TERMINARZ

TERMINARZ 40. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO (rok szkolny 2016/2017)

 

UWAGA! KOMITET GŁÓWNY ZMUSZONY BYŁ ZLIKWIDOWAĆ 2 OKRĘGI: BIAŁOSTOCKI I ZIELONOGÓRSKI.

Uczestników z tych okręgów prosimy zgłaszać do najwygodniejszych komunikacyjnie okręgów: (Białystok: do Warszawy, Torunia lub Lublina; Zielona Góra: do Poznania, Wrocławia lub Szczecina)

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: www.ojn.wsjo.pl

Szkoły, które organizują eliminacje szkolne,zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie i przesłania list uczestników na adres – pocztowy lub pocztą elektroniczną z adresu mailowego Dyrekcji szkoły! – do odpowiednich KOMITETÓW OKRĘGOWYCH (patrz: zakładka „Struktura terytorialna”) do końca października 2016r.

Eliminacje szkolne – odbędą się 4. listopada 2016 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).

Eliminacje okręgowe (UWAGA: zmiana regulaminu, ze względu na ruchome terminy ferii zimowych w województwach!):

  • eliminacje pisemne 2. etapu odbędą się w szkołach 13. stycznia 2017 r. o godz. 10.00. Czas trwania – dwie godziny lekcyjne. Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy zostaną przesłane przez Dyrekcje szkół listami poleconymi do właściwego okręgu (patrz zakładka: „struktura terytorialna”). Nadesłane testy zostaną poprawione i zweryfikowane przez członków Komitetów Okręgowych, następnie Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych ( zdobyli co najmniej 85% punktów w teście ) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.
  • egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15. lutego.

Finał 40. OJN – odbędzie się w dniach 31.marca – 2. kwietnia 2017 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja językowa z cyklu „LINGUISTISCHE TREFFEN IN WROCŁAW VI“

W dn. 14-16 września 2017r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Carl und Gerhart Hauptmann im ästhetischen Diskurs ihrer Zeit”

Szanowni Państwo, Zakład Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize