prof. zw. dr hab. Tomasz Małyszek

Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej

Kierownik Zakładu Literatury Niemieckiej po 1945 r.

Kierownik Pracowni Estetyki Literatury

Gabinet 322 Tel.+48 71 3752 718

SKRÓCONY BIOGRAM

 • 1997-2004 – praca na stanowisku adiunkta na UWr.
 • 1998 – stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2002 – Stypendium Fundacji Batorego w Berlinie
 • 2004 – habilitacja
 • 2005-dziś – praca na stanowisku profesora nadzwyczajnego na UWr. Kierownik Pracowni Estetyki Literatury
 • 2005-2009 – praca na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu
 • 2007-2011 – opiekun naukowy grupy teatralnej studentów germanistyki „Durcheinander” przy IFG Wrocław
 • 2008-dziś – członek Stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum
 • 2007-2010 – Stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta na Technische Universität Berlin (literaturoznawstwo)
 • 2012 – tytuł profesora zwyczajnego
 • 2012-dziś – członek zespołu wyd. czasopisma germanistycznego „Germanica Wratislaviensia”
 • 2014 – Stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Tübingen (Fakultet Teologii Katolickiej)
 • 2014-dziś – kierownik Zakładu Literatury Niemieckiej po 1945 r.
 • 2016-dziś – dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Spotkanie autorskie z Paulem Bokowskim

OP_BOOKS Paul Bokowski PL-DE Breslau-FINAL

IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Lekarz jako autor i bohater literacki”: ‚Lekarz w czasach zarazy’

plakat

Texträume und Raumtexte intermedial (Tage der Angewandten Linguistik VI)

  28.06.2023–30.06.2023 Texte sind die Grundlage von Kommunikation in allen...

Tagung: Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten und -diskursen, 14.-16.09.2023

Wersja polska poniżej Wir laden Sie zur Teilnahme an der...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize