WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUTOWA

OPIS PROJEKTU

PARTNERSTWO MIĘDZYINSTYTUTOWE FUNDACJI ALEXANDRA VON HUMBOLDTA

współpraca badawcza pomiędzy

ZAKŁADEM NOWEJ LITERATURY NIEMIECKIEJ ORAZ DYDAKTYKI LITERATURY I DYDAKTYKI MEDIÓW INSTYTUTU FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU JUSTUSA LIEBIGA W GIESSE

(Prof. Dr. Carsten Gansel)

i

ZAKŁADEM LITERATURY NIEMIEC PO 1945 ROKU

Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. dr hab. Tomasz Małyszek / dr hab. Monika Wolting)

W latach 2016-2019 oba zakłady, ich pracownicy i doktoranci będą realizować wspólny projekt naukowy poświęcony niemieckojęzycznej literaturze współczesnej. Poprzez wspólne warsztaty i konferencje zaistnieje ciągła możliwość wymiany naukowej. Dyskutowane będą – obok aktualnych tendencji – przede wszystkim zagadnienia przekraczania granic, prowokacji i irytacji w literaturze niemieckojęzycznej po 1945 i po 1989 roku, dla których punkt wyjścia stanowią prowadzone dotychczas w Gießen badania literatury i pamięci oraz kategorii zakłóceń (Störung). W tym kontekście istotną rolę odegrają aspekty literackiego przedstawienia traumy oraz przepracowywania szokujących doświadczeń bezpośrednich.

W projekcie biorą udział następujący pracownicy i doktoranci obu zakładów:

 • Prof. Dr. Carsten Gansel (Leiter der Institutspartnerschaft und Projektleiter)
 • prof. dr hab. Tomasz Małyszek (Leiter der Institutspartnerschaft)
 • dr hab. Monika Wolting (Projektleiterin)
 • dr Norman Ächtler (Projektmitarbeiter)
 • dr Agnieszka Kodzis-Sofińska (Projektmitarbeiterin)
 • José Fernández Pérez, MA (Projektmitarbeiter)
 • mgr Małgorzata Marciniak (Projektmitarbeiterin)
 • mgr Anita Joczyk (Projektmitarbeiterin)
 • mgr Robert Jonczyk (Projektmitarbeiter)
 • Mike Porath MA (Projektmitarbeiter)
 • Julian Wessel MA (Projektmitarbeiter)

KONTAKT

 

dr hab. Monika Wolting
biogram
Tel.+48 71 3752 867
Gabinet 322

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Warsztaty teatralne

5.-6.03.2019 – Warsztaty teatralne zorganizowane na warszawskiej germanistyce przez Studencki...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize