Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

Osoba kontaktowa: dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr

anna.malgorzewicz@uwr.edu.pl

 

Kontakt:

pl. Biskupa Nankiera 15b

50-140 Wrocław

tel. +48 71 37 52 452, +48 71 37 52 444

 

Rekrutacja 2018/2019:

Wymagania: Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich filologii germańskiej oraz innych kierunków studiów, legitymujących się świadectwem (certyfikatem) potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, bądź posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni niemieckojęzycznej.

Na potrzeby procesu rekrutacyjnego potwierdzeniem znajomości języka niemieckiego jest: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia germańska, dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni niemieckojęzycznej lub świadectwo (certyfikat) potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

Zasady naboru: Kolejność składania dokumentów. Obowiązuje rejestracja w systemie IRK. Dokumenty należy składać u kierownika lub w sekretariacie (godziny urzędowania podane są na http://www.ifg.uni.wroc.pl/kontakt/)

Termin rejestracji internetowej: 2.04–16.11.2018 r.: https://irka.uni.wroc.pl/

Termin składania dokumentów: 11.06-13.07.2018 r. i 10.09-16.11.2018 r.

Termin rozpoczęcia studiów listopad 2018 r.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Termin rejestracji internetowej: 2.04–16.11.2018 r.

Termin składania dokumentów: 11.06-13.07.2018 r. i 10.09-16.11.2018 r.

Termin rozpoczęcia studiów:  listopad 2018 r.

Kandydaci na studia podyplomowe składają w miejscu wskazanym przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia, następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK;
  • kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty;
  • zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli).

Opłata semestralna – 3750 zł

 

Wymagania: Kandydaci muszą posiadać wykształcenie wyższe udokumentowane dyplomem licencjata lub magistra dowolnego kierunku studiów, dyplomem inżyniera lub lekarza oraz udokumentować znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego . O przyjęciu decyduje kolejności zgłoszeń.   Przyszłych słuchaczy powinna również cechować chęć pogłębiania wiedzy nie tylko w zakresie kompetencji językowej, ale również chęć poszerzania horyzontów w dziedzinie prawa, techniki, kultury i polityki.

 

Uzyskane kwalifikacje: Studia o charakterze dokształcającym.

 

SEKRETARIAT

Paweł Uruski
Tel.+48 71 3752 574
Sekretariat Podyplomowe Tłumaczy

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize