AKTUALNOŚCI

PEŁNA NAZWA STUDIÓW: Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, kontakt: prof. UWr dr hab. Anna Małgorzewiczanna.malgorzewicz@uwr.edu.pl

Czas trwania studiów – październik 2021 – wrzesień 2022.

Zajęcia odbywają się w weekendy.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności translatorskich niezbędnych w dokonywaniu tłumaczenia pisemnego i ustnego (tłumacza przysięgłego lub ustnego), – doskonalenie językowe słuchaczy (w zakresie języków specjalistycznych, w szczególności języka prawniczego). Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty:

 • Elementy gramatyki kontrastywnej (16 godzin) – konwersatorium
 • Podstawy translatoryki (8 godzin) – wykład
 • Status prawny i etyka zawodowa tłumacza (8 godzin) –wykład
 • Podstawy prawa niemieckiego i polskiego, język prawniczy (8 godzin) –wykład, (20 godzin) – ćwiczenia
 • Przekład artystyczny (12 godzin) – konwersatorium
 • Wybrane aspekty przekładu (16 godzin) – ćwiczenia
 • Tłumaczenie ustne (40 godzin) – ćwiczenia
 • Stylistyka języka polskiego (20 godzin) – ćwiczenia
 • Stylistyka języka niemieckiego (20 godzin) – ćwiczenia
 • Komputer w pracy tłumacza (16 godzin) – ćwiczenia
 • Tłumaczenie pisemne
  • Tłumaczenie dokumentów (30 godzin) – ćwiczenia
  • Tłumaczenie tekstów użytkowych (30 godzin) – ćwiczenia
  • Tłumaczenie tekstów prawniczych (30 godzin) – ćwiczenia
  • Tłumaczenie tekstów finansowych (30 godzin) – ćwiczenia

Treści kształcenia przygotowują do podejścia do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez cenionych translatoryków i tłumaczy języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem.

Zasady naboru – kolejność składania dokumentów. Obowiązuje rejestracja w systemie IRK. Dokumenty należy składać u prof. UWr dr hab. Anny Małgorzewicz,

adres e-mailowy anna.malgorzewicz@uwr.edu.pl, tel. 71 3752 452

Instytut Filologii Germańskiej
Pl. Nankiera 15 b
50-140 Wrocław
Polska
tel. +4871 3752452

Wymagane dokumenty 

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich filologii germańskiej oraz innych kierunków studiów, legitymujących się świadectwem (certyfikatem) potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, bądź posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni niemieckojęzycznej.

 


Kalendarz Wydarzeń

Tagung ‚Deutsche Narrative zu Russlands Krieg in der Ukraine – Positionen und Gegen-Positionen’

22.02.-24.02.2023, Universität Hannover Finanziert von der VolkswagenStiftung   Veranstalterinnen: Prof....

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 32

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 31

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...

Interkulturelles und Interdisziplinäres in der Phraseologie und Parömiologie

4. Internationale Tagung zur Phraseologie und Parömiologie am Institut für...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize