dr Magdalena Maziarz

Adiunkt w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki

Gabinet 330, Tel.+48 71 3752 452

 

SKRÓCONY BIOGRAM

 • Adiunkt w Zakładzie Translatoryki i Glottodydaktyki.
 • Absolwentka Filologii Germańskiej Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (2002).
 • Obrona pracy magisterskiej pt. „Das Telefonat aus soziolinguistischer und glottodydaktischer Sicht” napisanejpodkierunkiem prof. EugeniuszaTomiczka (2002).
 • Absolwentka Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Public Relations na Wydziale Filologicznym UWr (2007).
 • Obrona pracy doktorskiej „Edukacja medialna w systemach oświatowych państw członkowskich Unii Europejskiej” napisanej pod kierunkiem dra hab. Igora Borkowskiego prof. nadzw. UWr.
 • Absolwentka studiów kwalifikacyjnych z zakresu Zarządzania w oświacie (2014).
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia 2015 – 2017, nadal (II kadencja).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (od 2014).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych.
 • Członek Stowarzyszenia Germanistów Polskich.
 • Ekspert w Kometa Sieć Edukacji Cyfrowej.
 • Egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (język niemiecki).
 • Wicedyrektor CKZiU w Oławie (2014 – 2018)

Zainteresowania badawcze

 • Edukacja medialna (dzieci, młodzieży, dorosłych), edukacja medialna w systemach oświatowych.
 • Systemy oświatowe, dydaktyka, innowacje w edukacji.
 • Kształcenie nauczycieli.
 • Bezpieczeństwo w internecie, edukacja cyfrowa.
 • Edukacja językowa w szkole.
 • Andragogika i uczenie się języków przez osoby dorosłe.
 • Wykorzystanie mediów w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.
 • Edukacyjne wykorzystanie smartfonów i tabletów.
 • Kompetencje kluczowe w kształceniu językowym
 • Język mediów

Prowadzone zajęcia:

Obecnie (IFG)

 • Metodyka nauczania języka niemieckiego – ćwiczenia
 • Podstawy dydaktyki – wykład
 • Edukacja medialna i cyfrowa w pracy nauczyciela języków obcych – konwersatorium
 • Praktyka śródroczna
 • Kurs podręcznikowy, PZJN

Wcześniej

 • Edukacja medialna – IDiKS, SWPS
 • Pedagogika mediów – IDiKS
 • Telewizja edukacyjna – IDiKS

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Wystawa objazdowa „Michael Ende. Życie i twórczość w tekstach i obrazach”

Internationale Jugendbibliothek München, Goethe Institut w Krakowie oraz Instytut Filologii...

Konferenz ‚Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten’

Herzlich willkommen auf der Website der 9. internationalen Tagung zur...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław II

Zakład Języka Niemieckiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Językoznawcze Koło Naukowe...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize