mgr Aleksandra Kamińska

Doktorantka w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

E-MAIL: aleksandra.lidzba@uwr.edu.pl

KONSULTACJE (USOSWEB)

Gabinet: 325

Tel. +48 71 3752500

Studia pierwszego stopnia w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2014-2017) praca dyplomowa pt. Analyse der deutschen und polnischen Phraseologismen mit dem Lexem Hand pod kierunkiem dr hab. Joanny Szczęk. Studia drugiego stopnia (2017-2019) w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Egzamin magisterski na podstawie pracy dyplomowej pt. Didaktisierung der Phraseologie am Beispiel der deutschen und polnischen Phraseologismen mit Tiernamen pod kierunkiem dr hab. Joanny Szczęk. Od 1 października 2019 r. roku doktorantka w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej, promotor dr hab. Joanna Szczęk

Zainteresowania badawcze: frazeologie języka niemieckiego i polskiego, pragmalingwistyka, dydaktyka języka niemieckiego jako obcego.

PEŁNY BIOGRAM

Kalendarz Wydarzeń

31. konferencja PTLS, Wrocław, 5-6 kwietnia 2024

Do 31 stycznia 2024 roku można rejestrować się na konferencję...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize