dr hab. prof. UWr Roman Opiłowski

Gabinet 326, Tel.+48 71 3752 454

SKRÓCONY BIOGRAM

Studia magisterskie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1995-2000), studia doktoranckie w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberg (2000-2005) – „Intertextualität in der Werbung der Printmedien. Eine Werbestrategie in linguistisch-semiotischer Forschungsperspektive” (2006, Peter Lang, Frankfurt/Main u.a.), od 2006 adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2012 kierownik Pracowni Lingwistyki Mediów w IFG UWr.

Od lutego 2016 stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo i w specjalności językoznawstwo germanistyczne, lingwistyka stosowana, mediolingwistyka na podst. monografii: (2015) „Der multimodale Text aus kontrastiver Sicht. Textdesign und Sprache-Bild-Beziehung in deutschen und polnischen Pressetexten.“ Atut / Neisse Verlag, Wrocław / Dresden.

Badania naukowe z zakresu lingwistyki tekstu, obrazu, dyskursu i mediów, multimodalności i kontrastywności interkulturowej w tekstach medialnych, komunikacji w reklamie.

Pomysłodawca i członek kolegium redakcyjnego serii „Breslauer Studien zur Medienlinguistik / Wrocławskie studia z lingwistyki mediów” w wydawnictwie Atut / Neisse Verlag oraz współautor dotychczasowych czterech tomów: http://www.atut.ig.pl/?breslauer-studien-zur…,78.

Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD, 2000-2001, 2008, 2011), landu Saksonia-Anhalt (2002-2004), Instytutu Filologii Niemieckiej na Julius-Maximilians-Universität w Würzburgu (2013-2014).

Kierownik projektu restrukturyzacyjnego MNiSW (2013-2015, www.ifg.uni.wroc.pl/restrukturyzacja/pl/); Kierownik projektu MNiSW w domenie cyfrowej komunikacji interkulturowej, obejmujący zadania dla podniesienia efektywności działalności naukowej i badawczo-rozwojowej (2016-2017).

Członek Stowarzyszenia Byłych Stypendystów DAAD od 2005, Stowarzyszenia Germanistów Polskich (od 2007), Niemieckiego Stowarzyszenia Germanistów (od 2008), Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Germanistów (od 2009), Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej (od 2012), Senackiej Komisji Rozwoju UWr (od 2016), Rady Recenzentów czasopisma „tekst i dyskurs / tekst und diskurs” (od 2016).

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kolokwium Lingwistyczne

Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław II

Zakład Języka Niemieckiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Językoznawcze Koło Naukowe...

Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit

27.-29. Mai 2021 Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische...

Międzynarodowa konferencja językoznawcza z cyklu „Linguistische Treffen in Wrocław VIII“

W dn. 16-18 września 2021 r. Zakład Języka Niemieckiego oraz...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize