List Dziekana Wydziału Filologicznego

Szanowni Państwo,

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

 

przed nami Święta Wielkanocne. Jak pisze Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, „niezależnie od naszego stosunku do chrześcijaństwa, w kulturze europejskiej to moment refleksji”.

 

Ja chciałbym złożyć Państwu z tej okazji najlepsze życzenia świąteczne: spokoju, chwili oddechu i odpoczynku w tych niełatwych czasach.

 

Jak wszyscy widzimy, rzeczywiście wciąż jeszcze żyjemy w niełatwych czasach. Poziom zachorowań na Uniwersytecie, również na naszym Wydziale, przekroczył ten z listopada 2020 r. Nasza Uczelnia i nasz Wydział podejmują wszelkie działania zmierzające do tego, aby możliwie jak najszybciej opanować tę epidemię. Bo chcemy przecież wszyscy możliwie jak najszybciej powrócić do naszych normalnych działań. I myślę, że również Państwo chcą, abyśmy mogli znowu spotykać się, tak jak wcześniej, bezpośrednio i wspólnie w naszych salach wykładowych. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że obecne warunki „studiowania na odległość” (poprzez zimne ekrany komputerów) nie są, łagodnie mówiąc, optymalne.

 

Chcemy zapewnić Państwu możliwie jak najlepsze warunki studiów w tych trudnych czasach. To znaczy: zarówno najlepszą jakość kształcenia, jak i odpowiednią opiekę. Zapewniam, że mogą Państwo liczyć na nas.

 

Są pewne oznaki (ostrożnego) optymizmu. Nauczyciele akademiccy mogli się już zaszczepić. Za jakiś czas możliwość szczepień będzie dostępna dla wszystkich chętnych. I jeszcze: kiedy patrzymy wokół nas – wszędzie jest wiosna…

 

Życzę Państwu, życzę nam wszystkim, Dobrych Świąt Wielkanocnych – i dobrych następnych tygodni i miesięcy,

 

Arkadiusz Lewicki

Dziekan

Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Wrocław, w kwietniu 2021 r.

 


 

Dear Students,

 

Before us: the Easter holidays. According to the Rector of the University of Wrocław, Prof. Dr. habil. Przemysław Wiszewski, “regardless of our attitude towards Christianity, in European culture this is a moment of reflection”.

 

On this occasion, I would like to send to you my warmest Easter wishes: peace, relaxation, rest in these difficult times.

 

As we all can see, we are indeed still living in difficult times. The illness rate at our University, also at our Faculty, has exceeded that of November 2020. Our University, and our Faculty, take all measures to master this epidemic as soon as possible. Because we all want to return, as soon as possible, to our normal study activities.

 

And I think, you too want us all to be able to meet again just as before, directly and all together in our lecture rooms. Of course, I am aware that the current conditions of our “distant study” (through cold computer screens) are not, to say it mildly, optimal.

 

We want to provide you with the best possible study conditions in these difficult times. This means: both the best quality of our education and appropriate care of you. I would like to assure you that you can count on us.

 

There are signs of (cautious) optimism. Our teachers could already get vaccinated. In some time the possibility of vaccinations will be available to everyone willing it. And also: if we look around us – a breath of spring is everywhere…

 

I wish you, I wish all of us, a Happy Easter – and also good weeks and months to come.

 

ArkadiuszLewicki

Dean of the Faculty of Letters

University of Wrocław

 

Wrocław, in April 2021

Kalendarz Wydarzeń

Wykład gościnny „Mehrfachkomposita im Deutschen”

Szanowni Państwo, Zakład Lingwistyki Stosowanej IFG UWr zaprasza na wykład...

3. Doktorandenkolloquium Erasmus+

Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums  Projekt Nr. 2018-1-SK01-KA203-046375 3. Doktorandenkolloquium ...

Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit

27.-29. Mai 2021 Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische...

Linguistische Treffen in Wrocław VIII

Internationale Tagung Soziologische, pragmatische und kulturelle Forschungsperspektiven in Sprache und...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize