dr Kalina Mróz-Jabłecka

Adiunkt w Zakładzie Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX wieku

Adiunkt w Pracowni Badań nad Literaturą i Kulturą Okresu Baroku

Gabinet 319, Tel.+48 71 3752 446

SKRÓCONY BIOGRAM

Kalina Mróz-Jabłecka, dr nauk humanist., ur. 1979; 1998–2003: studia filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (praca magisterska: „Höfisches Begräbniszeremoniell im 17. Jahrhundert in Schlesien und Sachsen“); 2003–2008: studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UWr (praca doktorska (2008) „Die weiblichen Lebenswelten in den barocken Funeraldrucken als Gedächtnisformen der urbanen Kultur am Beispiel der Stadt Breslau von Mitte des 17. bis Mitte des 18. Jahrhunderts“; 1998-2006: studia socjologii oraz nowszej literatury niemieckiej na FernUniversität Hagen, stopień magistra nauk społecznych (praca magisterska: „Wrocław als Lebenswelt für Studenten. Mängel-Chancen-Profil der Stadt aus studentischer Perspektive”); 2008 asystent, od 2009 adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX w. oraz współpracownik w Pracowni Literatury i Kultury Baroku UWr; grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji; zainteresowania badawcze: literatura i kultura śląskiego baroku, protestanckie druki funeralne, miejska kultura wczesnej nowożytności, gender studies.; stypendystka DAAD, Herder Institut e. V. Marburg, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja językoznawcza „Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich”

Rundbrief          

Międzynarodowa konferencja TRANSLATON 1: Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania

Translaton 1: Current paradigms in research on translation and interpreting. Opportunities...

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I

Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów i Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize