dr hab. prof. UWr Józef Jarosz

Kierownik Pracowni Skandynawistyki

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Języka Niemieckiego

Gabinet 202, Tel.+48 71 3752 240

SKRÓCONY BIOGRAM

Studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim (1987-1993), studia doktoranckie w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2002-2006), temat rozprawy: Duńskie i niemieckie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych; od 2006 asystent, od 2007 adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2012 kierownik Pracowni Skandynawistyki w IFG UWr.

Badania naukowe z zakresu teorii i praktyki przekładu, duńskiej i niemieckiej epigrafiki nagrobnej, lingwistyki tekstu i stylistyki, duńskiej i niemieckiej frazeologii, paremiologii i paremiografii, historii badań skandynawistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, stosunków naukowych i kulturalnych między Śląskiem i Skandynawią.

Stypendysta Programu TEMPUS (Aarhus 1992), Fundacji Roberta Boscha (Lipsk 1999), stypendia w ramach umowy o wymianie kulturalnej z Królestwem Danii (Kopenhaga 2005-2006, Helsingor 2007, Kopenhaga 2009, Kopenhaga 2012), Fundacji im. Viggo Brondala (2008), umów partnerskich (Bochum 2010, 2013, 2014), Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Lipsk 2013) oraz Hermann-Niermann-Stiftung (Würzburg 2014/2015).

 PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

 

Kolokwium Lingwistyczne

 

Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław II

Zakład Języka Niemieckiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Językoznawcze Koło Naukowe...

Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit

27.-29. Mai 2021 Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische...

Międzynarodowa konferencja językoznawcza z cyklu „Linguistische Treffen in Wrocław VIII“

W dn. 16-18 września 2021 r. Zakład Języka Niemieckiego oraz...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize