dr hab. prof. UWr Ewa Jarosz-Sienkiewicz

Gabinet 322, Tel.+48 71 3752 449

SKRÓCONY BIOGRAM

W latach 1979-1983 studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim,

od października 1983 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego,

w okresie od października 1987do kwietnia 1988 stypendium DAAD w Ruhr-Universität Bochum,

1995 obrona pracy doktorskiej pt. Ästhetik im Dienste der Politik? Zur frühen Lyrik von Günter Grass und Hans Magnus Enzensberger

2010 uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy Wrocław w powieściach niemieckojęzycznych. Ze szczególnym uwzględnieniem pisarzy śląskich od połowy XIX wieku do końca republiki weimarskiej.

Elektor Uniwersytetu Wrocławskiego,

od roku 2013 Przewodnicząca Komisji Wydziałowej ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej

od roku 2014 Przewodnicząca Komisji Instytutowej ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 38

Szanowni Państwo, w nowym roku akademickim 2023/2024 nadal rozmawiamy o...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize