TERMINARZ

TERMINARZ

TERMINARZ 46. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO (r. szk. 2022/23)

Szkoły, które organizują eliminacje szkolne, zobowiązane są do zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie do odpowiednich KOMITETÓW OKRĘGOWYCH, na adres pocztowy lub pocztą elektroniczną WYŁĄCZNIE z adresu mailowego szkoły!! –, do końca października 2022 r. Wystarczy zgłoszenie udziału szkoły, liczbę uczestników można zmienić nawet w dniu eliminacji szkolnych!

  1. 1. Eliminacje szkolne: odbędą się 4. listopada 2022 r. w godz. 10.00 – 11.30. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut). Poprawione przez nauczyciela i ostemplowane testy należy przesłać w ciągu tygodnia listem poleconym do właściwego okręgu (patrz zakładka: „struktura terytorialna”).
  2. Eliminacje okręgowe: (UWAGA: zmiana regulaminu ze względu na ruchome terminy ferii zimowych w województwach!):
    a) eliminacje pisemne 2.etapu odbędą się w szkołach 13.stycznia 2023 r. w godz. 10.00 – 11.30. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).
    Bezpośrednio po zakończeniu eliminacji ostemplowane testy należy przesłać listem poleconym do właściwego okręgu. Nadesłane testy zostaną poprawione i zweryfikowane przez Komitety Okręgowe. Następnie Sekretarze Okręgowi powiadomią szkoły o tym, którzy uczniowie zostali zakwalifikowani do eliminacji ustnych (tzn. uzyskali co najmniej 85% punktów w teście) oraz o terminie i miejscu eliminacji ustnych.
    b) egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników, odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15. lutego.
  3. Finał 46. OJN: eliminacje centralne odbędą się 31.marca.-2. kwietnia 2023 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych, ul. Różana 17A (eliminacje pisemne) i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, (Collegium Novum) al. Niepodległości 4 (eliminacje ustne).
  4. Uroczystość zakończenia finału odbędzie się 2. kwietnia 2023r. w godz. 10.00-12.00 w Małej Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (Collegium Minus – Rektorat), ul. Wieniawskiego 1

 

Kalendarz Wydarzeń

20-lecie Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia świadectw ukończenia Studiów Podyplomowych Kształcenia...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize