Informacje na temat szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz szkoły doktorskiej studiujących na UWR

Szanowni Państwo

 

Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim zajęcia z szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2023/24 będą organizowane oraz przeprowadzane przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

 

1.   Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajdować się będzie na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

2.   Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student, doktorant otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość  w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

 

Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim:

Termin I – od 1 października do 30 listopada 2023 r.,

Termin dodatkowy – od 1 lutego do 5 marca  2024 r.- dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie

Nabór międzysemestralny Termin I – od 15 marca do 30 marca  2024 r.

Termin dodatkowy (Nabór międzysemestralny) – od 1 września do 12 września 2024 r.  – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie

 

 

Kalendarz Wydarzeń

31. konferencja PTLS, Wrocław, 5-6 kwietnia 2024

Do 31 stycznia 2024 roku można rejestrować się na konferencję...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize