Językoznawcza konferencja naukowa Norm – Fehler – Innovation / Norma – błąd – innowacja

Zapraszamy do udziału w językoznawczej konferencji naukowej Norm – Fehler – Innovation / Norma – błąd – innowacja, która jest organizowana przez Zakład Języka Niemieckiego, Pracownię Fonetyki oraz Pracownię Skandynawistyki, działające w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mamy nadzieję, że zapoczątkujemy serię spotkań, dotyczących spraw i tematów, skłaniających do refleksji nad problemami normy, błędu i innowacji. Naszą uwagę chcielibyśmy skupić na następujących obszarach:

  • Problematyka normy i błędu w systemach i podsystemach języka naturalnego;
  • Pola semantyczne terminów: norma i błąd a obszary badań w językoznawstwie i naukach pokrewnych;
  • Błąd a innowacja w języku jako narzędziu komunikacji: diagnoza, analiza, refleksja naukowa;
  • Prawidłowości i nieprawidłowości procesu komunikacji;
  • Intencjonalność a przypadek w procesie komunikacji;
  • Konwencja analityczna i metodologiczna – krytyka i otwarte pytania;
  • Zmienność języka, zmienność w procesie komunikacji.

Termin konferencji: 29–30.09.2022 r.

Miejsce konferencji: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Wrocławski, Pl. Nankiera 15b, 50-140 Wrocław / online

Abstrakty wystąpień prosimy zgłaszać do dnia 30.06.2022 r. poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/yoaUA1sEgfvi9Hr49

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz

dr hab. Artur Tworek, prof. UWr

 

 

 

Dane kontaktowe:

dr Marcelina Kałasznik, marcelina.kalasznik@uwr.edu.pl

 


Kalendarz Wydarzeń

Tagung in Vien

vien_programme

Texträume und Raumtexte intermedial (Tage der Angewandten Linguistik VI)

  28.06.2023–30.06.2023 Texte sind die Grundlage von Kommunikation in allen...

Tagung: Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten und -diskursen, 14.-16.09.2023

Wersja polska poniżej Wir laden Sie zur Teilnahme an der...

Internationale Tagung ‚Fachsprachliche Perspektiven der linguistischen Forschung (= Linguistische Treffen in Wrocław IX)’

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Lehrstuhl für Deutsche Sprache Institut für...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize