Kolokwium Lingwistyczne

Szanowni Państwo,

Drogie Studentki i Studenci, Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

porozmawiajmy o języku i językoznawstwie.

 

Chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić do udziału w Kolokwium Lingwistycznym, które powstało z inicjatywy członków Zakładu Lingwistyki Stosowanej, Pracowni Lingwistyki Mediów, Pracowni Skandynawistyki i Pracowni Fonetyki w IFG UWr.

 

Planujemy comiesięczne spotkania, których przedmiotem będą język i językoznawstwo.

Spotkania mają służyć wzajemnemu wsparciu w obszarze nauki, w tym zwłaszcza wsparciu młodszych pracowników nauki, młodych adeptów nauki (doktorantów), studentów i wszystkich osób, które będą chciały skorzystać z tej formy naukowej. To również platforma wymiany doświadczeń naukowych, forum naukowej refleksji i wzajemnej motywacji, przestrzeń dla prowadzenia dyskusji naukowych, wymiany informacji o publikacjach i inicjatywach innych ośrodków akademickich, promowania wyników badań oraz być może inkubator nowych przedsięwzięć i form aktywności językoznawców naszego Instytutu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do prezentacji i dyskusji:

  • indywidualnych projektów naukowych (doktorskich i habilitacyjnych),
  • badań prowadzonych w ramach prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)
  • projektów zespołowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Spotkania mają charakter otwarty. Prezentacje i dyskusje odbywają się przeważnie w języku polskim

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Pracowników, Doktorantów, Studentów,sympatyków nauki o języku do udziału w Kolokwium Lingwistycznym oraz do zgłaszania wystąpień.

Spotkania planowane są raz w miesiącu. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań.

Pozdrawiamy serdecznie

Joanna Szczęk, Zakład Lingwistyki Stosowanej

Józef Jarosz, Pracownia Skandynawistyki

Roman Opiłowski, Pracownia Lingwistyki Mediów

Artur Tworek, Pracownia Fonetyki

 

Kontakt: kolokwium.lingwistyczne@uwr.edu.pl

Zapisz się na newsletter: kolokwium.lingwistyczne@uwr.edu.pl

 

Harmonogram spotkań

 

Dokumentacja spotkań

Data, godzina, miejsce Tytuł wystąpienia
20.02.2024, godz. 14.00-15.30, online Teams dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ

O szabrze (glosa porządkująca)

Plakat

Prezentacja

16.01.2024, godz. 14.00-15.30, online Teams Dr Anna Socka, Uniwersytet Gdański

Satzadverbien und Modalverben als Marker der Reportativität im Deutschen und Polnischen

Plakat

Prezentacja

5.12.2023, godz. 16.00-17.30, online Teams prof. dr Heinz-Helmut Lüger, Universität Koblenz-Landau

Karikatur und implizites Argumentieren. Persuasive Mittel und Strategien bei Thomas Nast

Plakat

Prezentacja

16.11.2023, godz. 13.30-15.00, online Teams prof. dr Roberta Rada, Eötvös-Loránd Universität in Budapest

Österreich ist unser Labor – eine Metapher im ungarischen und österreichischen Mediendiskurs über die Corona-Pandemie

Plakat

Prezentacja

17.10.2023, godz. 13.30-15.00, online Teams dr hab. Dagmara Adamska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Toponimy i mikrotoponimy na Śląsku w świetle średniowiecznych źródeł pisanych

Plakat

Prezentacja

20.06.2023, godz. 14.00-15.30, online Teams dr Dominika Janus (Uniwersytet Gdański)

Danziger Leichenpredigten (1586-1746) als Textkomplex

Plakat

Prezentacja

25.05.2023, godz. 10.00-11.30, online Teams

mgr Alicja Derych (Uniwersytet Wrocławski)

Badania nad wymową spółgłosek polszczyzny przez osoby z pierwszym językiem niemieckim

 

mgr Kamil Iwaniak (Uniwersytet Śląski)

Humor w perspektywie kulturowo-językowej
Plakat

Prezentacja1

Prezentacja2

20.04.2023, godz. 14.00-15.30, online Teams prof. Nadine Rentel (Hochschule Zwickau)

Der Diskurs über Tod und Trauer auf dem beruflichen Netzwerk Linekdin

Plakat

Prezentacja

3.3.2020 9.45-11.15 s. 205 Michał Smułczyński (Uniwersytet Wrocławski)

Hass-Diskurs aus kontrastiver Sicht. (Multimodale) Sprachaggression im polnischen, deutschen und dänischen Parlamentsdiskurs (tytuł koncepcyjny projektu habilitacyjnego)

Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

2.6.2020 9.45-11.15 online, aplikacja Teams Paulina Dzierżenga (Uniwersytet Wrocławski)

Manifestowanie i interakcja emocji w multimodalnym spocie reklamowym

(Erscheinen und Zusammenwirken von Emotionen im multimodalen Werbespot)

(projekt magisterski)

Zaproszenie

Plakat

17.11.2020, godz. 11.30-13.00, online aplikacja Teams Przemysław Staniewski (Uniwersytet Wrocławski)

Sprachliche Synästhesie im Deutschen

(tytuł roboczy projektu habilitacyjnego)

Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

1.12.2020 11.30-13.00, online, aplikacja Teams Jacek Makowski (Uniwersytet Łódzki) Von Imagepflege zur Diskreditierung politischer Gegner. Hassrede als Strategie von Online-Pressemitteilungen Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

15.12.2020, godz. 11.30-13.00, online, aplikacja Teams Marcelina Kałasznik (Uniwersytet Wrocławski) Selbstdarstellungsstrategien von Medizinern in der digitalisierten Welt Zaproszenie
PlakatPrezentacja
12.1.2021, godz. 15.00-16.30, online aplikacja Teams
Wolfgang Mieder (Uniwersytet Vermont, USA)
„Die Sonne bringt es an den Tag“. Vom Märchen zur Ballade und zum (Anti)Sprichwort
Zaproszenie

Plakat

28.1.2021, 15.00-16.30
online, aplikacja TEAMS
Simon Meier-Vieracker (Technische Universität Dresden): Invektivität unter Fußballfans Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

23.2.2021, 11.30-13.00, online Teams

Michał Smułczyński (Uniwersytet Wrocławski): Rhetorische Figuren in Regierungserklärungen der polnischen Ministerpräsidenten: von Leszek Miller bis Mateusz Morawiecki Zaproszenie

Plakat

9.3.2021, 13.30-15.00, online, Teams
Bernd Renner (Universität Brasília): Perspektiven zum Thema (In)direktheit im Kontextvon interkultureller Interaktion Zaproszenie

Plakat

23.3.2020, 12.00-13.30
online aplikacja Teams
Iryna Gaman (Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska): Linguostilistische Besonderheiten der deutschsprachigen Zooführer (Bekanntschaft mit einer bedrohten Textsorte) Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

26.4.2021, 11.30-13.00
online, aplikacja Teams
Anna Dargiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Mehrfachkomposita im Deutschen Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

11.5.2021, 14.30-16.00
aplikacja Teams
Georg Schuppener (Uniwersytet Lipski / Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Trnawie): Gewalt in der Sprache der Reichsbürger Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

8.6.2021, 13.30-15.00
online Teams
Dr Ruth Geier, Uniwersytet Lipski: Der sprachliche Fingerabdruck. Linguistische Analysen inkriminierter Texte Zaproszenie

Plakat

28.10.2021,
15.00-16.30. online Teams
Andrzej Szubert (Uniwersytet im Adama Mickiewicza): Englisch und Dänisch – Krieg oder Symbiose? Zaproszenie

Plakat

Prezentacja

23.11.2021, 14.00-15.30
online Teams
Günter Schmale, Université Jean Moulin – Lyon 3, Linguistische und didaktische Grundlagen der kommunikativen Kompetenz – Regeln oder Modelle?

Zaproszenie

Prezentacja

2.12.2021, 14.00-15.30
online Teams
Michael Elmentaler, Uniwersytetu Chrystiana Albrechta w Kilonii: Acht Mythen zum Deutsch im Norden

Zaproszenie

13.1.2022, 14.00-15.30, online Teams
Ernest W. B. Hess-Lüttich, Uniwersytet Techniczny w Berlinie: Queer Spaces. Ein Stadtviertel im Zeichen des Regenbogens: Subkultur in Schöneberg

Zaproszenie

Prezentacja

14.1.2022, 16.30-18.00, online Teams

Jacek Tomaszczyk, Anna Matysek, Uniwersytet Śląski: Tworzenie i wizualizacja sieci frazeologicznych

Kolokwium

24.1.2022, 15.00-16.30
online Teams

 

Silvia Bonacchi, Uniwersytet Warszawski: Was macht die Stärke einer Beleidigung aus?Einige Mechanismen der derogativen Kraft der Sprache im interkulturellen Vergleich Italienisch- Deutsch-Polnisch

Zaproszenie

Prezentacja

8.3.2022, 14.00-15.30 online Teams

Dominika Skrzypek (Uniwersytet im Adama Mickiewicza): Futhark – historia i znaczenie pisma runicznego
Zaproszenie

Prezentacja

Plakat

29.3.2022, 14.00-15.30
online Teams
Henrik Jørgensen (Uniwersytet Aarhus-Universität): Die Entwicklung des strukturellen Denkens in der dänischen Sprachwissenschaft: Jespersen – Brøndal – Hjelmslev

Zaproszenie

Prezentacja

28.4.2022, 15.00-16.30
online Teams

 

Przemysław Staniewski (Uniwersytet Wrocławski): Synästhesie – geschichtliche, psychologische und sprachliche Aspekte


 Plakat

Zaproszenie

10.5.2022, 14.00-15.30

 

Thorsten Roelcke (Uniwersytet Techniczny w Berlinie): Fachsprachen oder Berufssprachen?
Zaproszenie
17.5.2022, 16.30-18.00

Natalia Filatkina (Uniwersytet w Hamburgu): Fremdsprachen, Mehrsprachigkeit und Spracherwerb im Europa der Frühen Neuzeit

Plakat

Prezentacja

21.6.2022, 14.15-15.45, online Teams
Gesine Lenore Schiewer (Universität Bayreuth): Was ist mehrsprachige Literatur? Perspektiven der Forschung

Prezentacja

 

25.10.2022, 17.00-18.30, online Teams
Laurent Gautier (Universität des Burgund): Wieviel (Fach-)Kontext und wieviel (Fach-)Wissen in Konstruktionen? Konstruktionsgrammatische Ansätze in der Fachsprachenforschung

Prezentacja

 

18.11.2022, 9.30-11.00, online Teams
Oliver Herbst, Stefan Reiss (Universität Würzburg): Farbige Laute im Unterricht. Ein Konzept für Phonetik und Phonologie

Prezentacja

25.11.2022, 10.15-11.45, online Teams
Marion Grein (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz): Crosslinguistic Influence – Sprachtransfer und die Dialogforschung
Plakat

Prezentacja

6.12.2022, 14.00-15.30, online Teams
Sandra Reimann (Universität Oulu): Kohärenz und Kürze – Aktuelle Herausforderungen für die Linguistik am Beispiel von Instagram-Posts
(mit einem Exkurs zur Interkulturalität)
Plakat
19.1.2023, 14.00-15.30, online Teams
Wolf Peter Klein (Julis-Maximilians-Universität Würzburg): Leitfäden für geschlechtergerechte Sprache als Beispiel für ambitionierte Sprachbetrachtung. Eine linguistische Einordnung

Prezentacja

2.3.2023, 14.00-15.30, online Teams
Prof. dr hab. Michail L. Kotin (Uniwerstytet Zielonogórski): Temporalität und Modalität im Deutschen: separate Kategorialfunktionen oder kategorialer Cluster?

Prezentacja

14.3.2023, 15.00-16.30, online Teams
dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG (Uniwersytet Gdański): Sytuacja socjolingwistyczna we współczesnej Finlandii

Prezentacja

Kalendarz Wydarzeń

Otwarte wykłady mistrzowskie prof. dr. dr. Georga Schuppenera w ramach profesury gościnnej IDUB

Szanowni Państwo, na zaproszenie Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Filologii...

prof. Mary Cosgrove gościnnie w Instytucie Filologii Germańskiej

W dniu 28 lutego wykład gościnny w naszym Instytucie wygłosi prof. Mary Cosgrove...

31. konferencja PTLS, Wrocław, 5-6 kwietnia 2024

Do 31 stycznia 2024 roku można rejestrować się na konferencję...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize