dr Adam Gołębiowski

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego

Gabinet 210, Tel.+48 71 3752 801

SKRÓCONY BIOGRAM

Dr Adam Gołębiowski studiował germanistykę i slawistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora, tytuł rozprawy: „Kontaminacja: forma – semantyka – pragmatyka”. Od 2009 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował jedną monografię i kilkanaście artykułów naukowych. Ponadto jest współorganizatorem międzynarodowych konferencji językoznawczych w Karpaczu oraz współwydawcą serii „Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft“. Jego badania koncentrują się wokół językoznawstwa porównawczego (języki: niemiecki, angielski, polski i rosyjski), przede wszystkim zagadnień składniowych i semantycznych. Zajmuje się również językoznawstwem ogólnym, typologią języków i uniwersaliami językowymi. W Instytucie Filologii Germańskiej prowadzi zajęcia ze składni i morfologii współczesnego języka niemieckiego oraz seminaria z zakresu typologii języków i uniwersaliów językowych. Od 2013 roku jest również opiekunem Językoznawczego Koła Naukowego Germanistów.

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Tagung ‚Deutsche Narrative zu Russlands Krieg in der Ukraine – Positionen und Gegen-Positionen’

22.02.-24.02.2023, Universität Hannover Finanziert von der VolkswagenStiftung   Veranstalterinnen: Prof....

Interkulturelles und Interdisziplinäres in der Phraseologie und Parömiologie

4. Internationale Tagung zur Phraseologie und Parömiologie am Institut für...

Tagung: Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten und -diskursen, 14.-16.09.2023

Wersja polska poniżej Wir laden Sie zur Teilnahme an der...

Internationale Tagung ‚Fachsprachliche Perspektiven der linguistischen Forschung (= Linguistische Treffen in Wrocław IX)’

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Lehrstuhl für Deutsche Sprache Institut für...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize