dr Adam Gołębiowski

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego

Gabinet 210, Tel.+48 71 3752 801

SKRÓCONY BIOGRAM

Dr Adam Gołębiowski studiował germanistykę i slawistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora, tytuł rozprawy: „Kontaminacja: forma – semantyka – pragmatyka”. Od 2009 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował jedną monografię i kilkanaście artykułów naukowych. Ponadto jest współorganizatorem międzynarodowych konferencji językoznawczych w Karpaczu oraz współwydawcą serii „Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft“. Jego badania koncentrują się wokół językoznawstwa porównawczego (języki: niemiecki, angielski, polski i rosyjski), przede wszystkim zagadnień składniowych i semantycznych. Zajmuje się również językoznawstwem ogólnym, typologią języków i uniwersaliami językowymi. W Instytucie Filologii Germańskiej prowadzi zajęcia ze składni i morfologii współczesnego języka niemieckiego oraz seminaria z zakresu typologii języków i uniwersaliów językowych. Od 2013 roku jest również opiekunem Językoznawczego Koła Naukowego Germanistów.

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 35

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...

Tagung in Vien

vien_programme

Texträume und Raumtexte intermedial (Tage der Angewandten Linguistik VI)

  28.06.2023–30.06.2023 Texte sind die Grundlage von Kommunikation in allen...

Tagung: Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten und -diskursen, 14.-16.09.2023

Wersja polska poniżej Wir laden Sie zur Teilnahme an der...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize