dr Marta Rogozińska

Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego

Gabinet 210, Tel.+48 71 3752 801

SKRÓCONY BIOGRAM

Pracownik Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek polskiej grupy projektowej międzynarodowego projektu badawczego GeWiss (Badanie porównawcze wypowiedzi naukowych. Język niemiecki w porównaniu z językami angielskim i polskim), realizowanego we współpracy z jednostkami akademickimi z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski w latach 2009-2013 (https://gewiss.uni-leipzig.de/). Autorka publikacji traktujących o komunikacji ustnej w kontekście akademickim i biznesowym, współautorka konwencji transkrypcyjnych typu GAT 2 zaadaptowanych do polskiego systemu językowego oraz specjalistka w zakresie transkrypcji i anotacji tekstów mówionych oraz zarządzania metadanymi w lingwistyce korpusowej. Korpus tekstów zebrany w ramach projektu GeWiss stanowił podstawę jej rozprawy doktorskiej pt. „Korekty i mechanizmy naprawcze w ustnej komunikacji naukowej u użytkowników L1 i L2”.

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Internationale wissenschaftliche Tagung „Die Rezeption Johannes Schefflers in den europäischen Nationalliteraturen vom 17. bis zum 21. Jahrhundert“

Institut für Germanistik der Universität Wrocław   Lehrstuhl für Literatur...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize