PROJEKT RESTRUKTURYZACYJNY

OPIS PROJEKTU

Głównym celem projektu jest rozwój nowych pól badawczych w zakresie lingwistyki mediów. Nowe pola badawcze koncentrują się na następujących obszarach:

  1. Lingwistyka mediów w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce na przykładzie masowych tekstów medialnych (teorie, metody analizy, formy komunikacyjne, strategie produkcji i recepcji, kontrasty).
  2. Komunikacja multimodalna w kontekście europejskim (formy i funkcje interakcji języka, obrazu i dźwięku w tekstach audiowizualnych, drukowanych oraz cyfrowych).
  3. Międzykulturowe dyskursy medialne (początek i ewolucja wiodących współczesnych dyskursów językowych i „viskursów” wizualnych, profilowanie postrzegania świata i formowanie wiedzy o świecie).

Powyższe zakresy badawcze są realizowane w działaniach cząstkowych, do których należą:

  1. Organizacja konferencji i warsztatów, które podejmują tematykę lingwistyki mediów.
  2. Stworzenie sieci naukowo-badawczej o zasięgu krajowym i międzynarodowym poprzez konsolidację istniejących i nawiązanie nowych kontaktów z ośrodkami w Polsce i za granicą.
  3. Opracowanie kompendium wiedzy o lingwistyce mediów, zawierające artykuły teoretyczne i metodologiczne, podparte analizami konkretnych polisemiotycznych form komunikacji o zasięgu międzykulturowym.
  4. Opracowanie antologii tłumaczeń niemieckojęzycznych artykułów naukowych na język polski. Dotychczasowy dorobek niemieckiej myśli lingwistyczno-medialnej zostanie przybliżony polskim naukowcom.
  5. Projekt pilotażowy „Organizacja i zarządzanie komunikacją”. Celem projektu pilotażowego jest analiza zapotrzebowań rynkowych w zawodach związanych z komunikacją medialną w zakresie interkulturowym.
  6. Kwerendy naukowo-badawcze, których efekty będą widoczne w nowych publikacjach członków zespołu projektowego.

Projekt otrzymał od MNiSW dotację celową na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2013-2015.

Inicjatorami projektu są członkowie Pracowni Lingwistyki Mediów oraz innych Pracowni i Zakładów w Instytucie Filologii Germańskiej UWr.


KONTAKT

 

dr hab. Roman Opiłowski
biogram
Tel.+48 71 3752 454
Gabinet 326

KONFERENCJA

Zespół restrukturyzacyjny zorganizował w ramach ww. projektu i we współpracy z Instytutem Germanistyki na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle-Wittenberg międzynarodową konferencję (20.-21.09.2013) pt.: „Sprache und Bild im massenmedialen Text. Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum”. Konferencję wsparła finansowo Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie.

someImg

Konferencja Sprache und Bild


PARTNERZY

Prof. dr hab. prof. h.c. Gert Antos (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

Prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr Jarosław Bogacki (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Waldemar Czachur (Uniwersytet Warszawski)

Dr Anna Hanus (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Jan Iluk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Mgr Marcelina Kałasznik (Uniwersytet Wrocławski)

Mgr Anna Kapuścińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Dr Magdalena Lisiecka-Czop (Uniwersytet Szczeciński)

Dr Agnieszka Mac (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Marcin Maciejewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Magdalena Makowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Prof. dr hab. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Joanna Pędzisz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Mgr Daniel Pfurtscheller (Universität Innsbruck)

Dr Janusz Pociask (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr Nadine Rentel (Westsächsische Hochschule Zwickau)

Dr Paweł Rybszleger (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr dr Georg Schuppener (Universität Leipzig / Univeristät Erfurt)

Dr Marta Smykała (Uniwersytet Rzeszowski)

Dr Joanna Szczęk (Uniwersytet Wrocławski)

Dr Rafał Szubert (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Eva L. Wyss (Universität Koblenz-Landau)

Dr Kinga Zielińska (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Ewa Żebrowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Kalendarz Wydarzeń

31. konferencja PTLS, Wrocław, 5-6 kwietnia 2024

Do 31 stycznia 2024 roku można rejestrować się na konferencję...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize