Biuro Rekrutacji

BIURO REKRUTACJI

Instytut Filologii Germańskiej

s. 221

Terminy pracy biura

(od 21 sierpnia 2020 w ustalonych dniach)

tel. 071 3752 448 (w terminach podanych poniżej)

Pytania można zadawać przez system IRKa.

studia stacjonarne I stopnia – filologia germańska

Dyżury biura Godziny pracy
pierwsza tura przyjmowania dokumentów 21, 24, 25, 26 sierpnia 2020 10.00 – 14.00
druga tura (w razie niewyczerpania limitu miejsc) 28, 31 sierpnia; 1 września 2020 11.00 – 13.00
trzecia tura (w razie niewyczerpania limitu miejsc) 3, 4  września 2020 11.00 – 13.00

 

studia stacjonarne II stopnia – filologia germańska

Dyżury biura Godziny pracy
przyjmowanie dokumentów 22, 23, 24 września 2020 10.00-13.00

 

studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia – filologia germańska

Dyżury biura Godziny pracy
przyjmowanie dokumentów 22, 23, 24 września 2020 10.00-13.00

 

studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia – filologia germańska

Dyżury biura Godziny pracy
przyjmowanie dokumentów 28, 29 września 2020 10.00-13.00

 

Informacji dotyczących rekrutacji udziela Dział Nauczania UWr – Pl. Uniwersytecki 1, (gmach główny), 50-137 Wrocław, pok. 238, https://uni.wroc.pl/kontakt/rekrutacja-2/

 

Informacji dotyczących zasad studiowania (w tym: legitymacje, przenosiny z innych uczelni, przenosiny ze studiów zaocznych na dzienne i odwrotnie) udziela Dziekanat: http://wfil.uni.wroc.pl/dziekanat/

 

Plany (programy) studiów znajdują się na stronie IFG w zakładkach

Kalendarz Wydarzeń

Tagung: Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten

Herzlich willkommen auf der Website der 9. internationalen Tagung zur...

Konferencja ‚Ucieczka od wolności? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Literatura – kultura – społeczeństwo – historia’

plakat informacyjny Call for papers_PL Call for papers_EN

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław II

Zakład Języka Niemieckiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Językoznawcze Koło Naukowe...

Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit

27.-29. Mai 2021 Lehrstuhl für Angewandte Linguistik, Institut für Germanistik,...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize