ZASADY REKRUTACJI

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA

 

Rekrutacja 2017/2018:

  • NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2017) I STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie)

Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

 

  • Matura zagraniczna

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości języka niemieckiego. Wymagana jest też znajomość zagadnień gramatycznych obu języków oraz literatury i kultury polskiej i niemieckiej. Rozmowa kwalifikacyjna punktowana jest w skali 0-5. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski – 11.09.2017, godz. 10.00, sala 201.

Harmonogram rekrutacji – studia I stopnia niestacjonarne (3-letnie licencjackie)

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja mediolingwistyczna „Online-Diskurse im interkulturellen Gefüge. Wissenstransfer, Öffentlichkeiten, Textsorten“

Konferencja mediolingwistyczna „Online-Diskurse im interkulturellen Gefüge. Wissenstransfer, Öffentlichkeiten, Textsorten“ w...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Carl und Gerhart Hauptmann im ästhetischen Diskurs ihrer Zeit”

Szanowni Państwo, Zakład Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize