STUDIA TRANSLATORICA

ISSN 2084-3321

e-ISSN: 2657-4802

 

Czasopismo Studia Translatorica powstało w 2010 r. W pierwszym numerze zostały opublikowane artykuły dokumentujące dyskusje toczone podczas międzynarodowej konferencji Translation: Theorie – Praxis – Didaktik, która odbyła się we wrześniu 2009 r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat przewodni tej konferencji wyznaczył profil czasopisma, które stanowi obecnie płaszczyznę naukowej refleksji dotyczącej teoretycznych i praktycznych aspektów translacji oraz jej profesjonalnej dydaktyki.

Centrum naukowych rozważań podejmowanych w publikowanych artykułach tworzy problematyka różnych form tłumaczenia tekstów pisanych i tłumaczeń ustnych, tłumaczenia a’vista, translacji audiowizualnych rozpatrywanych m.in. w kontekście modeli translatorycznych, lingwistycznych, psycholingwistycznych i kognitywnych. Na łamach naszego czasopisma publikujemy również wyniki badań translatoryki eksperymentalnej, które umożliwiają wgląd w prawa rządzące międzyludzką komunikacją językową zachodzącą w różnych rodzajach układów translacyjnych. Do publikowania zapraszamy również Autorów, którzy badają translację na tle jej komunikacyjnych i interkulturowych uwarunkowań. Zainteresowani jesteśmy również artykułami z zakresu translodydaktyki, zarówno akademickiej, jak i szkolnej.

Celem czasopisma Studia Translatatorica jest umożliwienie międzynarodowej wymiany myśli naukowej. Z tego powodu obok tekstów w języku polskim publikujemy artykuły w języku niemieckim, angielskim, włoskim i in.

Ważną częścią naszego czasopisma jest dział prezentujący recenzje najnowszych publikacji z zakresu teorii, praktyki i dydaktyki translacji. W części tej udostępniamy także sprawozdania z wydarzeń, konferencji, kongresów poświeconych szeroko ujmowanym aspektom translacji.

Czasopismo Studia Translatorica w 2012 r. zostało wpisane na ministerialną listę czasopism punktowanych (obecnie 20 punktów), od 2013 r. jest indeksowane w bazie Index Copernicus (ICV 2019 = 86.15). Dnia 15.07.2019 czasopismo zostało włączone do bazy ERIH PLUS.

Najnowszy tom czasopisma – Zeszyt 11/2020.

Strona czasopisma – http://www.studia-translatorica.pl/pl/scope

 

 

RADA REDAKCYJNA

 1. Redaktor Naczelny dr hab. prof. UWr. Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski)
 2. Prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski)

RADA NAUKOWA

 • Prof. dr Lothar Černý (Fachhochschule Köln)
 • Prof. dr hab. Sambor Grucza (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Gyde Hansen (Copenhagen Business School)
 • Dr hab. Monika Płużyczka (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Alessandra Riccardi (Università degli Studi di Trieste)
 • Prof. dr hab. Annely Rothkegel (Universität Hildesheim)
 • Prof. dr hab. Michael Schreiber (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
 • † Prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. dr hab. Lew Zybatow (Universität Innsbruck)
 • Prof. dr hab. Jerzy Żmudzki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

RECENZENCI

LATA 2010-2017

 • prof. Reiner Arntz
 • prof. Iwona Bartoszewicz
 • prof. Paweł Bąk
 • prof. Edward Białek
 • prof. Zofia Bilut-Homplewicz
 • prof. Silvia Bonacchi
 • prof. Lothar Černý
 • dr Małgorzata Drwal
 • prof. Alexandru Gafton
 • prof.  Michał Garcarz
 • prof.  Przemysław Gębal
 • prof.  Pius ten Hacken
 • prof. Krzysztof Hejwowski
 • prof. Heike Jüngst
 • prof. Andrzej Kątny
 • prof. Artur Kubacki
 • prof. Gabriela Lehmann-Carli
 • prof.  Magdalena Lisiecka-Czop
 • prof. Krystyna Mihułka
 • prof. Daniela Müglová
 • prof. Alla Paslawska
 • prof. Alena Petrova
 • prof. Karin Pittner
 • prof. Monika Płużyczka
 • prof. Wolfgang Pöckl
 • prof. Annely Rothkegel
 • prof. Peter Sandrini
 • prof. Klaus Schubert
 • prof. Fred Schulz
 • prof. Barbara Skowronek
 • prof. Paweł Szerszeń
 • prof. dr Zenon Weigt
 • prof. Mariola Wierzbicka
 • prof. Lech Zieliński
 • prof. Ewa Żebrowska

REDAKTOR JĘZYKOWY

dr Patricia Hartwich (Uniwersytet Wrocławski)

WARUNKI PUBLIKACJI

ISSN 2084-3321

e-ISSN: 2657-4802

Procedura recenzowania czasopisma Studia Translatorica.

Procedura recenzowania uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

Autorzy dołączają do przesłanych prac zgodę na proces recenzowania. Nadesłane prace poddane są wstępnej ocenie przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji wydawanego numeru czasopisma. Prace oceniane są przez recenzentów reprezentujących placówki inne niż te, z których wywodzą się Autorzy recenzowanych prac. Recenzentami nie są również osoby mogące pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.

Procedura recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności i anonimowości.

Autor pracy informowany jest o wyniku recenzji.


ZAŁĄCZNIKI

DLA AUTORÓW

KONTAKT

ADRES REDAKCJI

Studia Translatorica

Instytut Filologii Germańskiej

Pl. Nankiera 15b

50-140 Wrocław

Polen

 

WYDAWCA

Oficyna Wydawnicza ATUT

ul. Kościuszki 142

50-439 Wrocław

wydawnictwo@atutoficyna.pl

 


dr hab., prof. UWr Anna Małgorzewicz

 • EMAIL
 • TEL. +48 71 3752 452

sekretarz:

mgr Kwiryna Proczkowska

 

 

ZESZYTY - WYDANIA ONLINE

WSZYSTKIE TOMY - SPIS TREŚCI

  ST1             ST2             ST3          ST4          ST5               ST6            ST7         ST8

ST9              ST10 ST11

Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne. Spotkanie 14

Szanowni Państwo, w nowym roku akademickim nadal rozmawiamy o języku...

Internationale und interdisziplinäre Tagung ‚Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur I’

  Wir laden Sie herzlich zur internationalen und interdisziplinären Tagung...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize