Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 38

Szanowni Państwo,

w nowym roku akademickim 2023/2024 nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Kolokwium Lingwistycznym, które zapoczątkowało swoją działalność 3 marca 2020 r.
Spotkanie 38 zostało zaplanowane na 5 grudnia 2023 r., godz. 16.00-17.30 w aplikacji Teams.

Naszym gościem będzie p. prof. dr Heinz-Helmut Lüger, Uniwersytet Koblenz-Landau. Wysłuchamy wystąpienia pt. „Karikatur und implizites Argumentieren. Persuasive Mittel und Strategien bei Thomas Nast”

 

Link do kanału

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac69afd27efcd40139b97356480e58d65%40thread.tacv2/Kolokwium%2520Lingwistyczne%252C%25206.12.2022?groupId=5aabf3c6-5c73-46c5-9b04-efdd633d8d34&tenantId=2b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c

teams.microsoft.com

Spotkanie zostanie otwarte już o 15.30

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem kolokwium.lingwistyczne@uwr.edu.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Pozdrawiamy serdecznie

Joanna Szczęk, Zakład Lingwistyki Stosowanej

Roman Opiłowski, Pracownia Lingwistyki Mediów

Józef Jarosz, Pracownia Skandynawistyki

Artur Tworek, Pracownia Fonetyki

Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 38

Szanowni Państwo, w nowym roku akademickim 2023/2024 nadal rozmawiamy o...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize