Warsztaty filologiczne BLIŻEJ SKANDYNAWII 1

Pracownia Skandynawistyki w IFG UWr zaprasza na cykl warsztatów, których celem jest przybliżenie wybranych aspektów kultury i języków Północy. Adresatami warsztatów są studentki i studenci Wydziału Filologicznego, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę o krajach nordyckich, ich językach oraz kontaktach kulturowych między Polską a Skandynawią. Udział nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Niezbędnym narzędziem będzie smartfon z dostępem do Internetu. Warsztaty prowadzi dr hab. Józef Jarosz prof. UWr.

Warsztat 3:

NIE TYLKO ANDERSEN, LEGO I IKEA.

O TRANSFERZE KULTURY MIĘDZY POLSKĄ I SKANDYNAWIĄ

Sąsiedztwo Polski i krajów skandynawskich od czasów najdawniejszych sprzyjało kontaktom politycznym, biznesowym i wpływom kulturowym. Celem warsztatów jest zapoznanie się i omówienie przykładów z przeszłości i teraźniejszości, które świadczą o zbliżeniach polsko-skandynawskich i ich trwałych śladach w różnych dziedzinach życia po obu stronach Bałtyku.

TERMIN: pon. 9.06.2022, godz. 15.30-16.30, sala 26 (parter) IFG, pl. Nankiera 15

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja (= Tage der Angewandten Linguistik V)

7.7.2022, online Konferencja jest organizowana w ramach współpracy między Zakładem...

Językoznawcza konferencja naukowa Norm – Fehler – Innovation / Norma – błąd – innowacja

Zapraszamy do udziału w językoznawczej konferencji naukowej Norm – Fehler...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław III

  Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka         Forum junger Wissenschaftler der Gesellschaft...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize