Obowiązkowe szkolenie bhp

Szanowni Państwo,

poniżej załączono informację wraz z instrukcją logowania do szkolenia bhp dla studentów, doktorantów, którzy nie brali udziału w szkoleniu w terminie 16.10.2017-30.1.2018r. oraz dla naboru międzysemestralnego. Przedmiotowe szkolenie jest dostępne w okresie 15.03 – 30.06.2018r. na stronie https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/index.php?categoryid=46
Z poważaniem

Dawid Piekarski

Kierownik Działu BHP oraz Ochrony Ppoż.

 

Instrukcja:

Uwaga

 Zgodnie z pkt. 4 Załącznika Nr 13 do zarządzenia Nr 40/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2017/2018. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z przedmiotu bezpieczeństwo i higiena pracy w roku akademickim 2017/2018 wynosi 150,00 zł. (Dotyczy to również studentów wyższych lat, którzy do tej pory nie przystąpili do obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej). Za naliczenie należności za powtarzanie zajęć oraz jej windykację zgodnie z procedurą opisaną w Zarządzeniu nr 117/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie procedury naliczania oraz dochodzenia należności z tytułu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim odpowiedzialny jest Dział Bezpieczeństwai Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej, który naliczy należną opłatę studentom w systemie USOS. Naliczona należność wraz z terminem płatności (uzgodnionym na 30.04.2018 r. za niezaliczone BHP z semestru zimowego roku akademickiego 2017/18) oraz indywidualnym kontem bankowym studenta, na które należy dokonać wpłaty prezentowana będzie studentowi w systemie USOSweb

 Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. (71) 375-24-89.

 

 

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja językoznawcza „Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich”

Rundbrief          

Międzynarodowa konferencja TRANSLATON 1: Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania

Translaton 1: Current paradigms in research on translation and interpreting. Opportunities...

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I

Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów i Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize