Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

   

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Instytut Językoznawstwa

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Germańskiej

Zakład Lingwistyki Stosowanej

ŚWIAT KULINARNY W JĘZYKU, KULTURZE I LITERATURZE II

28-30 listopada 2024 r.

Konferencja to kolejne spotkanie poświęcone badaniom w zakresie kulinariów w języku, kulturze i literaturze. Temat ramowy konferencji jest związany z obszarem kulinarnym, który jest obecny w wielu sferach naszego życia. To swoisty fenomen przestrzeni publicznej, przedmiot szeroko rozumianego interdyscyplinarnego dyskursu naukowego. Konferencja organizowana jest przez Zakład Lingwistyki Stosowanej Instytutu Filologii Germańskiej w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Instytut Językoznawstwa w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie.

Celem konferencji jest pogłębienie refleksji nad istotą i wagą świata kulinarnego, jego udziału w procesie rozwoju dużych społeczeństw i mniejszych społeczności w różnych językach i kulturach w Europie.

Jako punkt wyjścia do dyskusji i refleksji naukowej proponujemy następujące obszary tematyczne:

 • KULINARIA, KUCHNIA, PRZYPRAWY i SMAK w dyskursie interdyscyplinarnym, w tym, w badaniach językoznawczych i literaturoznawczych;
 • KULINARIA, KUCHNIA, PRZYPRAWY i SMAK w świetle rozwoju leksyki w poszczególnych okresach rozwoju danego języka;
 • KULINARIA, KUCHNIA, PRZYPRAWY i SMAK – implikacje glottodydaktyczne;
 • znaczenie i symboliczna rola kulinariów w różnych kulturach i obszarach geograficznych;
 • obrazy konsumpcji oraz zjawisk z nią związanych w języku i literaturze;
 • obraz czynności i materiałów kuchennych w języku i literaturze;
 • aspekty społeczne, psychologiczne, filozoficzne oraz translatoryczne;
 • leksyka kulinarna w przepisach i opracowaniach leksykograficznych;
 • kulinarne gatunki tekstu;
 • onomastyka kulinarna;
 • turystyka kulinarna w języku, literaturze i kulturze
 • Wymiar sacrum i profanum w kulinariach.

Liczymy także na kontrastywne, konfrontatywne i komparatystyczne przyczynki: język niemiecki, język polski i inne języki. Z przyjemnością zaakceptujemy także propozycje innych tematów.

Języki konferencji: język polski, język niemiecki, język angielski

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie Państwa uczestnictwa w konferencji oraz tematu planowanego wystąpienia do dnia 30.09.2024 r. za pomocą formularza dostępnego pod linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDK1GdwkddKBLtHzghyfGgMBURDAwQ1JMUVRDRkdNUFk1M05DS1pRMEQ5UC4u

 

Miejsce konferencji:      Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Pl. Nankiera 15B, 50-140 Wrocław.

Opłata konferencyjna: 500 zł (120 Euro)

Kontakt: joanna.szczęk@uwr.edu.pl

W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji:

Dr Marcelina Kałasznik

Dr hab. Elżbieta Pawlikowska-Asendrych, prof. UJD

Prof. dr hab. Joanna Szczęk

 

Zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w konferencji!

CfP DE

CfP PL

 

Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize