dr hab. prof. UWr Anna Małgorzewicz

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych

Kierownik Zakładu Translatoryki i Glottodydaktyki

Gabinet 330, Tel.+48 71 3752 452

SKRÓCONY BIOGRAM

Ukończyła studia germanistyczne w 1994 r. (Uniwersytet Wrocławski, Humboldt-Universität zu Berlin), tytuł pracy magisterskiej: Die Praxis des suggestopädischen Unterrichts am Beispiel der Didactica-Schule in Berlin. W 1999 r. obroniła pracę doktorską pt. Prozessorientierte Dolmetschdidaktik (Uniwersytet Wrocławski). W 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Die Kompetenzen des Translators aus kognitiver und translationsdidaktischer Sicht.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego od 1994 r. Założycielka i od 2003 r. do chwili obecnej kierownik Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego. W roku 2008 zainicjowała utworzenie Pracowni Translatoryki, którą kierowała do roku 2016. Poprzez włączenie obszaru badań Pracowni do Zakładu Glottodydaktyki, którym kierowała od roku 2013,  doprowadziła w 2016 r. do jego przekształcenia w Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki.

Założycielka i od 2010 r. redaktor naczelna czasopisma Studia Translatorica oraz od roku 2009 serii Krajobrazy Przekładu. Od 2016 r. współredaktor czasopisma Germanica Wratislaviensia.  Członek Rad Naukowych czasopism Studia LinguisticaApplied Linguistics Papers.

Autorka monografii, artykułów naukowych z zakresu translatoryki, translo- i glottodydaktyki, podręczników, skryptów oraz przekładów. Współredaktorka tomów zbiorowych. Organizatorka międzynarodowych konferencji translatorycznych w latach 2009, 2011, 2015 i 2018 i międzynarodowej Szkoły Letniej SummerTrans w 2011 r.  Autorka programów kształcenia translatorycznego.

Od 2013 r. wiceprzewodnicząca International Academy for Translation and Interpreting (IATI). Od 2017 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Od 2018 r. członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej.

Zainteresowania badawcze: translatoryka, translo- i glottodydaktyka, psycholingwistyka, językoznawstwo kognitywne.

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

Stowarzyszenie Germanistów Polskich – od 2004 r.

International Academy for Translation and Interpreting (IATI) – od 2006 r.

Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (PTLS)– od 2009 r.

Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG) – od 2009 r.

Gesellschaft für deutsche Sprache – od 2011 r.

 

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Wystawa objazdowa „Michael Ende. Życie i twórczość w tekstach i obrazach”

Internationale Jugendbibliothek München, Goethe Institut w Krakowie oraz Instytut Filologii...

Konferenz ‚Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten’

Herzlich willkommen auf der Website der 9. internationalen Tagung zur...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław II

Zakład Języka Niemieckiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Językoznawcze Koło Naukowe...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize