Dydaktyka do końca sem. zimowego

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzoną zmianą w organizacji dydaktyki na UWr od 10.01.2022, z m. in. trybem zdalnym dla zajęć Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na st. stacjonarnych, musieliśmy dokonać korekt w planie zajęć piątkowych. Zmiany te są spowodowane potrzebą zagwarantowania odpowiedniej przerwy pomiędzy blokiem zajęć z lektoratu (zdalnego) i zajęciami w sali w IFG i obowiązują od 10.01.2022 do 4.02.2022.
Z wyrazami szacunku
Łukasz Bieniasz

Kalendarz Wydarzeń

Wykład ‚Was bleibt. Zum Vermächtnis von Karl Dedecius’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza na wykład dr Ilony Czechowskiej (Karl...

Konferencja ‚Das Werk und das Wirken von Ulrike Draesner’

Tagung, 21.-22. Januar 2022 Das Werk und das Wirken von...

Wykład pt. ‚Aporie naturalizmu w lingwistyce’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza na wykład dra hab. Grzegorza Pawłowskiego (Uniwersytet...

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 19

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize