ZAPISY NA ZAJĘCIA

Rejestracja na zajęcia (zapisy) jest przeprowadzana dwa razy do roku – w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem semestru zimowego i letniego. Zapis na zajęcia realizowane w semestrze jest obowiązkiem każdego studenta i jest dokonywany z konta studenta po zalogowaniu w systemie USOSweb. Niezbędne szczegóły podawane są w okresie poprzedzającym rejestrację.


INFORMACJE


Sem. zimowy 2023/24

Rejestracja dla lat II-V jest planowana na dzień 29 października 2023, rozpoczęcie w godzinach południowych. Informacje szczegółowe będą widoczne w USOSwebie.

Studenci I r. st. licencjackich nie zapisują się sami, lecz są wpisywani do grup odgórnie i uczęszczają na zajęcia wg sztywnego podziału na grupy, dokument z listą podziału zostanie opublikowany przed rozpoczęciem r. akademickiego na stronie dla nowo przyjętych.

Proszę koniecznie sprawdzać pocztę na studenckich skrzynkach mailowych uwr.edu.pl!Archiwalne


Sem. letni 2022/23

Rejestracja dla lat I-V jest planowana na ostatni tydzień przed rozpoczęciem semestru letniego, rozpoczęcie w godzinach południowych. Informacje szczegółowe są/będą widoczne w USOSwebie.

W sem. letnim r. akad 2022/23 studenci I roku będą wybierać w trakcie rejestracji tylko jedne zajęcia opcyjne (konwersatorium opcyjne), dotyczy to wyłącznie studentów ścieżki A.

Na wszystkie inne zajęcia studenci I roku zostaną wyjątkowo wpisani do systemu usos odgórnie zgodnie z listą podziału na grupy.

Proszę koniecznie sprawdzać pocztę na studenckich skrzynkach mailowych uwr.edu.pl!


Sem. zimowy 2022/23

Rejestracja dla lat II-V jest planowana na dzień 4 października 2022, rozpoczęcie w godzinach południowych. Informacje szczegółowe będą widoczne w USOSwebie.

Studenci I r. st. licencjackich uczęszczają na zajęcia wg sztywnego podziału na grupy, dokument zostanie opublikowany przed rozpoczęciem r. akademickiego na stronie dla nowo przyjętych!

Proszę koniecznie sprawdzać pocztę na studenckich skrzynkach mailowych uwr.edu.pl!

Uwaga!

Zgodnie z panującą od lat praktyką studenci I r. st. lic. nie wybierają dowolnie grup zajęciowych, lecz uczęszczają na zajęcia zgodnie ze sztywnym podziałem wg opublikowanej listy. Ich obowiązkiem jest jednak samemu dokonać zapisu do grup w systemie usos w trakcie rejestracji, która zazwyczaj jest uruchamiania w połowie października.

W nadchodzącym semestrze ze względu na wyjątkową sytuację w sem. zimowy 2022/23 studenci I roku st. lic. jednak nie będą zapisywać się sami na zajęcia do systemu usos, lecz zostaną dopisani odgórnie.


Sem. letni 2021/22

Rejestracja dla lat I-V jest planowana na ostatni tydzień przed rozpoczęciem semestru letniego, rozpoczęcie w godzinach południowych. Informacje szczegółowe będą widoczne w USOSwebie.

W sem. letnim r. akad 2021/22 studenci I roku będą wybierać w trakcie rejestracji tylko dwa zajęcia opcyjne (konwersatoria opcyjne), dotyczy to wyłącznie studentów ścieżki A.

Na wszystkie inne zajęcia studenci zostaną wyjątkowo wpisani do systemu usos odgórnie zgodnie z listą podziału na grupy.

Proszę koniecznie sprawdzać pocztę na studenckich skrzynkach mailowych uwr.edu.pl!


Sem. zimowy 2021/22

Rejestracja dla lat II-V jest planowana na dzień 4 października 2021, rozpoczęcie w godzinach południowych. Informacje szczegółowe będą widoczne w USOSwebie.

Studenci I r. st. licencjackich uczęszczają na zajęcia wg sztywnego podziału na grupy, dokument zostanie opublikowany przed rozpoczęciem r. akademickiego na stronie dla nowo przyjętych!

Proszę koniecznie sprawdzać pocztę na studenckich skrzynkach mailowych uwr.edu.pl!

Uwaga!

Zgodnie z panującą od lat praktyką studenci I r. st. lic. nie wybierają dowolnie grup zajęciowych, lecz uczęszczają na zajęcia zgodnie ze sztywnym podziałem wg opublikowanej listy. Ich obowiązkiem jest jednak samemu dokonać zapisu do grup w systemie usos w trakcie rejestracji, która zazwyczaj jest uruchamiania w połowie października.

W nadchodzącym semestrze ze względu na wyjątkową sytuację w sem. zimowy 2021/22 studenci I roku st. lic. jednak nie będą zapisywać się sami na zajęcia do systemu usos, lecz zostaną dopisani odgórnie.  


Uwaga Studenci I roku!

Poniżej ważny komunikat dot. tzw. podpięć przedmiotów

Kalendarz Wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia