniamy także sprawozdania z wydarzeń, konferencji, kongresów poświeconych szeroko ujmowanym aspektom translacji.

Czasopismo Studia Translatorica w 2012 r. zostało wpisane na ministerialną listę czasopism punktowanych (obecnie 20 punktów), od 2013 r. jest indeksowane w bazie Index Copernicus (ICV 2020 = 95.70). Dnia 15.07.2019 czasopismo zostało włączone do bazy ERIH PLUS.

Najnowszy tom czasopisma – Zeszyt 12/2021.

Strona czasopisma – http://www.studia-translatorica.pl/pl/scope

 

 

RADA REDAKCYJNA

 1. Redaktor Naczelny dr hab. prof. UWr. Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski)
 2. Prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski)

RADA NAUKOWA

 • Prof. dr Lothar Černý (Fachhochschule Köln)
 • Prof. dr hab. Sambor Grucza (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Gyde Hansen (Copenhagen Business School)
 • Dr hab. Monika Płużyczka (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Alessandra Riccardi (Università degli Studi di Trieste)
 • Prof. dr hab. Annely Rothkegel (Universität Hildesheim)
 • Prof. dr hab. Michael Schreiber (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
 • † Prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. dr hab. Lew Zybatow (Universität Innsbruck)
 • Prof. dr hab. Jerzy Żmudzki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

RECENZENCI

LATA 2010-2017

 • prof. Reiner Arntz
 • prof. Iwona Bartoszewicz
 • prof. Paweł Bąk
 • prof. Edward Białek
 • prof. Zofia Bilut-Homplewicz
 • prof. Silvia Bonacchi
 • prof. Lothar Černý
 • dr Małgorzata Drwal
 • prof. Alexandru Gafton
 • prof.  Michał Garcarz
 • prof.  Przemysław Gębal
 • prof.  Pius ten Hacken
 • prof. Krzysztof Hejwowski
 • prof. Heike Jüngst
 • prof. Andrzej Kątny
 • prof. Artur Kubacki
 • prof. Gabriela Lehmann-Carli
 • prof.  Magdalena Lisiecka-Czop
 • prof. Krystyna Mihułka
 • prof. Daniela Müglová
 • prof. Alla Paslawska
 • prof. Alena Petrova
 • prof. Karin Pittner
 • prof. Monika Płużyczka
 • prof. Wolfgang Pöckl
 • prof. Annely Rothkegel
 • prof. Peter Sandrini
 • prof. Klaus Schubert
 • prof. Fred Schulz
 • prof. Barbara Skowronek
 • prof. Paweł Szerszeń
 • prof. dr Zenon Weigt
 • prof. Mariola Wierzbicka
 • prof. Lech Zieliński
 • prof. Ewa Żebrowska

REDAKTOR JĘZYKOWY

dr Patricia Hartwich (Uniwersytet Wrocławski)

WARUNKI PUBLIKACJI

ISSN 2084-3321

e-ISSN: 2657-4802

Procedura recenzowania czasopisma Studia Translatorica.

Procedura recenzowania uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

Autorzy dołączają do przesłanych prac zgodę na proces recenzowania. Nadesłane prace poddane są wstępnej ocenie przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji wydawanego numeru czasopisma. Prace oceniane są przez recenzentów reprezentujących placówki inne niż te, z których wywodzą się Autorzy recenzowanych prac. Recenzentami nie są również osoby mogące pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.

Procedura recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności i anonimowości.

Autor pracy informowany jest o wyniku recenzji.


ZAŁĄCZNIKI

DLA AUTORÓW

KONTAKT

ADRES REDAKCJI

Studia Translatorica

Instytut Filologii Germańskiej

Pl. Nankiera 15b

50-140 Wrocław

Polen

 

WYDAWCA

Oficyna Wydawnicza ATUT

ul. Kościuszki 142

50-439 Wrocław

wydawnictwo@atutoficyna.pl

 


dr hab., prof. UWr Anna Małgorzewicz

 • EMAIL
 • TEL. +48 71 3752 452

sekretarz:

mgr Kwiryna Proczkowska

 

 

ZESZYTY - WYDANIA ONLINE

WSZYSTKIE TOMY - SPIS TREŚCI

Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 43

Szanowni Państwo, w nowym roku akademickim 2023/2024 nadal rozmawiamy o...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize