STUDIA TRANSLATORICA

ISSN 2084-3321

Czasopismo Studia Translatorica powstało w 2010 r. W pierwszym numerze zostały opublikowane artykuły dokumentujące dyskusje toczone podczas międzynarodowej konferencji Translation: Theorie – Praxis – Didaktik, która odbyła się we wrześniu 2009 r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat przewodni tej konferencji wyznaczył profil czasopisma, które stanowi obecnie płaszczyznę naukowej refleksji dotyczącej teoretycznych i praktycznych aspektów translacji oraz jej profesjonalnej dydaktyki.

Centrum naukowych rozważań podejmowanych w publikowanych artykułach tworzy problematyka różnych form tłumaczenia tekstów pisanych i tłumaczeń ustnych, tłumaczenia a’vista, translacji audiowizualnych rozpatrywanych m.in. w kontekście modeli translatorycznych, lingwistycznych, psycholingwistycznych i kognitywnych. Na łamach naszego czasopisma publikujemy również wyniki badań translatoryki eksperymentalnej, które umożliwiają wgląd w prawa rządzące międzyludzką komunikacją językową zachodzącą w różnych rodzajach układów translacyjnych. Do publikowania zapraszamy również Autorów, którzy badają translację na tle jej komunikacyjnych i interkulturowych uwarunkowań. Zainteresowani jesteśmy również artykułami z zakresu translodydaktyki, zarówno akademickiej, jak i szkolnej.

Celem czasopisma Studia Translatatorica jest umożliwienie międzynarodowej wymiany myśli naukowej. Z tego powodu obok tekstów w języku polskim publikujemy artykuły w języku niemieckim, angielskim, włoskim i in.

Ważną częścią naszego czasopisma jest dział prezentujący recenzje najnowszych publikacji z zakresu teorii, praktyki i dydaktyki translacji. W części tej udostępniamy także sprawozdania z wydarzeń, konferencji, kongresów poświeconych szeroko ujmowanym aspektom translacji.

Czasopismo Studia Translatorica w 2012 r. zostało wpisane na ministerialną listę czasopism punktowanych (obecnie 7 punktów), od 2013 r. jest indeksowane bazie Index Copernicus (ICV 2014 68.34).

Najnowszy tom czasopisma – Zeszyt 7/2016.

 

 

RADA REDAKCYJNA:

 1. Redaktor Naczelny dr hab. prof. UWr. Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski)
 2. Prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski)

RADA NAUKOWA:

 • Prof. dr Lothar Černý (Fachhochschule Köln)
 • Prof. dr hab. Sambor Grucza (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Gyde Hansen (Copenhagen Business School)
 • Prof. dr hab. Alessandra Riccardi (Università degli Studi di Trieste)
 • Prof. dr hab. Annely Rothkegel (Universität Hildesheim)
 • Prof. dr hab. Michael Schreiber (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
 • † Prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. dr hab. Lew Zybatow (Universität Innsbruck)
 • Prof. dr hab. Jerzy Żmudzki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

REDAKTOR JĘZYKOWY

mgr Patricia Hartwich (Uniwersytet Wrocławski)

WARUNKI PUBLIKACJI

ISSN 2084-3321

Procedura recenzowania czasopisma Studia Translatorica.

Procedura recenzowania uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawarte w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

Autorzy dołączają do przesłanych prac zgodę na proces recenzowania. Nadesłane prace poddane są wstępnej ocenie przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji wydawanego numeru czasopisma. Prace oceniane są przez recenzentów reprezentujących placówki inne niż te, z których wywodzą się Autorzy recenzowanych prac. Recenzentami nie są również osoby mogące pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.

Procedura recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności i anonimowości.

Autor pracy informowany jest o wyniku recenzji.


ZAŁĄCZNIKI

DLA AUTORÓW

KONTAKT

ADRES REDAKCJI

Studia Translatorica

Instytut Filologii Germańskiej

Pl. Nankiera 15b

50-140 Wrocław

Polen

 


dr hab., prof. UWr Anna Małgorzewicz

 • EMAIL
 • TEL. +48 71 3752 452

 

ZESZYTY - WYDANIA ONLINE

WSZYSTKIE TOMY - SPIS TREŚCI

  ST1            ST2            ST3          ST4          ST5             ST6   ST7

Kalendarz Wydarzeń

Wykład gościnny „Die deutsche Sprache – wie sie heute ist (und von Linguisten gesehen wird)”

Zakład Lingwistyki Stosowanej serdecznie zaprasza na wykład gościnny, który wygłosi...

Międzynarodowa Konferencja „Störungen des ‚Selbst’ – Trauma-Erfahrungen und Möglichkeiten ihrer künstlerischen Konfiguration”

  Międzynarodowa Konferencja Partnerstwa Międzyinstytutowego Fundacji Alexandra von Humboldta: „Störungen...

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I

Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów i Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize