ZASADY REKRUTACJI

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA

Rekrutacja 2017/2018:

Podstawę przyjęcia stanowi dyplom licencjacki o specjalności filologia germańska/ germanistyka. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim.

 

Dyplom zagraniczny

Rozmowa kwalifikacyjna polegająca na sprawdzeniu kompetencji kandydata w zakresie filologii germańskiej. Rozmowa punktowana w skali od 2 do 5. Za pozytywny przebieg rozmowy i przyjęcie na studia uznaje się uzyskanie minimum oceny dostatecznej dla skali 2-5.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów legitymujących się dyplomem wydanym poza granicami Polski 26.09.2017, godz. 10.00, sala 201.

Harmonogram rekrutacji – studia II stopnia niestacjonarne (2-letnie magisterskie)

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja mediolingwistyczna „Online-Diskurse im interkulturellen Gefüge. Wissenstransfer, Öffentlichkeiten, Textsorten“

Konferencja mediolingwistyczna „Online-Diskurse im interkulturellen Gefüge. Wissenstransfer, Öffentlichkeiten, Textsorten“ w...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Carl und Gerhart Hauptmann im ästhetischen Diskurs ihrer Zeit”

Szanowni Państwo, Zakład Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize