Obowiązkowe szkolenie bhp

Szanowni Państwo,

Dział BHPOP w załączeniu przesyła informację oraz instrukcję logowania do szkolenia wstępnego bhp dla studentów i doktorantów UWr w terminie od 15 – 30 marca 2020r. z prośbą o wywieszenie przedmiotowej informacji na stronach wydziałowych oraz w gablotach.

  1.  Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl
  2.  Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych          i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość               w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Termin poprawkowy  – od 15 marca do 30 marca 2020 r. – dla  powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli,

 

Termin  – od 15 marca do 30 marca 2020 r – nabór międzysemestralny.

 

Jest pewna grupa studentów lat wyższych, którzy nadal nie przystępują do obowiązkowego szkolenia bhp, co jest nie zgodnie z zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Student, doktorant bez odbytego szkolenia bhp nie powinien być dopuszczony do zajęć.

 

Z wyrazami szacunku

 

Dawid Piekarski

Kierownik Działu BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej

ul. Kuźnicza 49/55

50-138 Wrocław

dawid.piekarski@uwr.edu.pl

tel. +48 71 375 24 89

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław II

Zakład Języka Niemieckiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Językoznawcze Koło Naukowe...

Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit

27.-29. Mai 2021 Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische...

Międzynarodowa konferencja językoznawcza z cyklu „Linguistische Treffen in Wrocław VIII“

W dn. 16-18 września 2021 r. Zakład Języka Niemieckiego oraz...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize