ZASADY REKRUTACJI

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA

 

Rekrutacja 2017/2018:

  • NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2017) I STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie)

Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

 

  • Matura zagraniczna

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości języka niemieckiego. Wymagana jest też znajomość zagadnień gramatycznych obu języków oraz literatury i kultury polskiej i niemieckiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski – 11.09.2017, godz. 10.00, sala 201.

Harmonogram rekrutacji – studia I stopnia niestacjonarne (3-letnie licencjackie)

Kalendarz Wydarzeń

Wykład gościnny: „Die deutsche Sprache – wie sie heute ist (und von Linguisten gesehen wird)” Prof. Dr. Csaba Földes, Universität Erfurt

Zakład Lingwistyki Stosowanej zaprasza na wykład gościnny pt. „Die deutsche...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize