Kolokwium Lingwistyczne

Szanowni Państwo,

Drogie Studentki i Studenci, Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

porozmawiajmy o języku i językoznawstwie.

 

Chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić do udziału w Kolokwium Lingwistycznym, które powstało z inicjatywy członków Zakładu Lingwistyki Stosowanej, Pracowni Lingwistyki Mediów, Pracowni Skandynawistyki i Pracowni Fonetyki w IFG UWr.

 

Planujemy comiesięczne spotkania, których przedmiotem będą język i językoznawstwo.

Spotkania mają służyć wzajemnemu wsparciu w obszarze nauki, w tym zwłaszcza wsparciu młodszych pracowników nauki, młodych adeptów nauki (doktorantów), studentów i wszystkich osób, które będą chciały skorzystać z tej formy naukowej. To również platforma wymiany doświadczeń naukowych, forum naukowej refleksji i wzajemnej motywacji, przestrzeń dla prowadzenia dyskusji naukowych, wymiany informacji o publikacjach i inicjatywach innych ośrodków akademickich, promowania wyników badań oraz być może inkubator nowych przedsięwzięć i form aktywności językoznawców naszego Instytutu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do prezentacji i dyskusji:

  • indywidualnych projektów naukowych (doktorskich i habilitacyjnych),
  • badań prowadzonych w ramach prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)
  • projektów zespołowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Spotkania mają charakter otwarty. Prezentacje i dyskusje odbywają się przeważnie w języku polskim

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Pracowników, Doktorantów, Studentów,sympatyków nauki o języku do udziału w Kolokwium Lingwistycznym oraz do zgłaszania wystąpień.

Spotkania planowane są raz w miesiącu. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.

Pozdrawiamy serdecznie

Joanna Szczęk, Zakład Lingwistyki Stosowanej

Józef Jarosz, Pracownia Skandynawistyki

Roman Opiłowski, Pracownia Lingwistyki Mediów

Artur Tworek, Pracownia Fonetyki

 

Kontakt: kolokwium.lingwistyczne@uwr.edu.pl

Zapisz się na newsletter: kolokwium.lingwistyczne@uwr.edu.pl

 

Harmonogram spotkań

 

Dokumentacja spotkań

Data, godzina, miejsce Tytuł wystąpienia
3.3.2020 9.45-11.15 s. 205 Michał Smułczyński (Uniwersytet Wrocławski)

Hass-Diskurs aus kontrastiver Sicht. (Multimodale) Sprachaggression im polnischen, deutschen und dänischen Parlamentsdiskurs (tytuł koncepcyjny projektu habilitacyjnego)

Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

2.6.2020 9.45-11.15 online, aplikacja Teams Paulina Dzierżenga (Uniwersytet Wrocławski)

Manifestowanie i interakcja emocji w multimodalnym spocie reklamowym

(Erscheinen und Zusammenwirken von Emotionen im multimodalen Werbespot)

(projekt magisterski)

Zaproszenie

Plakat

17.11.2020, godz. 11.30-13.00, online aplikacja Teams Przemysław Staniewski (Uniwersytet Wrocławski)

Sprachliche Synästhesie im Deutschen

(tytuł roboczy projektu habilitacyjnego)

Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

1.12.2020 11.30-13.00, online, aplikacja Teams Jacek Makowski (Uniwersytet Łódzki) Von Imagepflege zur Diskreditierung politischer Gegner. Hassrede als Strategie von Online-Pressemitteilungen Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

15.12.2020, godz. 11.30-13.00, online, aplikacja Teams Marcelina Kałasznik (Uniwersytet Wrocławski) Selbstdarstellungsstrategien von Medizinern in der digitalisierten Welt Zaproszenie
PlakatPrezentacja
12.1.2021, godz. 15.00-16.30, online aplikacja Teams
Wolfgang Mieder (Uniwersytet Vermont, USA)
„Die Sonne bringt es an den Tag“. Vom Märchen zur Ballade und zum (Anti)Sprichwort
Zaproszenie

Plakat

28.1.2021, 15.00-16.30
online, aplikacja TEAMS
Simon Meier-Vieracker (Technische Universität Dresden): Invektivität unter Fußballfans Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

23.2.2021, 11.30-13.00, online Teams

Michał Smułczyński (Uniwersytet Wrocławski): Rhetorische Figuren in Regierungserklärungen der polnischen Ministerpräsidenten: von Leszek Miller bis Mateusz Morawiecki Zaproszenie

Plakat

9.3.2021, 13.30-15.00, online, Teams
Bernd Renner (Universität Brasília): Perspektiven zum Thema (In)direktheit im Kontextvon interkultureller Interaktion Zaproszenie

Plakat

23.3.2020, 12.00-13.30
online aplikacja Teams
Iryna Gaman (Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska): Linguostilistische Besonderheiten der deutschsprachigen Zooführer (Bekanntschaft mit einer bedrohten Textsorte) Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

26.4.2021, 11.30-13.00
online, aplikacja Teams
Anna Dargiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Mehrfachkomposita im Deutschen Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

11.5.2021, 14.30-16.00
aplikacja Teams
Georg Schuppener (Uniwersytet Lipski / Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Trnawie): Gewalt in der Sprache der Reichsbürger Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

8.6.2021, 13.30-15.00
online Teams
Dr Ruth Geier, Uniwersytet Lipski: Der sprachliche Fingerabdruck. Linguistische Analysen inkriminierter Texte Zaproszenie

Plakat

28.10.2021,
15.00-16.30. online Teams
Andrzej Szubert (Uniwersytet im Adama Mickiewicza): Englisch und Dänisch – Krieg oder Symbiose? Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

23.11.2021, 14.00-15.30
online Teams
Günter Schmale, Université Jean Moulin – Lyon 3, Linguistische und didaktische Grundlagen der kommunikativen Kompetenz – Regeln oder Modelle?

Zaproszenie

Prezentacja

2.12.2021, 14.00-15.30
online Teams
Michael Elmentaler, Uniwersytetu Chrystiana Albrechta w Kilonii: Acht Mythen zum Deutsch im Norden

Zaproszenie

13.1.2022, 14.00-15.30, online Teams
Ernest W. B. Hess-Lüttich, Uniwersytet Techniczny w Berlinie: Queer Spaces. Ein Stadtviertel im Zeichen des Regenbogens: Subkultur in Schöneberg

Zaproszenie

Prezentacja

14.1.2022, 16.30-18.00, online Teams

Jacek Tomaszczyk, Anna Matysek, Uniwersytet Śląski: Tworzenie i wizualizacja sieci frazeologicznych

Kolokwium

24.1.2022, 15.00-16.30
online Teams

 

Silvia Bonacchi, Uniwersytet Warszawski: Was macht die Stärke einer Beleidigung aus?Einige Mechanismen der derogativen Kraft der Sprache im interkulturellen Vergleich Italienisch- Deutsch-Polnisch

Zaproszenie

Prezentacja

8.3.2022, 14.00-15.30 online Teams

Dominika Skrzypek (Uniwersytet im Adama Mickiewicza): Futhark – historia i znaczenie pisma runicznego
Zaproszenie

Prezentacja

Plakat

29.3.2022, 14.00-15.30
online Teams
Henrik Jørgensen (Uniwersytet Aarhus-Universität): Die Entwicklung des strukturellen Denkens in der dänischen Sprachwissenschaft: Jespersen – Brøndal – Hjelmslev

Zaproszenie

Prezentacja

28.4.2022, 15.00-16.30
online Teams

 

Przemysław Staniewski (Uniwersytet Wrocławski): Synästhesie – geschichtliche, psychologische und sprachliche Aspekte


 Plakat

Zaproszenie

10.5.2022, 14.00-15.30

 

Thorsten Roelcke (Uniwersytet Techniczny w Berlinie): Fachsprachen oder Berufssprachen?
Zaproszenie
17.5.2022, 16.30-18.00

Natalia Filatkina (Uniwersytet w Hamburgu): Fremdsprachen, Mehrsprachigkeit und Spracherwerb im Europa der Frühen Neuzeit

Plakat

Prezentacja

21.6.2022, 14.15-15.45, online Teams
Gesine Lenore Schiewer (Universität Bayreuth): Was ist mehrsprachige Literatur? Perspektiven der Forschung

Prezentacja

 

25.10.2022, 17.00-18.30, online Teams
Laurent Gautier (Universität des Burgund): Wieviel (Fach-)Kontext und wieviel (Fach-)Wissen in Konstruktionen? Konstruktionsgrammatische Ansätze in der Fachsprachenforschung

Prezentacja

 

18.11.2022, 9.30-11.00, online Teams
Oliver Herbst, Stefan Reiss (Universität Würzburg): Farbige Laute im Unterricht. Ein Konzept für Phonetik und Phonologie

Prezentacja

25.11.2022, 10.15-11.45, online Teams
Marion Grein (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz): Crosslinguistic Influence – Sprachtransfer und die Dialogforschung
Plakat

Prezentacja

6.12.2022, 14.00-15.30, online Teams
Sandra Reimann (Universität Oulu): Kohärenz und Kürze – Aktuelle Herausforderungen für die Linguistik am Beispiel von Instagram-Posts
(mit einem Exkurs zur Interkulturalität)
Plakat
19.1.2023, 14.00-15.30, online Teams
Wolf Peter Klein (Julis-Maximilians-Universität Würzburg): Leitfäden für geschlechtergerechte Sprache als Beispiel für ambitionierte Sprachbetrachtung. Eine linguistische Einordnung

Prezentacja

2.3.2023, 14.00-15.30, online Teams
Prof. dr hab. Michail L. Kotin (Uniwerstytet Zielonogórski): Temporalität und Modalität im Deutschen: separate Kategorialfunktionen oder kategorialer Cluster?

Prezentacja

14.3.2023, 15.00-16.30, online Teams
dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG (Uniwersytet Gdański): Sytuacja socjolingwistyczna we współczesnej Finlandii

Prezentacja

Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 35

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...

Tagung in Vien

vien_programme

Texträume und Raumtexte intermedial (Tage der Angewandten Linguistik VI)

  28.06.2023–30.06.2023 Texte sind die Grundlage von Kommunikation in allen...

Tagung: Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten und -diskursen, 14.-16.09.2023

Wersja polska poniżej Wir laden Sie zur Teilnahme an der...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize