dr Krzysztof Żarski

Adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Niemieckiej do 1848 r.

Gabinet 317, Tel.+48 71 3752 455

SKRÓCONY BIOGRAM

1996 – 2001 studia w Instytucie Filologii Germańskiej UWr.

2001 – 2005 studia doktoranckie, listopad 2005 obrona pracy doktorskiej Wersja tybińska „Promieniowań” Ernsta Jüngera. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Kunicki

2006 – 2007 asystent w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

od października 2007 adiunkt Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Realizuję następujące projekty: Germanistyka wrocławska w latach 1810-1918. Instytucja, pracownicy, studenci. [Projekt NCN] Germanistyka polska: Instytuty badawcze i regionalistyka. Historia wydawnictw wrocławskich do roku 1945, Karol Okoński – pomiędzy frontami, diarystyka niemiecka, Harald Laeuen

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław II

Zakład Języka Niemieckiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Językoznawcze Koło Naukowe...

Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit

27.-29. Mai 2021 Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische...

Międzynarodowa konferencja językoznawcza z cyklu „Linguistische Treffen in Wrocław VIII“

W dn. 16-18 września 2021 r. Zakład Języka Niemieckiego oraz...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize