Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

Rekrutacja 2017/18

 

Osoba kontaktowa: dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr

anna.malgorzewicz@uwr.edu.pl

 

Kontakt:

pl. Biskupa Nankiera 15b

50-140 Wrocław

tel. +48 71 37 52 452, +48 71 37 52 444

 

Czas trwania studiów: 2 semestry (304 godziny zajęć dydaktycznych) zjazdy sobotnio-niedzielne

Termin składania dokumentów: 12.06-11.07.2017 r., dodatkowy nabór 8.09-15.10.2017 r.

Termin rozpoczęcia studiów:  listopad 2017

 

Opłaty: 7500 zł

Zasady naboru: Kolejność składania dokumentów. Obowiązuje rejestracja w systemie IRK.

Dokumenty należy składać u kierownika lub w sekretariacie IFG (godziny urzędowania podane są na http://www.ifg.uni.wroc.pl/kontakt/ )

 

Wymagania: Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe udokumentowane dyplomem licencjata lub magistra dowolnego kierunku studiów, dyplomem inżyniera lub lekarza oraz udokumentować znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego . O przyjęciu decyduje kolejności zgłoszeń.   Przyszłych słuchaczy powinna również cechować chęć pogłębiania wiedzy nie tylko w zakresie kompetencji językowej, ale również chęć poszerzania horyzontów w dziedzinie prawa, techniki, kultury i polityki.

 

Uzyskane kwalifikacje: Studia o charakterze dokształcającym.

 

 

SEKRETARIAT

Paweł Uruski
Tel.+48 71 3752 574
Sekretariat Podyplomowe Tłumaczy

Kalendarz Wydarzeń

Wykład gościnny: „Die deutsche Sprache – wie sie heute ist (und von Linguisten gesehen wird)” Prof. Dr. Csaba Földes, Universität Erfurt

Zakład Lingwistyki Stosowanej zaprasza na wykład gościnny pt. „Die deutsche...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize