mgr Krystian Suchorab

Doktorant w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej

e-mail: krystian.suchorab@uwr.edu.pl

Konsultacje UsosWeb

Gabinet 325, tel. +48 71 3752500

SKRÓCONY BIOGRAM

Studia pierwszego stopnia w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2014-2017), studia drugiego stopnia w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2017-2019).

Od 2017 członek Językoznawczego Koła Naukowego Germanistów.

Od 2017 członek Komitetu Organizacyjnego naukowej konferencji LinguistischeTreffen in Wrocław.

Od 1 października 2019 r. doktorant w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, promotor prof. dr hab. Joanna Szczęk.

Od 2021 członek Polskiego Stowarzyszenia Lingwistyki Stosowanej.

Od 2021 członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Od 2022 członek Stowarzyszenia Germanistów Europy Środkowej (MGV).

Zainteresowania badawcze: pragmalingwistyka, frazeologia języka niemieckiego i polskiego, (nie)grzeczność językowa, agresja językowa, językoznawstwo porównawcze.

 

BIOGRAM PEŁNY

Kalendarz Wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia