dr Marta Rogozińska

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego

Gabinet 210, Tel.+48 71 3752 801

SKRÓCONY BIOGRAM

Pracownik Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek polskiej grupy projektowej międzynarodowego projektu badawczego GeWiss (Badanie porównawcze wypowiedzi naukowych. Język niemiecki w porównaniu z językami angielskim i polskim), realizowanego we współpracy z jednostkami akademickimi z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski w latach 2009-2013 (https://gewiss.uni-leipzig.de/). Autorka publikacji traktujących o komunikacji ustnej w kontekście akademickim i biznesowym, współautorka konwencji transkrypcyjnych typu GAT 2 zaadaptowanych do polskiego systemu językowego oraz specjalistka w zakresie transkrypcji i anotacji tekstów mówionych oraz zarządzania metadanymi w lingwistyce korpusowej. Korpus tekstów zebrany w ramach projektu GeWiss stanowił podstawę jej rozprawy doktorskiej pt. „Korekty i mechanizmy naprawcze w ustnej komunikacji naukowej u użytkowników L1 i L2”.

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Spotkanie autorskie z Paulem Bokowskim

OP_BOOKS Paul Bokowski PL-DE Breslau-FINAL

IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Lekarz jako autor i bohater literacki”: ‚Lekarz w czasach zarazy’

plakat

Texträume und Raumtexte intermedial (Tage der Angewandten Linguistik VI)

  28.06.2023–30.06.2023 Texte sind die Grundlage von Kommunikation in allen...

Tagung: Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten und -diskursen, 14.-16.09.2023

Wersja polska poniżej Wir laden Sie zur Teilnahme an der...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize