Drugi termin szkolenia z BHP – dotyczy studentów, którzy nie odbyli szkolenia wstępnego bhp w I terminie

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, że zostanie uruchomiony: 

Termin dodatkowyod 1 lutego do 5 marca 2023 r. – dla osób, które nie odbyły szkolenia wstępnego bhp  w I terminie (od 1 października do 30 listopada 2022 r.) (studenci, doktoranci pierwszego semestru w roku akademickim 2022/23.  

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajdować  się będzie na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie będzie dostępne w terminie od 1 lutego do 5 marca 2023 r.  pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl 

Bezpośrednio przed szkoleniem prześlę do Państwa szczegółową instrukcję logowania się na studentów pierwszego semestru, którzy nie  odbyły szkolenia wstępnego bhp  w I terminie. 

Zgodnie z treścią § 2.2. Zarządzenia  Nr 202/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r.  

Student lub doktorant, który nie uzyska zaliczenia we wskazanym terminie, nie może być dopuszczony do zajęć i powtarza pierwszy semestr kształcenia albo jest skreślany z listy studentów lub doktorantów”. 

Z poważaniem 

mgr Dawid Piekarski
KIEROWNIK
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

Uniwersytet Wrocławski
ul. Kuźnicza 49/55
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 24 89


 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Tagung ‚Deutsche Narrative zu Russlands Krieg in der Ukraine – Positionen und Gegen-Positionen’

22.02.-24.02.2023, Universität Hannover Finanziert von der VolkswagenStiftung   Veranstalterinnen: Prof....

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 32

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 31

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...

Interkulturelles und Interdisziplinäres in der Phraseologie und Parömiologie

4. Internationale Tagung zur Phraseologie und Parömiologie am Institut für...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize