dr Łukasz Bieniasz

Adiunkt w Zakładzie Literatury Austriackiej

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

Gabinet 323, Tel.+48 71 3752 718

SKRÓCONY BIOGRAM

Moje dotychczasowe badania koncentrowały się w głównej mierze wokół szeroko pojętego transferu kulturowego względnie komunikacji literackiej. Procesy te starałem się i staram w dalszym ciągu przedstawić na przykładzie kręgów literackich (Berlin vs. Wiedeń), wyznaniowych (bracia polscy) i intelektualnych (kontrowersje publicystyczne) wywodzących się z Polski, Niemiec, Austrii i Śląska. W centrum mojej uwagi leży przede wszystkim okres 1750 – 1850, choć równie ważnym projektem badawczym jest los zborów ariańskich na pograniczu śląsko-brandenbursko-wielkopolskim w XVI i XVII wieku. Do głównych obszarów badawczych należą: transfer kulturowy, komunikacja literacka (w głównej mierze na linii Berlin – Wiedeń w XIX wieku), historia tajnych związków na Śląsku, wydawnictwa na Śląsku w XIX wieku, relacje intelektualne i literackie pomiędzy Śląskiem i Austrią w XIX wieku oraz ponadnarodowy nonkonformizm i dysydentyzm wyznaniowy XVI – XVIII.

 PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

 

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize