dr Krzysztof Huszcza

Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury

Gabinet 323, Tel.+48 71 3752 867

SKRÓCONY BIOGRAM

Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury. Całą swoją zawodową karierę związał z Uniwersytetem Wrocławskim. Pracował także dla „Gazety Wrocławskiej” i jako tłumacz m.in. tekstów źródłowych, archiwalnych, ale przede wszystkim literackich. Przez kilka lat organizował warsztaty tłumaczeniowe dla studentów, czego pokłosiem były liczne wydania książkowe. Wraz ze studentami opublikował kilka tomów poezji austriackich pisarzy współczesnych. Ostatnio (2014) wydał tom prozy Petera Turriniego. Jest autorem kilku oryginalnych opracowań literackich, dotyczących literatury współczesnej niemieckiego obszaru językowego. Oprócz działalności dydaktycznej sprawuje także funkcję pedagoga – od wielu lat jest opiekunem najmłodszych pokoleń adeptów germanistyki. Zainteresowania badawcze: współczesna literatura austriacka, w szczególności poezja i dramaturgia oraz historia krajów niemieckojęzycznych.

PUBLIKACJE                  PEŁNY BIOGRAM

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Warsztaty teatralne

5.-6.03.2019 – Warsztaty teatralne zorganizowane na warszawskiej germanistyce przez Studencki...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize