AKTUALNOŚCI

PEŁNA NAZWA STUDIÓW: Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, kontakt: prof. UWr dr hab. Anna Małgorzewicz, anna.malgorzewicz@uwr.edu.pl

Czas trwania studiów – październik 2020 – wrzesień 2021

Zajęcia odbywają się w weekendy

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności translatorskich niezbędnych w dokonywaniu tłumaczenia pisemnego i ustnego (tłumacza przysięgłego lub ustnego), – doskonalenie językowe słuchaczy (w zakresie języków specjalistycznych, w szczególności języka prawniczego). Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty:

 • Elementy gramatyki kontrastywnej (16 godzin) – konwersatorium
 • Podstawy translatoryki (8 godzin) – wykład
 • Status prawny i etyka zawodowa tłumacza (8 godzin) –wykład
 • Podstawy prawa niemieckiego i polskiego, język prawniczy (8 godzin) –wykład, (20 godzin) – ćwiczenia
 • Przekład artystyczny (12 godzin) – konwersatorium
 • Wybrane aspekty przekładu (16 godzin) – ćwiczenia
 • Tłumaczenie ustne (40 godzin) – ćwiczenia
 • Stylistyka języka polskiego (20 godzin) – ćwiczenia
 • Stylistyka języka niemieckiego (20 godzin) – ćwiczenia
 • Komputer w pracy tłumacza (16 godzin) – ćwiczenia
 • Tłumaczenie pisemne
  • Tłumaczenie dokumentów (30 godzin) – ćwiczenia
  • Tłumaczenie tekstów użytkowych (30 godzin) – ćwiczenia
  • Tłumaczenie tekstów prawniczych (30 godzin) – ćwiczenia
  • Tłumaczenie tekstów finansowych (30 godzin) – ćwiczenia

Treści kształcenia przygotowują do podejścia do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez cenionych translatoryków i tłumaczy języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem

Zasady naboru – kolejność składania dokumentów. Obowiązuje rejestracja w systemie IRK. Dokumenty należy składać u prof. UWr dr hab. Anny Małgorzewicz,

adres e-mailowy anna.malgorzewicz@uwr.edu.pl, tel. 71 3752 452, godz. konsultacji w sem. letnim 2018/2019, środy, godz. 13.00-15.00, gab. 330:

Instytut Filologii Germańskiej
Pl. Nankiera 15 b
50-140 Wrocław
Polska
tel. +4871 3752452

Opłata semestralna – 3750 zł

Termin rekrutacji 15.05.2019-15.10. 2019

Wymagane dokumenty Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich filologii germańskiej oraz innych kierunków studiów, legitymujących się świadectwem (certyfikatem) potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, bądź posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na uczelni niemieckojęzycznej.

 


Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne. Spotkanie 14

Szanowni Państwo, w nowym roku akademickim nadal rozmawiamy o języku...

Internationale und interdisziplinäre Tagung ‚Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur I’

  Wir laden Sie herzlich zur internationalen und interdisziplinären Tagung...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize