ZASADY REKRUTACJI

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA

Rekrutacja 2017/2018:

Podstawę przyjęcia stanowi dyplom licencjacki o specjalności filologia germańska/ germanistyka. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim.

 

Dyplom zagraniczny

Rozmowa kwalifikacyjna polegająca na sprawdzeniu kompetencji kandydata w zakresie filologii germańskiej. Rozmowa punktowana w skali od 2 do 5. Za pozytywny przebieg rozmowy i przyjęcie na studia uznaje się uzyskanie minimum oceny dostatecznej dla skali 2-5.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów legitymujących się dyplomem wydanym poza granicami Polski 26.09.2017, godz. 10.00, sala 201.

Harmonogram rekrutacji – studia II stopnia niestacjonarne (2-letnie magisterskie)

Kalendarz Wydarzeń

Wykład gościnny „Die deutsche Sprache – wie sie heute ist (und von Linguisten gesehen wird)”

Zakład Lingwistyki Stosowanej serdecznie zaprasza na wykład gościnny, który wygłosi...

Międzynarodowa Konferencja „Störungen des ‚Selbst’ – Trauma-Erfahrungen und Möglichkeiten ihrer künstlerischen Konfiguration”

  Międzynarodowa Konferencja Partnerstwa Międzyinstytutowego Fundacji Alexandra von Humboldta: „Störungen...

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I

Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów i Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize