dr hab. prof. UWr Anna Małgorzewicz

Prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych

Kierownik Zakładu Translatoryki i Glottodydaktyki

Gabinet 330, Tel.+48 71 3752 452

SKRÓCONY BIOGRAM

Ukończyła studia germanistyczne w 1994 r. (Uniwersytet Wrocławski, Humboldt-Universität zu Berlin), tytuł pracy magisterskiej: Die Praxis des suggestopädischen Unterrichts am Beispiel der Didactica-Schule in Berlin. W 1999 r. obroniła pracę doktorską pt. Prozessorientierte Dolmetschdidaktik (Uniwersytet Wrocławski). W 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Die Kompetenzen des Translators aus kognitiver und translationsdidaktischer Sicht.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego od 1994 r. Założycielka i od 2003 r. do chwili obecnej kierownik Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego. W roku 2008 zainicjowała utworzenie Pracowni Translatoryki, którą kierowała do roku 2016. Poprzez włączenie obszaru badań Pracowni do Zakładu Glottodydaktyki, którym kierowała od roku 2013,  doprowadziła w 2016 r. do jego przekształcenia w Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki.

Założycielka i od 2010 r. redaktor naczelna czasopisma Studia Translatorica oraz od roku 2009 serii Krajobrazy Przekładu. Od 2016 r. współredaktor czasopisma Germanica Wratislaviensia.  Członek Rad Naukowych czasopism Studia LinguisticaApplied Linguistics Papers.

Autorka monografii, artykułów naukowych z zakresu translatoryki, translo- i glottodydaktyki, podręczników, skryptów oraz przekładów. Współredaktorka tomów zbiorowych. Organizatorka międzynarodowych konferencji translatorycznych w latach 2009, 2011, 2015 i 2018 i międzynarodowej Szkoły Letniej SummerTrans w 2011 r.  Autorka programów kształcenia translatorycznego.

Od 2013 r. wiceprzewodnicząca International Academy for Translation and Interpreting (IATI). Od 2017 r. członek Zarządu Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Od 2018 r. członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej.

Zainteresowania badawcze: translatoryka, translo- i glottodydaktyka, psycholingwistyka, językoznawstwo kognitywne.

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

Stowarzyszenie Germanistów Polskich – od 2004 r.

International Academy for Translation and Interpreting (IATI) – od 2006 r.

Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (PTLS)– od 2009 r.

Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG) – od 2009 r.

Gesellschaft für deutsche Sprache – od 2011 r.

 

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 35

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...

Tagung in Vien

vien_programme

Texträume und Raumtexte intermedial (Tage der Angewandten Linguistik VI)

  28.06.2023–30.06.2023 Texte sind die Grundlage von Kommunikation in allen...

Tagung: Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten und -diskursen, 14.-16.09.2023

Wersja polska poniżej Wir laden Sie zur Teilnahme an der...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize