ZAPISY NA ZAJĘCIA

Rejestracja na zajęcia jest przeprowadzana dwa razy do roku – w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem semestru zimowego i letniego. Zapis na zajęcia realizowane w semestrze jest obowiązkiem każdego studenta i jest dokonywany z konta studenta po zalogowaniu w systemie USOSweb. Niezbędne szczegóły podawane są w okresie poprzedzającym rejestrację.

INFORMACJE

Sem. zimowy 2018/19


Studenci I roku st. lic. wpisują się w systemie usos do swoich grup (do których chodzą zgodnie ze sztywnym podziałem na grupy, p. podział na grupy na stronie INFORMACJE DLA NOWOPRZYJĘTYCH) w okresie 08.10.2018 – 22.10.2018. Proszę nie zwlekać i zapisać się w pierwszych dniach trwania rejestracji!  Dłuższy okres ma służyć tylko ew. korektom.

Wszelkie informacje są ogłaszane na stronie www i wysyłane pocztą mailową na uniwersyteckie konta mailowe!

Staranne zapoznanie się z Vademecum zapisów jest absolutną koniecznością!


Rejestracja dla lat II-V jest planowana na dni 26-27.09.2018, rozpoczęcie w godzinach południowych. Informacje szczegółowe będą widoczne w USOSwebie.

Proszę koniecznie sprawdzać pocztę na studenckich skrzynkach mailowych uwr.edu.pl!

Staranne zapoznanie się z Vademecum zapisów jest absolutną koniecznością!


Komunikat jednostki organizującej zajęcia z wf:

Zapisy na wf będą przeprowadzone w terminie 1-3 października 2018 r.,  w godzinach 8:00 – 22:00, korekta zapisów w terminie 17-19 października 2018 r.,  w godzinach 8:00 – 22:00

 ArchiwalneKalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize