dr hab. prof. UWr Anna Mańko-Matysiak

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska

Gabinet 301, Tel.+48 71 3752 859

SKRÓCONY BIOGRAM

Absolwentka germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim

  • 1996 obrona pracy doktorskiej pod tytułem „Das Teufelsmotiv in der schlesischen Wunderzeichenliteratur der frühen Neuzeit”
  • od 1996 adiunkt Zakładzie Kultury Krajów Niemieckojęzycznych w IFG UWr, a następnie w Zakładzie Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska
  • 1996-2000 wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
  • od 2002 Kierownik Studiów Niestacjonarnych w IFG UWr
  • 2006 – kolokwium habilitacyjne; temat pracy: „Schlesische Gesangbücher 1525-1741. Eine hymnologische Quellenstudie” (Wrocław 2005)
  • od 2007 profesor nadzwyczajny UWr.
  • stypendystka fundacji A. W. Mellona oraz fundacji A. v. Humboldta w Berlinie i Wolfenbüttel
  • laureatka nagród naukowych: Leopoldina oraz Pelkhoven-Preis
  • członkini międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Universität Wroclaw, der Hoffmann von Fallersleben-Gesellschaft, Historische Kommission für Schlesien i.in.

 

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize