Przyjazd – Ankommen. Wystawa literatury migracyjnej dla dzieci i młodzieży

Instytut Filologii Germańskiej, Biblioteka
Październik 2019

W latach 2015-2018 tematyka uchodźców bardzo często pojawiała się na stronach tytułowych europejskich mediów. Pojęcia takie, jak „Willkommenskultur” (pol. kultura gościnności), zdanie Angeli Merkel „Wir schaffen das!” (pol. Damy radę!), ale też wydarzenia z nocy sylwestrowej w 2015 r. oraz atak na kiermasz świąteczny w Berlinie w 2016 r. kształtowały obraz Niemiec zagranicą w ubiegłych latach. Tym samym temat migracji stał się integralną częścią krajoznawstwa na lekcjach języka niemieckiego.
Naszą wystawę kierujemy przede wszystkim do studentów, zainteresowanych współczesną literaturą mąodzieżową o tematyce prezentowanej wystawy oraz do (przyszłych) nauczycieli języka niemieckiego, którzy korzystają z literatury dla dzieci i młodzieży na swoich lekcjach. Wystawą chcemy zwrócię uwagę na szeroki wachlarz literatury związanej z tematem migracji i uchodźstwa. Autorami prezentowanych pozycji są nierzadko młodzi ludzie, którzy sami musieli opuścić swoje domy i którzy opisują w sposób autentyczny i poruszający samą ucieczkę oraz przybycie do Niemiec.
Wystawa „Ankommen” skład się z ok. 65 niemieckojęzycznych książek dla dzieci i młodzieży, plakatów z informacjami o fenomenie uchodźstwa na całym świecie, wystawy fotograficznej Amnesty International oraz interaktywnych stacji dydaktycznych. Przewodnikiem dla zwiedzających jest aplikacja, która zawiera obok szczegółowych informacji i pytań również materiały multimedialne, jak np. klipy muzyczne zespołów niemieckich.

Cele projektu:

  • przedstawienie literatury niemieckojęzycznej dla dzieci i młodzieży, w których temat uchodźstwa odgrywa wiodącą rolę,
  • prezentacja aktualnych informacji dot. uchodźstwa na całym świecie poprzez multimedialne i interaktywne treści,
  • wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Grupa docelowa:

  • Uczniowie od 13 roku życia; studenci; osoby uczące się języka niemieckiego i nauczyciele języka niemieckiego; wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.
  • Wymagana znajomość języka niemieckiego: B1

Elementy wystawy

  • pięć stacji interaktywnych z plakatami,
  • regał na ok. 60 książek,
  • regał na ulotki i czasopisma do bezpłatnego udostępnienia dla gości.

Wymagania techniczne:

  • osoby odwiedzające wystawę muszą posiadać własny smartfon, aby wgrać bezpłatną aplikację,
  • dobre połączenie wifi.

Kalendarz Wydarzeń

Tagung: Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten

Herzlich willkommen auf der Website der 9. internationalen Tagung zur...

Konferencja ‚Ucieczka od wolności? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Literatura – kultura – społeczeństwo – historia’

plakat informacyjny Call for papers_PL Call for papers_EN

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław II

Zakład Języka Niemieckiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Językoznawcze Koło Naukowe...

Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit

27.-29. Mai 2021 Lehrstuhl für Angewandte Linguistik, Institut für Germanistik,...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize