UWAGA WAŻNE : Termin dodatkowego szkolenia BHP (studenci i doktoranci)

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuje o terminie dodatkowym dla studentów (doktorantów) semestru pierwszego w roku akademickim 2023/24  (dla osób, które „z uzasadnionych przyczyn” nie odbyły szkolenia w I terminie od 1.10-30.11.23 r.)

Termin dodatkowy – od 30 stycznia do 14 lutego  2024 r.- dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie.

Do studentów roku pierwszego w roku akademickim 2023/24 maja zastosowanie ZARZĄDZENIE Nr 202/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2022 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów oraz doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim.

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia  będzie dostępny na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim terminie od 30 stycznia do 14 lutego  2024 r.

Kalendarz Wydarzeń

31. konferencja PTLS, Wrocław, 5-6 kwietnia 2024

Do 31 stycznia 2024 roku można rejestrować się na konferencję...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize