ZASADY REKRUTACJI

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA GERMAŃSKA

Rekrutacja 2017/2018:

Podstawę przyjęcia stanowi dyplom licencjacki o specjalności filologia germańska/ germanistyka. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie licencjackim.

 

Dyplom zagraniczny

Rozmowa kwalifikacyjna polegająca na sprawdzeniu kompetencji kandydata w zakresie filologii germańskiej. Rozmowa punktowana w skali od 2 do 5. Za pozytywny przebieg rozmowy i przyjęcie na studia uznaje się uzyskanie minimum oceny dostatecznej dla skali 2-5.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów legitymujących się dyplomem wydanym poza granicami Polski 26.09.2017, godz. 10.00, sala 201.

Harmonogram rekrutacji – studia II stopnia niestacjonarne (2-letnie magisterskie)

Kalendarz Wydarzeń

Wykład gościnny: „Die deutsche Sprache – wie sie heute ist (und von Linguisten gesehen wird)” Prof. Dr. Csaba Földes, Universität Erfurt

Zakład Lingwistyki Stosowanej zaprasza na wykład gościnny pt. „Die deutsche...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize