AKTUALNOŚCI

PEŁNA NAZWA STUDIÓW: Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, kontakt: prof. UWr dr hab. Anna Małgorzewiczanna.malgorzewicz@uwr.edu.pl

Czas trwania studiów – październik 2021 – wrzesień 2022.

Zajęcia odbywają się w weekendy.

 Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności translatorskich niezbędnych w dokonywaniu tłumaczenia pisemnego i ustnego (tłumacza przysięgłego lub ustnego), – doskonalenie językowe słuchaczy (w zakresie języków specjalistycznych, w szczególności języka prawniczego). Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty:

 • Elementy gramatyki kontrastywnej (16 godzin) – konwersatorium
 • Podstawy translatoryki (8 godzin) – wykład
 • Status prawny i etyka zawodowa tłumacza (8 godzin) –wykład
 • Podstawy prawa niemieckiego i polskiego, język prawniczy (8 godzin) –wykład, (20 godzin) – ćwiczenia
 • Przekład artystyczny (12 godzin) – konwersatorium
 • Wybrane aspekty przekładu (16 godzin) – ćwiczenia
 • Tłumaczenie ustne (40 godzin) – ćwiczenia
 • Stylistyka języka polskiego (20 godzin) – ćwiczenia
 • Stylistyka języka niemieckiego (20 godzin) – ćwiczenia
 • Komputer w pracy tłumacza (16 godzin) – ćwiczenia
 • Tłumaczenie pisemne
  • Tłumaczenie dokumentów (30 godzin) – ćwiczenia
  • Tłumaczenie tekstów użytkowych (30 godzin) – ćwiczenia
  • Tłumaczenie tekstów prawniczych (30 godzin) – ćwiczenia
  • Tłumaczenie tekstów finansowych (30 godzin) – ćwiczenia

Treści kształcenia przygotowują do podejścia do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez cenionych translatoryków i tłumaczy języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem.

Zasady naboru – kolejność składania dokumentów. Obowiązuje rejestracja w systemie IRK. Dokumenty należy składać u prof. UWr dr hab. Anny Małgorzewicz,

adres e-mailowy anna.malgorzewicz@uwr.edu.pl, tel. 71 3752 452

Instytut Filologii Germańskiej
Pl. Nankiera 15 b
50-140 Wrocław
Polska
tel. +4871 3752452

Wymagane dokumenty 

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich filologii germańskiej oraz innych kierunków studiów, legitymujących się świadectwem (certyfikatem) potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, bądź posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni niemieckojęzycznej.

  

Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” dla Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

Z wielką radością i dumą chcielibyśmy Państwa poinformować, że Studiom Podyplomowym Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego w ramach 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”, współorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, przyznany został Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością”. Podczas uroczystej gali zorganizowanej w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu certyfikat odebrali prof. ucz. dr hab. Anna Małgorzewicz oraz dr Michał Gąska. Dodatkowo nasze studia podyplomowe zostały wyróżnione Certyfikatem Nadzwyczajnym „Laur Europejski” przyznawany studiom, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia i współpracy zagranicznej. Oba wyróżnienia są wspaniałym dopełnieniem obchodzonego w tym roku dwudziestolecia istnienia studiów.

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności translatorskich niezbędnych w dokonywaniu tłumaczenia pisemnego i ustnego (tłumacza przysięgłego lub ustnego) oraz doskonalenie językowe słuchaczy (w zakresie języków specjalistycznych, w szczególności języka prawniczego).

Treści kształcenia przygotowują do podejścia do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez cenionych translatoryków i tłumaczy języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem.

Od dwudziestu lat istnienia studiów prowadzimy współpracę z ośrodkami akademickimi w Niemczech i Austrii, tj. Johannes Gutenberg-UniversitätMainz (Germersheim), Hochschule Zittau/Görlitz oraz Universität Innsbruck, jak również z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych przy Komisji Europejskiej. W ramach tej współpracy wykładowcy i tłumacze z tych ośrodków goszczący w Instytucie Filologii Germańskiej UWr prowadzą zajęcia dla naszych studentów.

Link do strony studiów: https://ztg.uwr.edu.pl/podyplomowe-studia-ksztalcenia-tlumaczy-jezyka-niemieckiego/

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 43

Szanowni Państwo, w nowym roku akademickim 2023/2024 nadal rozmawiamy o...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize