Zakład Lingwistyki Stosowanej

OPIS

W 1974r. powołano Zakład Lingwistyki Stosowanej i Współpracy z Przemysłem. Jego celem były badania nad nowoczesnymi metodami nauczania języków obcych, organizacją procesu dydaktycznego w zakresie nauczania języka niemieckiego i angielskiego w IFG oraz opracowanie materiałów dydaktycznych do nauczania fachowego języka niemieckiego. W latach 70-tych polski przemysł podjął próby kooperacji z firmami w Europie zachodniej, w wyniku czego powstały programy nauczania języka niemieckiego dla pracowników polskich zakładów przemysłowych. W 1990r. zakład zmienił nazwę na Zakład Lingwistyki Stosowanej (ZLS). Funkcję kierownika w latach 1974–2013 sprawował prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek. W roku 1994 z ZLS wydzielono Zakład Glottodydaktyki. W roku 2003 z ZLS odeszła prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz przejmując kierownictwo Zakładu Języka Niemieckiego. W roku 2013 funkcję p.o. kierownika ZLS objęła dr Joanna Szczęk. Od czerwca 2016r. funkcję kierownika ZLS pełni dr hab. Joanna Szczęk.

Tematyka badawcza i projekty członków ZLS:

  • niemiecko-polskie badania w aspekcie pragma- i socjolingwistycznym
  • (poli)kontrastywne badania współczesnego języka niemieckiego
  • mechanizmy gry językowej i dowcipu językowego, również w ujęciu kontrastywnym
  • kontrastywne badania leksykologiczne, frazeologiczne i paremiologiczne
  • badania kontrastywne z zakresu lingwistyki obrazu
  • lingwistyka kognitywna i korpusowa

Pracownicy Zakładu Lingwistyki Stosowanej IFG utrzymują kontakty naukowe z lingwistami z uniwersytetów w Berlinie (HU), Bochum, Halle, Lipsku, Ratyzbonie, Würzburgu, Budapeszcie, Ústí nad Labem oraz z Instytutem Języka Niemieckiego (IDS) w Mannheim, przy którym ukończono projekt badawczy pt. „Deutsch-polnische kontrastive Grammatik”, Heidelberg 1999, pod kierownictwem prof. Ulricha Engela z udziałem m. in. prof. Eugeniusza Tomiczka i dr Aliny Jurasz. W przygotowaniu znajdują się tomy z serii „Aspekte der sprachlichen Kommunikation”.

Działalność dydaktyczna pracowników ZLS:

  • morfologia języka niemieckiego, gramatyka praktyczna
  • językoznawcze wykłady, proseminaria opcyjne oraz proseminaria licencjackie i seminaria magisterskie
  • translatoryka

KIEROWNIK

dr hab. Joanna Szczęk
biogram
Tel.+48 71 3752 500
Gabinet 325

PRACOWNICY


MATERIAŁY DODATKOWE

Kalendarz Wydarzeń

Wystawa „Nagroda im. Karla Dedeciusa”

Instytut Filologii Germańskiej zaprasza do obejrzenia wystawy „Nagroda im. Karla...

Wykład pt. Die Varietäten des Deutschen (Deutschland, Österreich, Schweiz (& Rumänien))

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza na wykład Paula Danlera (Universität Innsbruck)...

Wykład pt. Sprache der Werbung

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza na wykład Paula Danlera (Universität Innsbruck)...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I

Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów i Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize